KL Portfolio 2020 ‘Waardevolle lessen’

2020 was voor iedereen een lastig jaar, maar we kijken er toch positief op terug. Want ondanks (en dankzij!) alle ongemakken, uitgestelde of geannuleerde projecten, hoop en wanhoop, hebben we veel geleerd over samen vernieuwen. In plaats van een gewoon jaarverslag met onze prestaties en successen, delen we daarom wat wij afgelopen jaar geleerd hebben, of waar we in bevestigd zijn. Want dat is nogal wat. Inspiratie voor iedereen die zich bezighoudt met inclusieve maatschappelijke vernieuwing.

header_img
Man met plastic doos over zijn hoofd

Maker: Ahmed Hassan Kharal

Rechten:

Download
8 februari 2021

Zo hebben we bijvoorbeeld geleerd dat we ouderen vaker moeten vragen wat zij later willen worden, dat we meer speeltuinen voor volwassenen nodig hebben en dat jongeren een belangrijke rol kunnen spelen bij complexe vraagstukken. We hebben ook veel geleerd over kansen(on)gelijkheid. Over hoe de startpositie van leerlingen al begint bij de woorden die we gebruiken. Denk aan ‘hoger’ en ‘lager’ onderwijs. 

We zagen dat de druk op de uitvoering toenam, waardoor organisaties leren en innoveren uitstellen. Maar de pandemie leerde ons ook dat een samenleving op slot nog steeds (of juist) prachtige ideeën genereert en dat het ‘even niet weten’ precies is waar innovatie begint.

Bekijk ons portfolio met twintig waardevolle lessen voor maatschappelijk vernieuwers:

Waardevolle lessen

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/kl-portfolio-2020-waardevolle-lessen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/kl-portfolio-2020-waardevolle-lessen/