Wat wij hebben geleerd in 2020

Man met plastic doos over zijn hoofd

Maker: Ahmed Hassan Kharal

Rechten:

Download
English
Onze lessenOnze lessen

2020 was voor iedereen een lastig jaar, maar we kijken er toch positief op terug. Want ondanks (en dankzij!) alle ongemakken, uitgestelde of geannuleerde projecten, hoop en wanhoop, hebben we veel geleerd over samen vernieuwen. In plaats van een gewoon jaarverslag met onze prestaties en successen, delen we daarom wat wij afgelopen jaar geleerd hebben, of waar we in bevestigd zijn.

Veel leesplezier!

Echte participatie begint bij nul

Buurtparticipatie op het Florintplantsoen

Maker: KL

Rechten:

Download

Amsterdam werkt aan democratische vernieuwing vanuit de overtuiging dat bewoners zelf het beste weten wat er speelt in de buurt. We deden onderzoek naar buurtbudgetten, een proces van eigenaarschap, zeggenschap, vertrouwen en cocreatie dat veel frustratie opleverde, maar ook wijze lessen. Bijvoorbeeld dat je bewoners er vanaf het begin bij moet betrekken, niet pas als het proces en de kaders al bedacht zijn. Lees meer over wat het proces rondom de buurtbudgetten ons geleerd heeft over succesvolle burgerparticipatie

Het ‘niet weten’ is precies waar innovatie begint

White room

De coronacrisis bracht ook ruimte voor experiment en innovatie.

Maker: Mirek Schubert

Rechten:

Original

Download

Pandemie. Scholen sloten hun deuren en leraren en leerlingen bleven maandenlang thuis. Het zorgde voor een onbedoelde ruimte waarbinnen leraren en schoolleiders, ouders en kinderen zich op een nieuwe manier gingen verhouden tot onderwijs. Ondanks alle ellende die deze crisis ons bracht, wordt één ding ook duidelijk: het even niet weten kan leiden tot belangrijke nieuwe inzichten en vaardigheden omdat het ons onderzoekend en vernieuwend vermogen activeert. Lees waarom het een kapitale blunder zou zijn als leraren en leerlingen op een volgende pandemie moeten wachten om weer de ruimte te krijgen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Fatima droomt ervan om dokter te worden

Syrische en Libanese kinderen in de Klas.

Maker: Department for International Development

Rechten:

Original

Download

De coronacrisis dwong scholen om in korte tijd onderwijs op afstand te organiseren. Het onderwijs toonde zich ongekend flexibel, wendbaar en innovatief. Noodgedwongen oplossingen en geïmproviseerde lessen hebben geleid tot verrassende inzichten over wat goed werkt en wat niet, bijvoorbeeld over veranderbereidheid bij professionals en het aanpakken van lerarentekorten. Heel veel scholen werken aan dezelfde soort vraagstukken, maar wisselen nauwelijks kennis uit over wat ze daarin leren over obstakels en mogelijkheden. Lees hoe we werken aan kennisdeling tussen scholen en hoe we werken aan vernieuwing in het nieuwkomersonderwijs

We moeten ouderen vaker vragen wat ze later willen worden

Hans Créton

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Hoe doe je dat eigenlijk, fijn oud worden? Wat kan er beter in de samenleving? Hoe kun je van betekenis blijven als oudere en hoe houd je je sociale leven in stand? Laten we het vooral eerst vragen aan de mensen die er het meeste verstand van hebben: de ouderen. Lees waarom Hans (84) een hekel heeft aan het woord ‘dagbesteding’ en hoe hij zelf bewonderenswaardig omgaat met ouder worden

Creatieve aanpakken sneuvelen vaak in het reguliere systeem

Running man

Rechten:

Download

Wat maakt dat er een ‘glazen plafond’ voor creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken bestaat? Welke mechanismen spelen een rol en wat is er nodig om dat plafond te doorbreken? In een ontwerpend onderzoek vonden we dat de middelen opdrogen op het moment dat ‘derden’ de aanpakken moeten adopteren. Het publieke domein blijkt daarnaast nog altijd sterk sectoraal georganiseerd en ziet eindgebruikers niet als mede-eigenaar, maar als ‘consument of cliënt’. Lees meer over hoe je volgens ons denk- en doekracht kunt bundelen in een tussenruimte

Innovatieve eilandjes hebben bruggenbouwers nodig

Eenzaam eiland

Rechten:

Download

We hebben in Nederland 160.000 plekken in verpleeghuizen. Dat aantal moet door de toenemende vergrijzing verdubbelen de komende twintig jaar om zorg op deze manier te kunnen blijven leveren. Maar die extra plekken en zorgmedewerkers komen er waarschijnlijk niet, dus we hebben iets anders nodig: innovatie. Het ritselt echter van de filosofietjes over wat goede zorg is. Deze concepten lijken met elkaar te concurreren en dat wil je niet. KL streeft ernaar dat alle innovatieve eilandjes elkaar leren kennen en ondersteunen, zodat zij samen een plek aan de ‘zorgtafel’ krijgen en (sociale) innovatie een goede kans krijgt. Lees waarom prof. dr. Robbert Huijsman ervoor pleit om samen met verpleeghuizen te innoveren

We hebben meer speeltuinen voor volwassenen nodig

Fouad Lakbir

Maker: KL

Rechten:

Download

De Kolenkitbuurt in Amsterdam-West stond jarenlang bekend als ‘de slechtste wijk van Nederland’. Maar de wijk verandert snel. Wat doet stedelijke vernieuwing met een van oudsher multiculturele, Amsterdamse arbeidersbuurt? Wanneer kunnen we spreken van geslaagde integratie? Wat leert de Kolenkitbuurt ons over hoe bewoners, gemeente, corporaties en andere betrokkenen nog beter samen kunnen werken aan vernieuwing van de buurt? Lees verder

Als de druk op de uitvoering toeneemt, stellen organisaties leren en innoveren uit

Vrouw en rijdende trein

Rechten:

Original

Download

Een goed voorbeeld daarvan is de schuldhulpverlening. Het aanbod daarvan is ingewikkeld en de drempel om je aan te melden is hoog. Veel partijen worstelen met het spanningsveld tussen ‘wat moet’ en meebewegen of ondersteunen. Ook wet- en regelgeving staat het bieden van adequaat maatwerk vaak in de weg. Kennisland maakt van de keten van schuldhulpverlening een lerende organisatie vanuit de gedachte dat het systeem niet langer leidend is, maar de mensen voor wie het bedoeld is. We leren samen met de praktijk wat er beter kan en passen dit direct toe. Lees meer over hoe we de schuldhulpverlening effectiever maken

Niet elke oplossing hoeft voor iedereen te zijn

Oude vrouw met tablet

Maker: Sabine van Erp

Rechten:

Download

Er wordt nog te vaak verkeerde zorg op de verkeerde plek gegeven. Dit komt onder andere omdat bestaande structuren gericht op productiviteit bepalend zijn voor de zorg, in plaats van de individuele behoeften van cliënten. Mensen kiezen voor werken in de zorg vanuit medemenselijkheid, maar het systeem redeneert vanuit de handeling en niet vanuit de mens. Niet elke oplossing hoeft voor iedereen te zijn; er moet voor iedereen een oplossing komen. Lees hoe Mantelaar, een platform dat zorgstudenten aan ouderen koppelt voor zorg en gezelschap, bewijst dat het anders kan

Een samenleving op slot genereert nog steeds (of juist) prachtige ideeën

Deelnemende zorgpioniers

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Met Leven Lang Leven brengen we een positieve beweging op gang rondom fijn ouder worden. We zijn trots op de vele hartverwarmende ideeën die we voor Leven Lang Leven hebben binnen gekregen – ondanks corona – en de twaalf pioniers die hun ideeën doorontwikkelden in ons pioniersprogramma! Niet toevallig gaan de vernieuwende initiatieven vaak over verbinding, dialoog, de kracht van verhalen en gelukkig worden en blijven. Het werd tijdens een van de sessies duidelijk dat je voor innovatie het ongemak moet opzoeken en omarmen. Lees meer en ontmoet de pioniers

Goede zorg gaat ook over culturele sensitiviteit

Boerenkool met worst

Maker: Amin

Rechten:

Download

In veel culturen groei je als oudere in status, maar in Nederland lijk je te devalueren. Dit is misschien nog wel extra voelbaar voor ouderen met een niet-westerse achtergrond die opeens in een oer-Hollands verpleeghuis belanden, tussen de piepers en de boerenkool. Lees de ervaringen én aanbevelingen van schrijver, journalist en socioloog Mohammed Benzakour

Goed luisteren naar bewoners leert je veel over het welzijn in een samenleving en hoe die te vergroten

Bilbobus in Bilbao

Maker: Wieteke Vrouwe (KL)

Rechten:

Download

Wat maakt een gemeenschap? Hoe bepaalt de geschiedenis van een plek het heden en ook de toekomst? We ontwikkelden een luisteroefening om de verhalen van de gemeenschap in Bilbao te ontrafelen en leerden hoe familiegeschiedenissen verhalen van grote en kleine veranderingen bevatten. Van daaruit onderzochten we wat deze lokale inzichten zeggen over welzijn in een samenleving en hoe die vertaald kunnen worden naar veelbelovende praktijken voor community’s wereldwijd. Lees verder

Teacher-leaders komen met innovatievere oplossingen voor onderwijsvraagstukken

De slotdag van Broedplaats010

Maker: KL

Rechten:

Original

Download

Maak van leraren in plaats van alleen uitvoerder ook mede-eigenaar van het onderwijs en ze komen tot betere en beter gedragen oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken in het onderwijs. Bovendien groeit hun beroepstrots. Het is een primeur dat een gemeente besluit om op deze manier onderwijsvernieuwing van onderop te stimuleren. Het is de eerste stap richting een duurzame beweging waarin leren vernieuwen als permanente cultuur in het onderwijs verankerd is. Lees meer over deze ‘R&D-afdeling’ voor vernieuwende leraren

De startpositie van leerlingen begint bij de woorden die we gebruiken

Out of Office over kansenongelijkheid in het onderwijs

Out of Office over kansenongelijkheid in het onderwijs

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Socioloog Rineke van Daalen wees tijdens onze Out of Office op structuren in de samenleving die voor sommigen niet meewerken, maar juist tegenwerken, zoals het gebruik van woorden als laag- en hoogopgeleiden, of het vieren van hoge scores en cijfers. Impliciet zeggen we hiermee dat de top het belangrijkste is. Daarmee zien we de variëteit aan talenten en persoonlijkheden over het hoofd. In de strijd tegen kansenongelijkheid zijn we allemaal verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat iemands startpositie niet bepalend is. Lees meer over onze Out of Office over kansenongelijkheid in het onderwijs

De meeste mantelzorgers zien zichzelf niet als mantelzorger

Mantelzorger Sarai

KL'er én mantelzorger Sarai Zwinnen thuis bij mevrouw Lakerveld

Maker: KL

Rechten:

Download

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat driekwart van de vier miljoen mantelzorgers zichzelf niet als zodanig herkent. Zij zijn in de eerste plaats vrienden, familieleden, bekenden, buren, oftewel naasten. Ze zorgen voor een naaste vanuit liefde, medemenselijkheid, vanzelfsprekendheid. Wat zegt dit over hoe we mantelzorg organiseren? Hoe zorg je ervoor dat zij zelf niet overbelast raken? Tijdens de Social Grow Sessions onderzoeken we met sociaal ondernemers hoe knelpunten rondom mantelzorg aangepakt kunnen worden, zodat mantelzorg toekomstbestendig wordt. Lees meer

Mensen zijn experts van hun eigen ervaringen

Kraamkamer 2

Veel inspiratie en nieuwe inzichten tijdens Kraamkamer 2!

Maker: Loes Hulsebosch

Rechten:

Download

Tijdens een van de sessies van Leven Lang Leven leerden we samen met de pioniers dat je ook bij zorginnovaties altijd de eindgebruiker centraal moet stellen. Zij zijn immers ervaringsdeskundigen en als je duidelijk maakt dat je van hen wilt leren, zullen ze blij zijn om je te helpen. Schroom daarbij niet om ze ook bij lastige vraagstukken te betrekken. Door klein te beginnen, zijn veel mensen vervolgens eerder geneigd om grotere of gevoeligere vragen te beantwoorden. Lees hier welke belangrijke inzichten de pioniers nog meer opdeden

Er valt nog veel te verbeteren aan flexwerk in de zorg

Personeel in de zorg

Maker: Oles Kanebckuu

Rechten:

Download

De stijgende kosten voor zorgpersoneel en de mogelijk negatieve gevolgen op de kwaliteit van de zorg door de inzet van meer zzp-ers leiden tot bezorgdheid bij de politiek. We leerden dat er ruimte moet blijven voor flexibele contracten, dat er nog van alles valt te verbeteren aan wetgeving en beleid, maar ook dat zorginstellingen zelf nog veel meer kunnen doen om hun medewerkers (flex én vast) te betrekken en tegemoet te komen aan hun behoeften op het gebied van bijvoorbeeld werkdruk en toekomstperspectief. Lees er meer over in ons actieonderzoek

Een online leerprogramma organiseren kost veel extra creativiteit en voorbereiding

Playbook for Social Innovators

Maker: KL/EUSIC

Rechten:

Download

Dat de European Social Innovation Competition er dit jaar anders uit ging zien, bleek al snel. We moesten alle zeilen bijzetten om de zestig deelnemers uit allerlei verschillende landen een net zo waardevol programma te geven als eerdere jaren. Deelnemers waren vooral geïnteresseerd in praktische tools en handvatten om hun project rondom het thema ‘Reimagine Fashion’ verder te brengen, en om de impact ervan te definiëren en te meten. Bekijk hier het Playbook for Social innovators, dat we maakten voor de deelnemers en alle anderen die een sociale innovatie van de grond willen krijgen.

Of je nou leraar bent in Amsterdam of Hongkong, de vraagstukken zijn hetzelfde

Pionierende leraren in Hongkong

Maker: KL

Rechten:

Download

Leraren wereldwijd moeten nu online onderwijs geven. Ondanks de verschillende contexten, blijken de vraagstukken waarmee ze worstelen enorm overeen te komen. Hoe blijven we onze leerlingen bereiken, betrekken en motiveren om te leren? Hoe kun je een vinger aan de pols houden, toetsen wat ze al begrijpen en waar ze nog extra hulp bij nodig hebben? Wat kunnen we van online onderwijs leren over differentiëren en de rol van digitale hulpmiddelen daarbij? Lees meer over het Hongkongse programma voor innovatieve leraren

Kennisland voelt zich thuis op uiteenlopende plekken

Marineterrein impressie

Sfeerimpressie van onze nieuwe werkomgeving: het Marineterrein

Maker: Marineterrein

Rechten:

Download

Een jaar geleden zat KL nog in Spring House. Daarna streken we tijdelijk neer in Diemen op een plek waar (podium-)kunst, muziek en kunstenaars elkaar ontmoeten en inspireren. Eind 2020 kregen we de kans om ons kantoor te verplaatsen naar het Marineterrein. Als denk- en doetank voor maatschappelijke vooruitgang passen we perfect tussen de andere innovatieve bedrijven, hogescholen en universiteiten die zich bezighouden met nieuwe technologie, klimaatverandering, de leefbare stad en andere maatschappelijke vraagstukken. Lees meer over onze fantastische nieuwe plek

Wat we bieden

Werken met zorgpioniers

Maker: KL

Rechten:

Download

KL is sinds 1999 gespecialiseerd in het onderzoeken en ontwerpen van maatschappelijke vooruitgang. We zetten verschillende instrumenten, methodieken en veranderstrategieën in om de collectieve intelligentie van de samenleving beter aan te spreken, zoals actieonderzoek, challenges, broedplaatsen, pioniersprogramma’s, leiderschapsprogramma’s en lerende community’s. Elk vraagstuk is anders, en onze aanpak dus ook. Bekijk hier waar je ons voor kunt inschakelen

Kennisland-publicaties in 2020

Onze publicaties in 2020

Maker: KL

Rechten:

Download

We streven naar een kennissamenleving en geloven dat de wereld beter wordt als mensen kennis en kunde delen en meer samenwerken. Als we open werken en delen kan de hele samenleving van onze aanpakken en oplossingen profiteren. In 2020 schreven we tien publicaties boordevol kennis, inzichten, tips en ervaringen op het gebied van onder andere buurtontwikkeling, sociale innovatie, de zorg en power literacy. Doe er je voordeel mee! Bekijk de publicaties

Samen vernieuwen.

KL was here

KL was here

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download

Volg Kennisland:

www.kl.nl
linkedin.com/company/kennisland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief vol inspiratie.

Je kunt ons ook bereiken via:

info@kl.nl
+31 20 5756720

sommige rechten voorbehouden