Broedplaats Amsterdam trekt lessen uit coronatijd voor toekomst van onderwijs

Door de coronacrisis is er de afgelopen periode ingrijpender dan ooit geëxperimenteerd in het onderwijs. We gaan in Broedplaats020 een jaar lang op zoek naar de inzichten die deze experimenteertijd hebben opgeleverd. Dit doen we aan de hand van de vraag: ‘Welke ontwikkelingen en lessen uit de coronatijd nemen we mee voor de toekomst van het onderwijs?’


header_img
Labdag

Labdag van de broedplaats in 2019

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Labdag van de broedplaats in 2019
8 september 2020

Broedplaats020++Broedplaats020Lees hier meer over dit mooie project. is sinds twee jaar een plek waar vernieuwende ambitieuze leraren en leidinggevenden in het voortgezet onderwijs in Amsterdam samen werken aan persoonlijk en collectief leiderschap. Dit doen we door met en van elkaar te leren, inspiratie op te halen bij elkaar en bij andere experts, deskundigen of vernieuwende denkers. En door op zoek te gaan naar vernieuwing in het onderwijs, in de school en in jezelf!

Van nood naar deugd

De coronacrisis dwong scholen om in korte tijd onderwijs op afstand te organiseren. Het onderwijs toonde zich ongekend flexibel, wendbaar en innovatief. Leraren ontwikkelden zichzelf in mum van tijd tot experts in digitaal lesgeven, en binnen de school ontstonden nieuwe gesprekken over prioriteiten, leermiddelen en samenwerken. Deze noodgedwongen oplossingen en geïmproviseerde lessen hebben geleid tot verrassende inzichten over wat goed werkt en wat nietNoodgedwongen oplossingen en geïmproviseerde lessen hebben geleid tot verrassende inzichten over wat goed werkt en wat niet in het onderwijs., in het anders aanbieden van onderwijs. Maar ook interessante effecten en inzichten die betrekking hebben op specifieke leerlingen die wel of niet gedijen bij online onderwijs, veranderbereidheid bij professionals en het aanpakken van lerarentekorten. Het zou zonde zijn om na de coronacrisis gewoon weer terug te schakelen naar hoe het was. Broedplaats020 staat komend jaar in het teken van het benutten van deze ervaringen en opgedane inzichten, om zo het onderwijs van de toekomst vorm te geven. 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Een van de uitgangspunten van de Broedplaats is dat heel veel scholen aan dezelfde soort vraagstukken werken, maar nauwelijks kennis uitwisselen over wat ze daarin leren over obstakels en mogelijkheden.Een van de uitgangspunten van de Broedplaats is dat heel veel scholen aan dezelfde soort vraagstukken werken, maar nauwelijks kennis uitwisselen over wat ze daarin leren over obstakels en mogelijkheden. Onze overtuiging is dat we veel van elkaars experimenten kunnen leren over wat-wanneer-waar-goed-werkt-en-wat-niet, en dat in dit reflectieproces iederéén verder komt. Zo hoeven pionierende scholen niet allemaal over hetzelfde te struikelen. Bovendien levert dit proces ideeën op voor het onderwijs van de toekomst. Want het onderwijs op afstand bracht niet alleen nieuwe uitdagingen met zich mee; het heeft ook nieuwe perspectieven geleverd op de taaie vraagstukken van het onderwijs, zoals: hoe kunnen we iedere leerling onderwijs op maat bieden?

Pionier mee!

Komend schooljaar pionieren we samen met in ieder geval het SpinozaLyceum, Lumion, Spinoza20first, het IJburgcollege en de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer (OSB). Ben je nieuwsgierig? Er is nog plek in deze broedplaats voor een vo-school uit Amsterdam!Er is nog plek in deze broedplaats voor een vo-school uit Amsterdam! Maar we zouden ook graag in andere regio’s Broedplaatsen willen starten, zodat we samen met scholen uit heel Nederland blijven leren van deze spannende tijd én van de tijd die nog komen gaat.

Wil je meer weten, stuur dan een mailtje naar Willemijn de Jong (wj@kl.nl).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/broedplaats-amsterdam-trekt-lessen-uit-coronatijd-voor-toekomst-van-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/broedplaats-amsterdam-trekt-lessen-uit-coronatijd-voor-toekomst-van-onderwijs/