Teruglezen: Kennisland-publicaties uit 2020

We streven naar een kennissamenleving en geloven dat de wereld beter wordt als mensen kennis en kunde delen en meer samenwerken. Als we open werken en delen kan de hele samenleving van onze aanpakken en oplossingen profiteren. In 2020 schreven we weer een aantal publicaties boordevol kennis, inzichten, tips en ervaringen op het gebied van onder andere buurtontwikkeling, sociale innovatie, de zorg en power literacy. Doe er je voordeel mee!


header_img
KL publicaties 2020

Maker: Kennisland

Rechten:

21 januari 2021

Bekijk hieronder de publicaties die we in 2020 hebben gemaakt. Interessant voor iedereen die zich bezighoudt met of geïnteresseerd is in sociale innovatie, onderwijsvernieuwing, zorginnovatie of stedelijke vernieuwing. Veel van onze publicaties bevatten naast waardevolle inzichten ook praktische handvatten om zelf met innovatie aan de slag te gaan. Want één ding geloven we al meer dan twintig jaar en we worden er keer op keer in bevestigd: kennis krijgt pas waarde als die gedeeld wordt++Open werken en delenLees hier meer over ons Open Beleid.. 

Aardgasvrij wonen, waarom doe je dat (niet)?
Hoe zorgen we dat alle soorten bewoners deel kunnen nemen aan deze energietransitie? 

Tussenrapport actieonderzoek flexwerk in de zorg
Flexibel werken in de zorg: een probleem dat opgelost moet worden of een realiteit waarmee de zorg moet leren dealen?

Tien lessen voor inclusieve buurtontwikkeling
Nuttige inzichten voor iedereen die zich betrokken voelt bij buurt(her)ontwikkeling.Nuttige inzichten voor iedereen die zich betrokken voelt bij buurt(her)ontwikkeling. Lees ook onze publicatie over buurtbudgetpilots, eigenaarschap, zeggenschap en co-creatie.

2020 Playbook for (aspiring) Social Innovators
Een rijke bron van kennis voor iedereen die een sociale innovatie van de grond probeert te krijgen. Met veel voorbeelden en praktische oefeningen. 

Inzichten en verhalen over samenwerking en een soepele overgang tussen po en vo
Hoe kunnen we de kloof tussen primair en voortgezet onderwijs verkleinen?

De nieuwe standaard in de verpleeghuiszorg: leren en werken op één plek
Handleiding met vier concrete stappen om een leerwerkplek (niet alleen in de zorg) te starten. Handleiding met vier concrete stappen om een leerwerkplek te starten. 

A Social Designer’s Field Guide to Power Literacy
Dit handboek helpt je om macht te begrijpen, te onderzoeken hoe je zelf ongelijkheid reproduceert en hoe je daar wat aan kan doen.

Het glazen plafond doorbreken voor creatieve oplossingen
Wat maakt dat er een ‘glazen plafond’ voor creatieve oplossingen ontstaat? Welke mechanismen spelen een rol en wat is er nodig om dat plafond te doorbreken?

Vragen en knelpunten rondom nieuwkomersonderwijs
Onze aanbevelingen voor de toekomst van het nieuwkomersonderwijs. 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/teruglezen-kennisland-publicaties-uit-2020/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/teruglezen-kennisland-publicaties-uit-2020/