Inzichten en verhalen over samenwerking en een soepele overgang tussen po en vo

Er zit veel potentie in het sectoroverstijgend uitwisselen van kennis en het samen werken aan oplossingen om de kloof tussen primair en voortgezet onderwijs te verkleinen. In deze publicatie delen we kennis en inzichten hierover die we door middel van deskresearch en interviews met initiatiefnemers van po-vo-samenwerkingen hebben opgehaald.

Download
Publicatie
header_img
Cover publicatie Broedplaats po-vo

Coverfoto 1: Sebastiaan ter Burg / CC BY-SA Coverfoto 2: DennisM2 / CC0

Maker: Kennisland (zie voor fotografen de beschrijving)

Rechten:

Download
Cover publicatie Broedplaats po-vo
13 juli 2020

Download de publicatie

Ons huidige onderwijsstelsel kent een harde knip tussen het primair en voortgezet onderwijs. De kloof die hierdoor is ontstaan levert een scala aan uitdagingen op, vaak ten nadele van leerlingen. Er zit veel potentie in het sectoroverstijgend uitwisselen van kennis en het samen werken aan oplossingen om de kloof tussen primair en voortgezet onderwijs te verkleinen. Als die potentie wordt benut, profiteren leerlingen én leraren daarvan. In deze publicatie delen we kennis, handreikingen en verhalen uit de praktijk van onderwijsprofessionals die kunnen bijdragen aan een soepelere overgang tussen po en vo. 

Een veelgehoorde frustratie van leraren is dat ze tegen beperkingen van het systeem aanlopen, terwijl ze graag de ruimte en ondersteuning krijgen om zelf aan oplossingen voor dit soort vraagstukken te werken. Ze willen onderwijs kunnen ontwikkelen en vormgeven op een manier die voor hen logisch en betekenisvol is.Leraren willen onderwijs kunnen ontwikkelen en vormgeven op een manier die voor hen logisch en betekenisvol is. Het heft in handen nemen met betrekking tot dit soort prangende thema’s draagt bij aan krachtig leraarschap en beroepstrots. 

Wij geloven dat het vernieuwen en verbeteren van het onderwijs begint bij leraren en schoolleiders en dat zij het verschil kunnen maken. Daarom heeft de gemeente Amsterdam aan Kennisland gevraagd om een aanpak te ontwikkelen die zich richt op het aanjagen en ondersteunen van een gezamenlijk leer- en ontwikkelproces van leraren en schoolleiders in het po en vo. In een zogenoemde Broedplaats++Broedplaats po-voLees hier meer over Broedplaats po-vo. streven we naar motivatie, persoonlijke ontwikkeling, nieuwe vormen van samenwerken en ontwikkeling van het onderwijs zelf.

We delen de kennis die we door middel van deskresearchDeze publicatie geeft handreikingen, die hopelijk leiden tot inspiratie voor meer po-vo-initiatieven en voor een vervolgtraject. en interviews met initiatiefnemers van po-vo-samenwerkingen hebben opgehaald in deze publicatie. Dit project heeft gaandeweg een andere wending gekregen door de coronacrisis. De publicatie geeft daarom eerste handreikingen, die hopelijk leiden tot inspiratie voor meer po-vo-initiatieven en voor een vervolgtraject dat we na de coronacrisis willen oppakken.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/inzichten-en-verhalen-over-samenwerking-en-een-soepele-overgang-tussen-po-en-vo/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/inzichten-en-verhalen-over-samenwerking-en-een-soepele-overgang-tussen-po-en-vo/