De nieuwe standaard in de verpleeghuiszorg: leren en werken op één plek

In deze handleiding vind je vier concrete stappen om een leerwerkplek te starten. In dit geval is dat voor een opleidingsplek voor een student of leerling aan een zorgopleiding (mbo of hbo) waarbij leren, onderzoeken, innoveren en verbeteren van de kwaliteit van zorg centraal staan. Maar de handleiding is ook te gebruiken voor andere leerwerkplekken.

Download
Publicatie
header_img
Leren werken op één plek

Handleiding – De nieuwe standaard in de verpleeghuiszorg: leren en werken op één plek

Maker: Kennisland

Rechten:

Klik om de publicatie te downloaden
17 juli 2020

download handleiding

Een leerwerkplek is een antwoord op de complexe uitdagingen binnen de verpleeghuiszorg: het tegengaan van krapte op de arbeidsmarkt, betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. En daar plukt de hele samenleving de vruchten van. Op een leerwerkplek vindt het opleiden plaats in de praktijk. De verbondenheid tussen student, docent en zorgprofessional is groot. Alle betrokkenen maken onderdeel uit van een lerende omgeving. Iedereen leert van elkaar en werkt aan zijn eigen ontwikkeling. 

Met deze handleiding geven we inzicht in de eerste stappen van het opzetten van een nieuwe leerwerkplek, aan welke randvoorwaarden idealiter voldaan moet worden en welke ingrediënten horen bij een succesvolle leerwerkplek.Aan welke randvoorwaarden moet idealiter voldaan worden en welke ingrediënten horen bij een succesvolle leerwerkplek?De inzichten zijn opgedaan in interviews, focusgroepen en actieonderzoek met betrokkenen van bestaande leerwerkplekken vanuit het onderzoek Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg++ActieonderzoekKennisland onderzoekt in samenwerking met AMSTA en Hogeschool Inholland nieuwe vormen van leren in de zorg. Waar zitten de knelpunten, wat gaat er al goed en hoe kan dit op andere plekken in de zorg ook gerealiseerd worden? Hoe kunnen onderwijs en praktijk dichter bij elkaar komen? Het actieonderzoek levert een vooruitblik naar de zorgorganisatie van de toekomst. Lees meer

Een leerwerkplek in bloei

Het opzetten van een nieuwe leerwerkplek is als het starten van een moestuin. Uit ons onderzoek kwamen een aantal voedingsstoffen naar voren: vruchtbare grond (een gezamenlijke basis waarvandaan je leert en werkt), verschillende methoden voor groei (onderwijs via theorie en praktijk), samenwerking (tussen docent, zorgprofessional en student) en het vermogen om je aan te passen aan steeds veranderende omstandigheden (ouderenzorg is immers complex en nooit hetzelfde). En misschien wel het belangrijkste om te blijven floreren: een lerende omgeving om te groeien, te experimenteren en te verbeteren.Misschien wel het belangrijkste om te blijven floreren: een lerende omgeving om te groeien, te experimenteren en te verbeteren.

Vereenvoudigd, en met de moestuin als metafoor, zien we het proces als volgt:

Een leerwerkplek opzetten met de moestuin als metafoor
Leerwerkplek

Een leerwerkplek opzetten met de moestuin als metafoor (klik voor grotere versie)

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Een leerwerkplek opzetten met de moestuin als metafoor (klik voor grotere versie)

Uithoudingsvermogen en creativiteit

Het opzetten van een leerwerkplek vergt uithoudingsvermogen en creativiteit. We hopen dat deze handleiding enige houvast biedt. En onthoud: wat je aandacht geeft, groeit! Wil je direct aan de slag met het opzetten van een leerwerkplek? Gebruik dan de uitgebreide checklist met randvoorwaarden en ingrediënten achter in de handleiding om te beginnen. Of neem contact op via info@kl.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/de-nieuwe-standaard-in-de-verpleeghuiszorg-leren-en-werken-op-een-plek/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/de-nieuwe-standaard-in-de-verpleeghuiszorg-leren-en-werken-op-een-plek/