KL Open Beleid

Kennisland onderzoekt en ontwerpt maatschappelijke vooruitgang. We streven naar een kennissamenleving en geloven dat de wereld beter wordt als mensen kennis en kunde delen en meer samenwerken. Lees hier waarom we dat vinden en hoe we dat doen.

header_img
Open doors

Maker: Philipp Berndt

Rechten:

Original

Download

Waarom we open werken en delen

Als we open werken en delen:

 • kunnen we leren van elkaars fouten en successen en voortbouwen op elkaar;
 • voorkomen we dat we wielen opnieuw hoeven uit te vinden;
 • bieden we ruimte voor anderen om mee te praten;
 • kan de hele samenleving van aanpakken en oplossingen profiteren;Als we open werken en delen kan de hele samenleving van aanpakken en oplossingen profiteren.
 • kunnen we actief bijdragen aan een beweging die open nastreeft;
 • dragen we bij aan transparantie;
 • doen we wat we ook van anderen verwachten.

Hoe we openheid laten zien in de praktijk 

 • We zetten ons open gedachtegoed expliciet in onze missie.
 • We hebben een respectvolle en nieuwsgierige houding in onze projecten.
 • We delen niet alleen eindproducten, maar ook tussenstappen en methodes.
 • We schrijven geen rapporten die in lades verdwijnen; we schrijven zo toegankelijk mogelijk voor een breed publiekWe schrijven geen rapporten die in lades verdwijnen; we schrijven zo toegankelijk mogelijk voor een breed publiek..
 • We hebben een communicatieteam dat onze kennis, ervaringen en producten zo goed mogelijk en zorgvuldig deelt.
 • We investeren in het aantrekkelijk maken van onze content, zodat meer mensen vanuit verschillende achtergronden ervan kunnen en willen leren.
 • We delen lessen en gedachten met (internationale) netwerken en anderen die daar naar vragen.
 • We vermelden altijd onze inspiratiebronnen, en vragen naamsvermelding ook van anderen die materiaal van ons delen.
 • We nemen anderen, in het bijzonder samenwerkingspartners, mee in onze motivatie voor een open beleid.

Open Publicatiebeleid

Kennisland maakt en gebruikt veel content. Van foto’s, artikelen, opiniestukken, posters, websites tot werkvorm-templates. Kennisland is mede-oprichter van Creative Commons in Nederland en steunt de open manier van auteursrechtelijk beschermd materiaal delen.++KL en auteursrechtKL heeft meer dan tien jaar lang gewerkt aan modernisering van het auteursrecht. Lees er hier meer over. Kennisland is mede-oprichter van Creative Commons in Nederland en steunt de open manier van auteursrechtelijk beschermd materiaal delen. Daarom hanteert Kennisland een ‘Open, tenzij’-beleid: 

Voor content die we zelf maken
Alles wat Kennisland produceert met de intentie om te delen – al dan niet met publiek geld – wordt open gedeeld. Dit doen we bij voorkeur met een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 licentie of de opvolgers daarvan. Denk hierbij aan presentaties, publicaties++KL PublicatiesBekijk hier onze meer dan honderd publicaties die we open delen omdat we hergebruik stimuleren., tools, foto’s en meer.  

Wanneer we samenwerken met externe partners communiceren we expliciet over ons open publicatiebeleid, maken we hier afspraken over en nemen we idealiter deze voorwaarde op in projectovereenkomsten.     

Kennisland houdt zorgvuldig rekening met de bescherming van privacy en persoonsgegevens bij het ontwikkelen en delen van content.Kennisland houdt zorgvuldig rekening met de bescherming van privacy en persoonsgegevens bij het ontwikkelen en delen van content. Voor meer informatie zie het KL Privacybeleid

Voor content die we laten maken
Wanneer we content in opdracht laten maken, bijvoorbeeld als we een fotograaf inhuren, geven we de maker twee opties, en gebruiken we bij voorkeur optie 1:

 1. Kennisland komt overeen met de maker dat hij/zij de werken deelt onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 licentie of de opvolgers daarvan. Dan blijft het auteursrecht bij de maker in kwestie. Kennisland compenseert de maker voor het maken van de werken.
 2. Kennisland koopt het auteursrecht over van de maker, en compenseert hem/haar daarvoor. Dan deelt Kennisland de werken vervolgens onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 licentie of de opvolgers daarvan. Als maker/rechthebbende wordt dan Kennisland vermeld.  

Voor bestaande content van derden die we gebruiken
Kennisland maakt regelmatig gebruik van werken die door derden zijn gemaakt, en respecteert hierbij vanzelfsprekend het auteursrecht van de makers. Kennisland maakt bij voorkeur gebruik van werken die door makers open zijn gedeeld met een Creative Commons-licentie of die zich in het Publieke Domein bevinden. Voorkeurslicenties en verklaringen (of opvolgers hiervan):

In het uitzonderlijke geval dat we gebruik moeten maken van content die niet open gelicenseerd is, bevestigen we schriftelijk de toestemming voor het gebruik van de content, en de bijbehorende compensatie, wanneer relevant. Gebruik van gesloten content (alle rechten voorbehouden) beperkt de deelmogelijkheden van ons werk, wat onze impact vermindert. Gebruik van gesloten content (alle rechten voorbehouden) beperkt de deelmogelijkheden van ons werk, wat onze impact vermindert. 

Hoe we onszelf aan onze open principes houden

We geloven in een kennissamenleving en die kan niet tot stand komen zonder kennisdeling. Daarom zit openheid verweven in hoe we werken. Voor maatschappelijke vooruitgang is het belangrijk om dat te blijven doen. Met de volgende methoden controleren we of we ons aan onze eigen principes houden:

 • We werken alleen aan zaken die bijdragen aan de (open) missie van Kennisland.
 • We delen ons open beleid actief, zowel binnen als buiten Kennisland.
 • We communiceren intern actief over onze open principes en bewaken zo ons kennisniveau.
 • We hebben standaardformuleringen die ons open publicatiebeleid ondersteunen in overeenkomsten en offertes.

 

Heb je vragen over het open beleid van Kennisland? Neem contact via info@kl.nl of 020-5756720.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/kl-open-beleid/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/kl-open-beleid/