Op Stadssafari met het Albeda Innovatielab

Kennisland onderzoekt met mbo-opleidingsinstituut Albeda hoe we het vernieuwend vermogen van de school kunnen vergroten, zodat het onderwijs beter aansluit op de huidige en toekomstige generatie jongeren. Afgelopen weekend gingen de deelnemers van het Innovatielab op Stadssafari, een snelkookpan van inspiratie, nieuwe ervaringen, ontmoetingen en design thinking.


header_img
Stadssafari Albeda Innovatielab

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
9 september 2021

Net als in Broedplaats010++Broedplaats010Rotterdam wil ambitieuze leraren de kans geven om zich optimaal te ontwikkelen en zelf de leiding te nemen over nieuwe onderwijsinitiatieven. Daarom ontwikkelden we een intensieve leergang waarin leraren werken aan persoonlijke ontwikkeling, onderwijsvernieuwing en netwerkvorming in wisselwerking met maatschappelijke vraagstukken van de stad. Lees meer , waar dit innovatielab uit voortkomt, ging het Innovatielab Albeda++Innovatielab AlbedaAlbeda is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneducatie. Lees hier meer over het innovatielab. van start met een intensieve Stadssafari, waarin we de school uit en de stad in gingen. We bezochten inspirerende ondernemers, eigenwijze kunstenaars, interessante organisaties en plekken in de stad die de deelnemers stimuleerden om vanuit een ander perspectief naar Rotterdam en naar het onderwijs te kijken. 

Het programma van het Innovatielab is gebaseerd op de verschillende leersporen van Broedplaats010.Het programma van het Innovatielab is gebaseerd op de verschillende leersporen van Broedplaats010. In het intervisiespoor dagen we deelnemers uit om hun persoonlijk leiderschap te ontwikkelen, in het incubatorspoor begeleiden we deelnemers om hun ideeën in de praktijk te brengen, in het inpiratiespoor nodigen we interessante sprekers uit en bezoeken we relevante organisaties en in het netwerkspoor bouwen we aan het netwerk van vernieuwers in en rond het Albeda. Kennisland en Albeda onderzoeken zo wat de mogelijkheden zijn om de beweging van onderwijsvernieuwers binnen Albeda te vergroten en te versterken, en zo te werken aan het innovatief vermogen van Albeda als geheel.

Een reis vol inspiratie

De reis begon bij het Huis van de Wijk, waar de deelnemers leerden hoe belangrijk ontmoetingen zijn met échte mensen die je in de ogen kunt kijken. Zeker in een wereld waarin steeds meer wordt gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Een uitnodigende ‘huiskamer’ waar mensen zomaar binnen kunnen lopen is dan een oase van waardevol contact.

Een oefening waarbij de deelnemers elkaar moesten tekenen en beschrijven, gaf veel aanknopingspunten om te praten over de eigen aannames en die van de ander. Welke eerste indruk maak ik? In een andere oefening later op de dag onderzochten de deelnemers hoe je het beste kunt samenwerken als iedereen vanuit een ander belang aan tafel zit.

Johan Muurlink alias de Boterhammen-man deelde ter inspiratie zijn levensverhaal en de missie van zijn stichting Niet Graag Een Lege Maag: hij wil ervoor zorgen dat er geen kinderen met honger op school zitten. 

“We kunnen allemaal iets doen. Help je buurvrouw, ook al mag je haar niet. Wees een goed mens, slecht zijn is het makkelijkste wat er is. Doe je oogkleppen af, en stel je open.” – Johan de Boterhammen-man

De safari ging verder op de Laurens-Cupertinoschool, waar directeur Wouter van der Windt de deelnemers meenam in zijn missie om kinderen te waarderen op groei en ontwikkeling, in plaats van op CITO-scores en eindresultaten.“Waardeer kinderen op groei en ontwikkeling, in plaats van op CITO-scores en eindresultaten.” In een jaar tijd is de beoordeling van de onderwijsinspectie over de school van onvoldoende in voldoende veranderd, omdat hij samenhang en richting kon geven aan de school, in combinatie met een vleugje burgerlijke ongehoorzaamheid. Zijn motto:

“Haal die pijlen van de vloer en creëer een plek waar iedereen zich prettig voelt.” – Schooldirecteur Wouter van der Windt

Via de Pluktuin Rotterdamse Munt gingen we naar Albeda-locatie Sportlaan voor een DIY-lunch en een gesprek met Simone Fredriksz van het College van Bestuur van Albeda. Als recent aangetreden bestuurder vond zij het vooral belangrijk om het Innovatielab te ontmoeten. Ze wilde geen uitspraken doen over wat eruit zou moeten komen, want dan zou het al van tevoren vastgelegd zijn en dat staat haaks op innovatie.

“Uiteindelijk zijn we hier allemaal voor de studenten. Laten we hen betrekken en ervoor zorgen dat zij er de volgende keer ook bij zijn.” – Simone Fredriksz (CvB Albeda)

Design thinking en experimenteren

De deelnemers verdiepten zich in innovatie, design thinking en de missie van het innovatielab. Gaan we het onderwijs van de toekomst ontwikkelen, of juist het onderwijs van nu? De conclusie was dat we met het innovatielab gaan experimenteren met het ontwikkelen van toekomstbestendig onderwijs.Van tevoren bedenken wat eruit moet komen staat haaks op innovatie.

Op de Keilewerf++KeilewerfEen plek die inspireert, waar zowel met handen als hoofd wordt gewerkt en alle ruimte aanwezig is voor samenwerking en eigen initiatief. ‘De tofste plek voor makers in Rotterdam’. maakten de deelnemers kennis met kunstenaars, ondernemers, sleutelaars, onderzoekers en creatieve makers. Paula Zwitser nam ons mee in de wereld van ondernemerschap en duurzaamheid, via de initiatieven Broodnodig en Rotterdams WeerWoord. Zij benadrukte hoe belangrijk het is om de eindgebruiker te betrekken, niet alleen bij je ‘eindproduct’ maar al eerder in het proces. Ze legde de deelnemers een vraag voor die zij vervolgens in een design-sprint beantwoordden: Als er één ding was wat je zou kunnen veranderen aan het Albeda, wat zou dat dan zijn? Deze startvraag leidde tot een aantal gezamenlijke kernwaarden: Meedoen, Veiligheid & plezier, Autonomie, Gezondheid en Vertrouwen.

Na een rondvaart met boten van Plastic Whale ++Plastic WhalePlasticvissen is hot. Het is niet alleen heel leuk om samen vanuit bootjes plastic uit het water te halen, maar ook heel belangrijk. Van het plastic worden nieuwe producten (waaronder bootjes) gemaakt. doken we in de volgende ontwerpvragen: Waar zie jij koppelkansen met eindgebruikers? En hoe maak je die aantrekkelijk voor jouw studenten? De deelnemers werkten in teams aan oplossingsrichtingen en testten die ook meteen in een rollenspel waarin de ervaringen en het belang van studenten voorop stonden. In de prachtige bloeiende tuin van de Keilewerf pitchten de deelnemers hun prototypes aan elkaar. 

De volgende stap is dat de deelnemers in gesprek gaan met studenten zodat ze de prototypes kunnen verfijnen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/op-stadssafari-met-het-albeda-innovatielab/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/op-stadssafari-met-het-albeda-innovatielab/