Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/klimaatactivisten-geen-werkloze-hippies-of-soepverspillers-maar-betrokken-burgers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/klimaatactivisten-geen-werkloze-hippies-of-soepverspillers-maar-betrokken-burgers/