Niet een hoofddoekverbod, maar diversiteit zorgt voor ‘neutrale’ politie

4 juli 2023

Afgelopen donderdag was de kogel door de kerk. Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid (VVD) verbood expliciet uitingen van geloofsovertuigingen in kleding van politieagenten. “Keppels of hoofddoeken passen niet bij de neutraliteit van het politie-uniform”, stelt ze. En daarmee neemt ze wat mij betreft een verkeerde en zelfs gevaarlijke afslag. In plaats van te kiezen voor kritische reflectie op het publieke imago van de politie, kiest ze voor deze stigmatiserende schijnoplossing. 

“Ik hoop dat de discussie zo eindelijk afgelopen is.++Laatste woordMet deze woorden eist de minister het laatste woord op in deze discussie, zonder een serieuze poging te doen om de kritiek op het besluit van verschillende experts te verwerken.

Dit besluit is niet van de ene op de andere dag genomen. Onofficieel was dit al jaren het beleid binnen de politie. De roep om het officieel te maken, kwam via een motie van Lilian Helder, lid van de Tweede Kamer namens de PVV++PVVDe Partij voor de Vrijheid staat niet bepaald neutraal tegenover de islam. In hun partijprogramma van de laatste Tweede Kamerverkiezingen lees je in het voorwoord al: “De islam hoort niet bij Nederland”. . Die motie is weliswaar aangenomen, maar van buiten klonken er juist geluiden tegen het ‘hoofddoekverbod’, zoals van de coördinator racismebestrijding van de politie, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme en het College van de Rechten van de Mens. Beide partijen bepleitten hoe het verbieden van religieuze uitingen in het politie-uniform juist het tegenovergestelde effect zou hebben. Een dergelijk verbod raakt bijvoorbeeld veel vrouwen die het dragen van een hoofddoek als een religieuze plicht zien. Bovendien is de politie verwoed bezig meer agenten met een migratieachtergrond te werven. Dit besluit staat dat doel compleet in de weg. De politie is verwoed bezig meer agenten met een migratieachtergrond te werven. Dit besluit staat dat doel compleet in de weg. 

Ondanks deze waarschuwingen besloot de minister het verbod in te voeren. Ze doet de aanname dat burgers mensen die een hoofddoek of keppel dragen per definitie niet als neutraal zien. Haar geloof in die aanname weegt blijkbaar zwaarder dan het advies van partijen als de landelijke coördinator racismebestrijding van de politie en het College van de Rechten van de Mens, die juist opgericht zijn om besluitvorming op discriminatie te controleren. Het uniform zou dan neutraal moeten zijn, deze beslissing is dat absoluut niet. Dat wordt nogmaals bevestigd door dit besluit te nemen op een islamitische feestdag, namelijk het Offerfeest. Dat moment kiezen, is niet neutraal, of op zijn minst niet empathisch, dat is een klap in het gezicht van de islamitische medemens.Dit is een klap in het gezicht van de islamitische medemens.

Representatie is een van de belangrijkste wapens tegen discriminatie 

De functie van de politie++Beschermen, begrenzen, bekrachtigenAfhankelijk van de omstandigheden moet de politie beschermen, begrenzen of bekrachtigen. Bij het beschermen van burgers gaat het om hun leven, vrijheid en bezittingen. De politie grijpt in acute noodsituaties dwingend in, zonder aanziens des persoons. Lees meer is het bewaken van de veiligheid van alle inwoners van Nederland. Ik hoef niet uit te leggen dat religieuze inwoners daarbij horen. Juist voor de organisatie met het geweldsmonopolie in ons land zou het een halszaak moeten zijn om een divers team te zijn.Juist voor de organisatie met het geweldsmonopolie zou het een halszaak moeten zijn om een divers team te zijn. Een divers team betekent blootgesteld worden aan meerdere perspectieven, daarvan kunnen leren en empathie opbouwen voor dit perspectief. Zo voorkom je dat een ondergerepresenteerde groep ongelijk behandeld wordt++StereotyperingUit onderzoek blijkt dat sociaal contact een belangrijke rol kan spelen in het creëren van vertrouwen en saamhorigheid en in het tegengaan van negatieve beeldvorming (stereotypering) en vooroordelen over elkaar en daarmee discriminatie en uitsluiting. Lees meer

Bovendien is de politie ook afhankelijk van hun vertrouwensband met burgers om aan hun maatschappelijke plicht te kunnen voldoen. Die vertrouwensband staat al een tijdje op losse schroeven. Kennisland deed in 2021 onderzoek naar het melden van moslimdiscriminatie.++MoslimdiscriminatieKL organiseerde in opdracht van het Ministerie van SZW twee proeftuinen om samen met betrokkenen te onderzoeken hoe het komt dat moslimdiscriminatie nauwelijks wordt gemeld en oplossingen te ontwerpen die de meldingsbereidheid bij moslimdiscriminatie kunnen vergroten. Lees meer Een van de grootste drempels die slachtoffers van moslimdiscriminatie++1 op de 5Slechts een op de vijf mensen die gediscrimineerd (vinden te) zijn, meldt dit bij een ADV of bij de politie. Voor moslimdiscriminatie ligt dit getal nóg lager. Lees meer ervaren bij het maken van een melding, is een gebrek aan vertrouwen in overheidsorganisaties. Mensen binnen moslimgemeenschappen geloven niet dat er echt iets met die melding gebeurt, dus waarom zou je je in die onveilige omgeving kwetsbaar opstellen door een melding te maken? De eerste stap op weg naar een veilige omgeving is herkenbaarheid. Een divers politieapparaat zorgt ervoor dat zoveel mogelijk Nederlanders zich herkennen in enkele politieagenten in hun omgeving, en zich daardoor veilig en gezien voelen door de politie.Een divers politieapparaat zorgt ervoor dat zoveel mogelijk Nederlanders zich herkennen in enkele politieagenten in hun omgeving, en zich daardoor veilig en gezien voelen door de politie. Dit nieuwe besluit staat hier lijnrecht tegenover. Het maakt dat religieuze burgers zichzelf niet alleen niet herkennen in de politieagenten die ze om hulp vragen, maar ook weten dat ze actief bij de politie buitengesloten worden. Ik zou het knap vinden als je je persoonlijke verhaal dan nog kwijt durft bij deze organisatie. 

Op vragen hierover reageert de minister dat het verbod niet voor de hele politieorganisatie geldt, maar alleen voor functies in uniform. Oftewel: voor mensen met een religieuze overtuiging is wel ruimte bij de politie, maar alleen op niet-zichtbare plekken. Ook hiermee slaat ze de plank mis. Representatie van gemarginaliseerde groepen in gewaardeerde functies in onze samenleving is een van de belangrijkste pijlers in de strijd tegen discriminatie. Zeker bij een baan als politieagent, die in veel media voor kinderen++K3Een illustrerend voorbeeld is het nummer ‘De politie’ van K3. Dit is een van de enkele beroepen waar de onder kinderen populaire popgroep een nummer over heeft gemaakt. Luister hier naar voren komt. Vraag jonge kinderen wat ze later willen worden, en je krijgt politieagent als een van de vaakst gehoorde antwoorden (naast leraar, dierenarts en vlogger). Ook joodse en islamitische kinderen verdienen het om van kleins af aan mee te krijgen dat zij het beroep van hun dromen kunnen gaan uitoefenen. 

De politie ís ook niet neutraal

In één ding heeft de minister wel gelijk: veel bewoners beschouwen de politie en het uniform++All Cops AreKunstenaar Yuri Veerman heeft in het project All Cops Are onderzoek gedaan naar hoe burgers naar politieagenten in uniform kijken. Lees meer nu al niet als neutraal. Maar dat komt niet door een hoofddoek of een keppel. Dat komt door ervaringen met de politie. Als je bijvoorbeeld in de krant leest dat er bij een snelwegprotest van Extinction Rebellion 768 activisten gearresteerd zijn, terwijl er bij de boerenprotesten nauwelijks gearresteerd werd. Of als je in de documentaire De blauwe familie ziet hoe gevaarlijk het is om je binnen de politie over racisme uit te spreken. Of als je eerst op het nieuws ziet dat een agent een verdachte met een racistische term uitscheldt en maanden later hoort dat diezelfde agent promotie krijgt. Elk verhaal maakt het moeilijker om te geloven in het sprookje van een neutrale politiemacht. Elk verhaal maakt het moeilijker om te geloven in het sprookje van een neutrale politiemacht. 

Jammer, want dat sprookje is een van de belangrijkste uitgangspunten van onze democratische rechtsstaat. Daar iets aan willen doen als minister van Justitie en Veiligheid lijkt me een geweldig idee. Maar dat vereist eerst een kritische blik naar binnen, en dat lijkt deze minister niet aan te durven.++Dilan Yesilgöz-Zegerius ridiculiseerde de strijd tegen racisme al eerder door wokisme een van de hedendaagse bedreigingen van de rechtsstaat te noemen. Mijn collega Marcel schreef hier al eerder een opiniestuk over. Daadkracht uitstralen op dit thema doe je niet met de schijn-neutraliteit van een ‘hoofddoekverbod’, maar door in te zetten op daadwerkelijke gelijkwaardige behandeling, zowel intern als extern. Een professioneel politieapparaat bestaat juist uit een divers team. Een diverse politiemacht communiceert een duidelijke boodschap: voor iedereen is plaats bij de politie. En als wij met onze eigen ogen zien dat de politie er voor elke burger is, gaan we dat vast vanzelf weer geloven.

 

Nina Sandford

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/niet-een-hoofddoekverbod-maar-diversiteit-zorgt-voor-neutrale-politie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/niet-een-hoofddoekverbod-maar-diversiteit-zorgt-voor-neutrale-politie/