in 2016

Living room in Spring House

De 'Living room' in Spring House.

Maker: Jordi Huisman

Rechten:

Download

Kennisland doorgelicht

KL doorgelicht

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

We zetten ons in voor een inclusieve, eerlijke en sociale samenleving. Maar hoe inclusief, eerlijk en sociaal is Kennisland zelf eigenlijk? We geven graag meer inzicht in de samenstelling van ons team. Zo werkten er in 2016 bij KL een stuk meer vrouwen dan mannen. De jongste medewerker was 24, de oudste 53. Gemiddeld waren we ruim vier jaar in dienst bij Kennisland. Maar liefst de helft van ons heeft een migratieachtergrond volgens de definitie van het CBS. Hier vind je nog meer sociale en demografische cijfers over onze organisatie.

Corporaties omarmen woningruilen als antwoord op woonvraag ouderen

Wat we in 2016 nog meer hebben gedaan voor
Woningruilweken

Maker: Waarmamkers

Rechten:

Download

Kennisland heeft in het social lab in Amsterdam Amsteldorp samen met woningcorporaties, bewoners en Stadsdeel Oost, de ‘Woningruilweken’ ontwikkeld als prototype. De Woningruilweken zijn een antwoord op de behoeften van Amsteldorpbewoners, spelen handig in op het beleid (langer zelfstandig wonen) en brengen beweging in de sociale woningvoorraad. Ymere: “Ons denken over woningruil is definitief veranderd!”. Dit prototype wordt nu door de corporaties verder ontwikkeld.

Eerste schoolmakers openen nieuwe school in Amsterdam

Wat we in 2016 nog meer hebben gedaan voor
Schoolmakers pitchen hun plannen

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Het crowdsourcingproject Onze Nieuwe School zorgde voor een belangrijke stap in de democratisering en vernieuwing van het onderwijs. Het was een uniek experiment om nieuwe scholen te starten. De selectiecommissie van de gemeente Amsterdam selecteerde vier vernieuwende scholen die daadwerkelijk opgericht mochten worden. De eerste opende in augustus 2016 zijn deuren: De Alan TuringschoolLees hier de publicatie met geleerde lessen uit deze onderwijschallenge.

Beperkingen op het auteursrecht in Europa in kaart gebracht

Wat we in 2016 nog meer hebben gedaan voor
Copyright Exceptions puzzle

Copyright exceptions in Europe are a tricky puzzle ...

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Het auteursrecht in Europa is een onoverzichtelijke lappendeken van rechten en uitzonderingen. Het is onduidelijk waar welke uitzonderingen, bijvoorbeeld voor onderwijs of pers, gelden. Kennisland heeft voor het eerst een compleet overzicht gemaakt van deze uitzonderingen. Dit maakt evidence-based beleidsvorming mogelijk.

Lees meer op copyrightexceptions.eu

Vernieuwend leiderschapstraject voor basisschooldirecteuren geaccrediteerd aangeboden

Wat we in 2016 nog meer hebben gedaan voor
Basisschool

Maker: Onbekend (via Pixabay)

Rechten:

Original

Download

Kennisland ontwikkelde een programmaconcept voor het leren vernieuwen van schoolleiders in het primair onderwijs, omdat ook deze beroepsgroep behoefte heeft aan nieuwe innovatiestrategieën in de snel veranderende samenleving. Uitgangspunten zijn actiegericht, onderzoekend en in peer-netwerken leren vernieuwen vanuit de eigen praktijk. Dit programma is nu officieel geaccrediteerd en opgenomen in het aanbod van CNV Onderwijs.

Hong Kong start drie door Kennisland geïnspireerde social labs

Wat we in 2016 nog meer hebben gedaan voor
Social Lab in Hong Kong

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

In Hong Kong is het zeer lastig om de publieke sector te vernieuwen. Daarom hielp KL het Make a Difference Institute om tegen de stroom in drie social labs te starten. In het eerste werken het overheidsdepartement voor Leisure and Cultural Services, bibliothecarissen, social designers, politieke partijen, studenten, onderzoekers en bewoners van Hong Kongs armste wijk Sham Shui Po samen aan een inclusievere en relevantere functie van de bibliotheek voor alle wijkbewoners. De volgende twee labs starten in februari 2017.

Meer én betere ondersteuning voor stadsvernieuwers

Wat we in 2016 nog meer hebben gedaan voor
Challenge Stad van de Toekomst

Challenge Stad van de Toekomst in Pakhuis de Zwijger

Maker: Joep Kroes Photography

Rechten:

In veel steden namen inwoners de afgelopen jaren het initiatief voor maatschappelijke vernieuwing. Hoe helpen we hen het beste? Die vraag onderzochten we in de Challenge Stad van de Toekomst, die Kennisland samen met Pakhuis de Zwijger ontwierp en uitvoerde. We ondersteunden 150 initiatieven en verzamelden samen met onderzoeksinstituut DRIFT onze inzichten in een publicatie die werd gedeeld en besproken met overheden, stadmakers en wetenschappers.

Eerste Rotterdamse broedplaats voor vernieuwende leraren

Wat we in 2016 nog meer hebben gedaan voor
Broedplaats voor vernieuwende leraren

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

In Rotterdam hebben wij de eerste broedplaats voor vernieuwende leraren opgestart. Uniek is dat leraren uit vve, po, vo en mbo samen in één ontwikkeltraject op onderzoek gaan naar de behoefte van Rotterdamse leerlingen binnen de context van de maatschappelijke uitdagingen in de stad. Ze leggen de basis voor nieuwe netwerken en werken aan hun eigen ontwikkeling als vernieuwende leraren. Lees meer

Auteursrechtelijke problemen van erfgoedinstellingen eindelijk aangepakt

Wat we in 2016 nog meer hebben gedaan voor
Laptop met Van Gogh

Bedroom image by Vincent van Gogh via Google Art Project.

Maker: Onbekend (samenstelling door KL)

Rechten:

Original

Download

De Europese Commissie presenteerde een teleurstellend voorstel voor modernisering van het EU-auteursrecht. Het is vooral een bevestiging van de status quo in plaats van dat het hard nodige aanpassingen aan het digitale tijdperk bevat. Er is een positieve uitzondering: de Commissie komt met maatregelen die het voor erfgoedinstellingen makkelijker moeten maken om hun collecties online te tonen. Dit is te danken aan drie jaar intensief lobbywerk dat wij samen met Europeana namens erfgoedinstellingen in heel Europa verricht hebben. Lees meer

Leiderschap in Cultuur groeit en komt tot wasdom

Wat we in 2016 nog meer hebben gedaan voor
Uitreiking certificaten LinC3

Maker: Sebastiaan ter Burg

Rechten:

Original

Download

Het LinC-programma had met 800 cultuurprofessionals een recordaantal inschrijvingen. De impact is goed terug te zien in de opbrengsten van de ‘leersporen’ in LinC, waar teams samen werken aan innovatieve oplossingsrichtingen voor vraagstukken uit de sector en de samenleving. Een groeiende groep Leiders in Cultuur profileert zich sterk in het debat over gewenste ontwikkelingen: herziening van het financiële (subsidie)stelsel, talentontwikkeling en het bevorderen van diversiteit.

Social lab: oplossend vermogen bewoners resulteert in hernieuwde ontmoetingsplek

Wat we in 2016 nog meer hebben gedaan voor
De Buurtsuperman

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Social labs richten zich niet op het oplossen van problemen, maar op het versterken van het oplossend vermogen van burgers, professionals en ambtenaren. Een sterk voorbeeld daarvan komt uit het social lab in Amsteldorp, waar bewoners, ontwerpers, stadsdeel en woningcorporatie samenwerkten om de buurtsuper – belangrijke hulpbron voor prettig ouder worden die dreigde te verdwijnen – een volledige make-over te geven. Per december 2016 is de ‘Buurtsuperman’ weer actief. De ‘grand opening’ is in het voorjaar. Lees meer

Een nieuwe standaard voor rechteninformatie

Wat we in 2016 nog meer hebben gedaan voor
ponsplaat

Maker: Poil

Rechten:

Original

Download

Wij hebben samen met Europeana en de Digital Public Library www.rightsstatements.org gelanceerd. Deze website biedt internationaal gestandaardiseerde, machineleesbare rechtenstatements waarmee erfgoedinstellingen de auteursrechtelijke status van werken in hun collecties kunnen aangeven. De site wordt al gebruikt door de Digital Public Library of America en Europeana heeft inmiddels 23 miljoen oude rechtenstatements door statements van rightsstatements.org vervangen. Lees meer

Eerste succesvolle jaar van het LerarenOntwikkelFonds

Wat we in 2016 nog meer hebben gedaan voor
Toolbox

Maker: Barn Images

Rechten:

Original

Download

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF), opvolger van Onderwijs Pioniers, heeft een succesvol eerste jaar achter de rug waarin honderden leraren uit heel Nederland eigen vernieuwende initiatieven hebben kunnen ontplooien. In landelijke Lerarenlabs werkten leraren met elkaar hun ideeën uit. LOF is een platform waar het onderwijs van de toekomst door leraren zelf ontwikkeld wordt en leraren hun eigen vernieuwende leiderschap vorm kunnen geven.

Vijftien gemeenten experimenteren met open data

Wat we in 2016 nog meer hebben gedaan voor
Plattegrond op basis van open data

Plattegrond met speeltoestellen gemaakt met open data van de gemeente Hollands Kroon en kaart van Open Street Map Contributors.

Maker: Heinze Havinga

Rechten:

Download

Wanneer datasets pro-actief openbaar worden gemaakt, kan deze data hergebruikt worden en wordt de overheid transparanter. Toch openen gemeenten datasets nog maar mondjesmaat. We organiseerden het Gemeentelijk Leernetwerk Open Data, waarin vijftien gemeenten experimenteerden met open data. Hierdoor werden ze gestimuleerd om daadwerkelijk een dataset te openen en verzamelden we inzichten over bestaande barrières. De lessen en concrete aanbevelingen delen we in deze publicatie.

Een museum over taal midden in de samenleving

Wat we in 2016 nog meer hebben gedaan voor
Taalmuseum Leiden

Maker: Fred Ernst

Rechten:

Download

Kennisland bouwde in 2016 mee aan een nieuw en vernieuwend museum: het Taalmuseum Leiden. Het Taalmuseum bevordert de kennis van en het enthousiasme voor taal. Het is geen traditioneel museum, want taal is overal, staat middenin de samenleving. In veel projecten van Kennisland staan verhalen centraal, en dus ook taal. Het museum zoekt naar nieuwe vormen van betrokkenheid. Hoe kan het publiek bijvoorbeeld mede-eigenaar worden? Lees meer

Sociale innovatie-initiatieven rond migratie en vluchtelingen ondersteund in Europa

Wat we in 2016 nog meer hebben gedaan voor
European Social Innovation Competition

Maker: Sibilla Calzolari

Rechten:

Download

We organiseerden een vierdaagse Academy in Berlijn voor de dertig semi-finalisten van de European Social Innovation Competition. Deelnemers volgden intensieve workshops en leerden van elkaar, lokale initiatieven en een coach. Hierdoor werden de projecten en hun impact versterkt, en ontstonden er nieuwe samenwerkingen. Lees hier welke initiatieven de finale behaalden en wie de winnaars werden.

in 2016

in 2016 en 2017

Balustrade in Spring House

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download
bekijk onze ambitiesambities
bekijk onze successensuccessen

Nieuwe schoolconcepten, leiders in cultuur, stadsvernieuwers, gemeenten die experimenteren met open data en modernisering van het Europese auteursrecht: ook in 2016 werkte Kennisland als change agent aan complexe maatschappelijke vraagstukken.

Om recht te doen aan onze persoonlijke observaties, acties, meningen en verwondering over de wereld om ons heen, geven we je bovendien een inkijkje in onze agenda’s, net zoals we dat op onze homepage doen. Ook lichten we onszelf door: Wat is de man-vrouwverhouding binnen Kennisland? Zijn er inkomensverschillen tussen de seksen? Waar komen onze werknemers vandaan? En hoe zit het met onze impact op het milieu?

Bekijk onze successen van afgelopen jaar én onze ambities voor 2017!

English

in 2017

Toekomst

Toekomstvoorspellingen op de ramen van Spring House.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Utopische verbeelding als vertrekpunt voor nieuwe experimenten

Mensen in oranje licht

Maker: Christos Barbalis

Rechten:

Original

Download

Om tot vernieuwing in het sociale domein te komen, experimenteren we meestal met nieuwe samenwerkingen, rollen en vormen van dienstverlening op basis van bestaande. Maar wat zou er gebeuren als we een ‘utopische verbeelding’ als startpunt nemen om naartoe te werken? Als gezamenlijke waarden van overheid, professionals én burgers de basis vormen voor een maatschappelijke vernieuwingsopgave? KL werkt in 2017 aan zulke toekomstbeelden en doet alvast praktische voorzetten.

Onderwijs maken met de hele samenleving

Spitsuur

Maker: Anna Dziubinska

Rechten:

Original

De hedendaagse maatschappelijke uitdagingen vragen om slimme, creatieve en onorthodoxe oplossingen in het onderwijs. Er zijn nieuwe samenwerkingen tussen onderwijs en samenleving nodig, met als doel jonge mensen beter te begeleiden bij het vinden van hun plek in de maatschappij, maar vooral ook om de maatschappij van de toekomst vorm te geven. Zoals bij de Broedplaats in Rotterdam, waarin leraren actief de samenwerking opzoeken met allerlei maatschappelijke partners buiten het onderwijs.

Goed samenleven rond het Corfuplantsoen

Wanna be in my gang?

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

In 2016 startte KL onder de naam PLAATSMAKERS een onderzoek naar de grote hoeveelheid klachten van bewoners van het Corfuplantsoen. In 2017 mobiliseert PLAATSMAKERS professionals én buurtbewoners met allerlei achtergronden om een bruisende buurt te maken waarin iedereen welkom is en zich veilig voelt. Jongeren, ouderen, nieuwkomers en ras-Amsterdammers leven hier samen een fijn leven – een voorbeeld voor heel Nederland.

Cultureel erfgoed zichtbaar en herbruikbaar maken voor een breed publiek

A daughter and a son of the artist

Maker: Caspar Netscher

Rechten:

Original

Download

Veel musea, archieven en andere erfgoedinstellingen hebben inmiddels grote delen van hun collectie gedigitaliseerd. Dat is mooi, maar we moeten ons cultureel erfgoed niet alleen voor conservering bewaren – vooral ook voor hergebruik. Dat kan nog stukken beter. Door digitale erfgoedcollecties op een open en innovatieve manier beschikbaar te maken kan nieuwe kennis worden gegenereerd. Kennisland zet zich sinds 2007 in voor de zichtbaarheid, toegankelijkheid en herbruikbaarheid van digitaal erfgoed en dat blijven we doen.

Beter nieuwkomersonderwijs dankzij landelijke, lerende community van leraren

LOWAN Studiedag

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Kennisland denkt dat nieuwkomersonderwijs veel beter wordt als leraren meer met elkaar gaan samenwerken en van elkaar leren. In 2016 heeft KL met LOWAN regionale studiedagen georganiseerd om uit te vinden welke nieuwe strategieën bijdragen aan het met én van elkaar leren om tot beter onderwijs te komen. De ambitie is om een aanpak van lerende lerarennetwerken landelijk uit te bouwen zodat het nieuwkomersonderwijs de impuls krijgt die nodig is.

KL introduceert Social R&D met twee jeugdzorginstanties

Hand met sigaret

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Wat in 2016 begon met een discussie, een idee en een bescheiden poging, groeit in 2017 uit tot een structurele samenwerking: twee grote jeugdzorginstellingen en Kennisland starten met een Social R&D-lab in de jeugdzorg. In dit lab werken we de komende jaren aan de jeugdzorg van de toekomst. We geven vorm aan duurzame ruimte voor experimenteren met dienstverlening, samenwerking en nieuwe rollen voor instituties, overheden, professionals en jongeren – altijd samen met jongeren en hun eigen netwerken.

Een echte oplossing voor het probleem van 'out-of-commerce' werken

Stapel oude boeken

Maker: Lynn Greyling

Rechten:

Original

Download

Eind 2016 presenteerde de Europese Commissie haar voorstellen voor modernisering van het auteursrecht in de Europese Unie. Op aandringen van erfgoedinstellingen bevatte dit ook een voorstel voor het online toegankelijk maken van out-of-commerce werken (werken die uit de handel zijn). Het voorstel werd zowel door de erfgoedinstellingen als door organisaties van rechthebbenden als onwerkbaar bestempeld. In 2017 werkt Kennisland aan een oplossing die op instemming van alle stakeholders kan rekenen.

KL maakt alternatieve manieren van kennisproductie gemeengoed

Blauwe sculptuur

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

KL is continu op zoek naar nieuwe manieren om kennis te genereren die direct toepasbaar is in de praktijk en bijdraagt aan maatschappelijke vernieuwing. Hierbij stuiten we nog vaak op weerstand; bij traditionele kennisinstituten die deze kennis en werkwijzen als niet-valide beschouwen, en bij beleidsmakers die op ‘zachte’, data zoals de verhalen uit social labs, geen beleid kunnen baseren. In 2017 overtuigen we hen van het belang van alternatieve kennisproductie voor maatschappelijke vernieuwing.

Beter auteursrecht voor het onderwijs

Meisje met iPad en Mondriaan

Schilderij Broadway Boogie Woogie van Piet Mondriaan via Wikipedia (publiek domein).

Maker: Onbekend (samenstelling door KL)

Rechten:

Original

Download

Kennisland gaat ook in 2017 vechten voor een beter auteursrecht met Copyright for Education: we doen onderzoek, lobbyen bij beleids- en wetmakers en voeren een publieke campagne om tot concrete wijzigingen in het auteursrecht te komen die de positie van het onderwijs verbeteren. Nu is er te veel onduidelijkheid en zijn er te veel beperkingen voor het onderwijs in Europese landen om (digitaal) materiaal te gebruiken in de les.

Amsterdam op de kaart zetten als sociale-innovatiehoofdstad met ‘Amsterdammer, maak je stad!’

Skyline Amsterdam

Maker: Marcel Oosterwijk

Rechten:

Original

Download

In 2016 won Amsterdam de iCapital-award van de Europese Commissie. Samen met partners organiseren we met het prijzengeld in 2017 een call om bottom-up-innovatie voor een inclusieve stad te ondersteunen. Met financiële middelen en een op maat gemaakt ondersteuningsprogramma worden deze initiatieven vervolgens versterkt. Met dit programma werken we aan de ontwikkeling van de ‘Amsterdam approach’; een aanpak waarin de gemeente, kennisinstellingen, bedrijven en inwoners intensief samenwerken voor een innovatieve en inclusieve stad.

Creative Commons Nederland wordt een netwerkorganisatie

Creative Commons 10th Birthday Celebration

Maker: Timothy Vollmer

Rechten:

Original

In 2017 begint een nieuwe fase voor Creative Commons Nederland. Kennisland herstructureert CC NL tot een netwerkorganisatie met leden buiten de drie oprichtende organisaties. Hiermee maken we de open beweging slagvaardiger en onze boodschap concreter. Dit reflecteert de veelzijdigheid aan mensen die met open licenties bezig zijn in Nederland en sluit aan bij de internationale netwerkstructuur van Creative Commons.

in 2016

Spring House Living Room

De 'living room' op de eerste verdieping in Spring House.

Maker: Jordi Huisman

Rechten:

Download
janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec