Kennisland doorgelicht

We zetten ons in voor maatschappelijke vernieuwing en toegang tot kennis en informatie, voor een inclusieve, eerlijke en sociale samenleving. Daarom vinden we het belangrijk om ook kritisch naar onszelf te kijken. Hoe scoren we zelf op de principes die we uitdragen?


header_img
Kennisland doorgelicht

Maker: KL

Rechten:

Download
14 februari 2017

Wat is bijvoorbeeld de man-vrouwverhouding binnen Kennisland? Zijn er inkomensverschillen tussen de seksen? Waar komen onze werknemers vandaan? En hoe zit het met onze impact op het milieu? Door hier inzicht in te krijgen, kunnen we actief sturen op verbeteringen.

Bij Kennisland werkten in 2016 in totaal 22 mensen, van wie vijftien vrouwen en zeven mannen. In 2016 begeleiden we zes stagiaires, waarvan een man. Ons bestuur bestond in 2016 uit een man en een vrouw, en ons managementteam uit twee mannen en een vrouw. Onze Raad van Toezicht bestond uit een man en drie vrouwen. Vrouwen verdienden in 2016 bij KL gemiddeld 3% meer dan mannen; in deze berekening is gecompenseerd voor de leeftijden van medewerkers, niet voor werkervaring of functie.

89% van onze medewerkers heeft een masterdiploma 89% van onze medewerkers heeft een masterdiploma.en 22% een bachelordiploma (sommigen dus zowel een hbo- als een universiteitsdiploma). Tweederde van de Kennislanders heeft een of meer ouders met een hbo- of wo-opleiding. De gemiddelde leeftijd was 33 jaar. De jongste medewerker was in 2016 24 jaar oud, de oudste 53. Zes KL’ers hadden in 2016 samen elf kinderen. Gemiddeld werkten Kennislanders eind 2016 iets meer dan vier jaar bij Kennisland.

Alle medewerkers in 2016 hadden een Nederlandse nationaliteit en twee mensen een dubbele nationaliteit. 73% van de KL’ers woont in Amsterdam, 55% in een koophuis. De meest voorkomende geboorteprovincie is Noord-Holland (39%). De helft van de Kennislanders heeft een migratieachtergrondDe helft van de Kennislanders heeft een migratieachtergrond., waarvan weer een derde niet-westers++Niet-westersWe gebruiken hierbij de definitie die het Centraal Bureau voor de statistiek hanteert: ‘Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.’ Niet-westerse herkomstlanden zijn Turkije en alle landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, met uitzondering van Japan en Indonesië: raar maar waar!.

Van de Kennislanders gaat 72% meestal met de fiets naar het werk, 11% met de trein en 17% met de fiets en de trein. We hebben in totaal zeventig keer internationaal gevlogen binnen Europa (retour = 1 keer), en elf keer intercontinentaal. We namen in totaal 41 keer de trein naar het buitenland. Ons kantoor, Spring House, gebruikt groene stroom van Engie Energie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-doorgelicht/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-doorgelicht/