Open Data: van technologie naar maatschappelijke vernieuwing

In de publicatie ‘Open Data: van technologie naar maatschappelijke vernieuwing’ tekenen we de lessen op uit het Gemeentelijk Leernetwerk Open Data en doen we concrete aanbevelingen voor het openen van data in de toekomst.

Download
Publicatie
header_img
Open Data: van technologie naar maatschappelijke vernieuwing

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
12 december 2016

Gemeentelijke organisaties in Nederland zijn aan grote veranderingen onderhevig. Een belangrijke transitie die momenteel plaatsvindt betreft de rol van de gemeente als informatiebeheerder. Nooit eerder was er de kans om het publiek in zoveel domeinen een gelijke informatiepositie te geven. Hoeveel geeft de gemeente jaarlijks uit aan groenbeheer? Wat wordt er zoal besproken in de gemeenteraad? Wat zijn de routes van het openbaar vervoer? Hoe zit het met de cijfers omtrent jeugdwerkloosheid in mijn gemeente? Door datasets open te stellen wordt hun waardepotentieel verzilverd en worden democratische processen versterkt.

Om deze transitie verder te brengen ging in februari 2016 het Gemeentelijk Leernetwerk Open Data++GLODLees hier meer over het Gemeentelijk Leernetwerk Open Data. van start, georganiseerd door Kennisland in samenwerking met en in opdracht van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO). Het leernetwerk begon met de selectie van vijftien verschillende deelnemers uit verschillende gemeenten op het gebied van grootte, geografische ligging, gender van de deelnemers en ervaring met open data.

Tijdens de vijf bijeenkomsten zijn verschillende aspecten van open data de revue gepasseerd: van privacy en hergebruik stimuleren tot technologische vraagstukken. Ook hebben de leden van het netwerk tussen de bijeenkomsten door gewerkt aan het verder brengen van een eigen experiment met open data. De deelnemers hebben gebruikgemaakt van de door Kennisland gepubliceerde Open Data Reader 2016, een handboek voor het openen van data voor publieke instellingen.

In deze publicatie delen we de geleerde lessen uit het leernetwerk. De lessen zijn teruggebracht tot vijf kernprincipes, en worden geïllustreerd door verslagen over de specifieke aspecten die aan bod zijn gekomen tijdens de bijeenkomsten. Tot slot worden er concrete aanbevelingen gedaan met het oog op de toekomst van open data bij gemeenten.

Voor vragen, feedback en informatie over deze publicatie kun je contact opnemen met Lisette Kalshoven (lk@kl.nl) en/of Tessa de Geus (tg@kl.nl).

In dit filmpje delen de deelnemers waarom ze mee hebben gedaan en wat de grootste eye-openers waren:

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/gemopendata/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/gemopendata/