Maatschappelijke vooruitgang in 2019

Stationsplein met tram

Maker: Marcel Oosterwijk

Rechten:

English
Bekijk ons portfolioPortfolio

KL onderzoekt en ontwerpt maatschappelijke vooruitgang sinds 1999. Dit doen we door het lerend en vernieuwend vermogen van de samenleving te vergroten. We streven naar een wereld waarin systemen mensen ondersteunen in plaats van tegenwerken. Waarin iedereen meeprofiteert, in plaats van alleen de happy few. We werken aan een samenleving die inclusief en duurzaam is in alle opzichten. Lees hier ons verhaal en bekijk in dit portfolio wat we in 2019 bereikt hebben en welke ambities we willen waarmaken in 2020.

Filter op domein als je wilt:

Wat we doen

European Social Innovation Competition

Maker: Vlad Cupşa

Rechten:

KL is sinds 1999 gespecialiseerd in het onderzoeken en ontwerpen van maatschappelijke vooruitgang. We zetten verschillende instrumenten, methodieken en veranderstrategieën in om de collectieve intelligentie van de samenleving beter aan te spreken, zoals actieonderzoek, challenges, broedplaatsen, pioniersprogramma’s, leiderschapsprogramma’s en lerende community’s. Elk vraagstuk is anders, en onze aanpak dus ook. Bekijk onze diensten

Praktische inzichten en werkwijzen rondom flexwerk in de zorg uit het hele land

Personeel in de zorg

Maker: Oles Kanebckuu

Rechten:

Original

Download

We deden in 2019 een actieonderzoek naar de toename van flexwerk in de zorg. Voor wie is dit een probleem en voor wie een oplossing? Hoe kunnen we de leef- en systeemwereld optimaal verbinden? Samen met acht zorgorganisaties kwamen we tot praktische perspectieven en nieuwe werkwijzen die impact hebben op hoe we in heel Nederland naar dit urgente vraagstuk kijken én ermee omgaan. Het onderzoek gaat nog verder in 2020.

Zorgopleiding van de toekomst

Verpleeghuiszorg

Maker: unclelkt

Rechten:

Er is een toenemende vraag naar meer en complexere zorg. Kennisland stoomt, samen met kennispartners, een nieuwe generatie zorgmedewerkers klaar om hierop in te kunnen spelen. We hebben opleiders, zorgmanagers, begeleiders, studenten en cliënten samengebracht om te onderzoeken wat er nodig is om een nieuwe leerwerkplek te ontwerpen. Wat gaat nu al goed waarvan we kunnen leren? Lees meer

Inclusief beleid maken met Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

MDT

Leerlingen van vo-school Guido die meedoen aan MDT.

Maker: Kennisland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

In het laatste Regeerakkoord stonden slechts een paar zinnen over MDT. Het ministerie besloot dat het niet óver jongeren en jongerenorganisaties moest gaan, maar mét: er werd een inclusief beleidstraject opgetuigd. Kennisland onderzocht de werkzame bestanddelen van de eerste proeftuinen en gaf zo de praktijk een leidende rol in het proces. Lees meer

Inzichten over kansen en belemmeringen rondom aardgasvrij wonen

Gasfornuis

Maker: Petr Kratochvil

Rechten:

Wat zijn redenen voor bewoners om al dan niet aardgasvrij te gaan wonen? En wat helpt en belemmert hen? Met bewoners in Amsterdam en West-Friesland leerden we over wat je in huis moet hebben om aardgasvrij te kunnen wonen. Belangrijkste inzicht: zelfs voor mensen die over netwerk, tijd en middelen beschikken is aardgasvrij wonen zeer complex. Als de overheid de energietransitie wil versnellen, moet ze nu in actie komen. Bekijk alle inzichten

Nieuw ontwerp voor samen leren over klimaatneutrale stad

Klimaatadaptatie

Maker: Kennisland

Rechten:

Extreme weersomstandigheden zoals stortbuien en droogte komen steeds vaker voor in ons land. Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn belangrijk voor de versnelling van klimaatadaptatie, maar wat is daar een goede manier voor? We ontwikkelden een kennisinfrastructuur die de lokale praktijk en gezamenlijk leren centraal stelt. De inzichten en aanbevelingen zijn gebundeld in deze publicatie.

Dertig sociaal ondernemers werken aan een Europa zonder plastic afval

Plasticsoep

Maker: Marcel Oosterwijk

Rechten:

In de strijd tegen het plastic afval dat onze planeet, dieren, lichamen en onderlinge verhoudingen op onvoorstelbare schaal beschadigt is een systemische aanpak nodig. We ondersteunden in 2019 dertig sociaal ondernemers die de strijd met plastic afval aangaan. Met ons intensief mentoringprogramma en hulp van experts uit heel Europa hebben deze pioniers een stevige basis gelegd om hun werk voor een Europa zonder plastic afval voort te zetten. Lees meer

Sterkere regionale samenwerking tussen professionals in het nieuwkomersonderwijs

Nieuwkomersonderwijs

Maker: Adam Patterson/Panos/DFID

Rechten:

Leraren, opleiders en organisaties kwamen per regio samen, zodat ze van elkaars kennis, ervaringen, ‘good practices’ en worstelingen leerden en elkaar konden helpen met vraagstukken. Door het versterken en vergroten van dit netwerk kunnen professionals in het complexe nieuwkomersonderwijs nu nog meer betekenen voor hun leerlingen. Lees de publicatie met aanbevelingen voor de toekomst van nieuwkomersonderwijs.

Verbinding, vernieuwing en lokale lerende netwerken van scholen

Kindervoeten in de modder

In een integraal kindcentrum wordt voor kinderen van 0 tot 13 jaar een doorlopende leerlijn georganiseerd.

Maker: Ben Wicks

Rechten:

Original

Download

Door Kennisland ontwikkelde Broedplaatsen in Hoorn, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam zorgen voor duurzame, vernieuwende lokale netwerken bestaande uit lerarenteams, schoolleiders, en onderwijsbetrokkenen binnen en buiten de school. Aan de basis van de intensieve leerprogramma’s staan intervisie en persoonlijk én collectief leiderschap.

R&D-afdeling van vernieuwende leraren beantwoordt onderwijsvraagstukken

R&D Broedplaats010

Maker: Kennisland

Rechten:

Leraren in Rotterdam hebben nu een formele en structurele rol om scholen uit het po, vo, mbo, hbo en wo te helpen om innovatieve oplossingen voor onderwijsvraagstukken in gang te zetten. Na het doorlopen van ons leerprogramma voor onderwijsvernieuwing zetten zij hun kennis en ervaring in voor het vernieuwen van onderwijs. Lees meer

Studenten, docenten en beleidsmakers maken korte metten met kansenongelijkheid in het mbo

Kansenongelijkheid in het mbo

Maker: Kennisland

Rechten:

Tijdens een driedaagse bootcamp hebben mbo-studenten, -docenten, ambtenaren en andere betrokkenen van het mbo op basis van hun eigen ervaringen zeven scherpe adviezen geformuleerd. Deze dragen bij aan een toekomst met meer kansengelijkheid, waarin mbo-studenten een hogere verwachting hebben van zichzelf en hun kansen, en de stappen zetten die zij willen en kunnen zetten.

Vervolg en politiek draagvlak voor LerarenOntwikkelFonds 

Arie Slob

Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media tijdens het debat over LOF

Maker: Tweede Kamer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een jaar geleden was het zeer de vraag of het LerarenOntwikkelFonds nog een toekomst had na het opheffen van de Onderwijscoöperatie. Kennisland heeft de leraren begeleid bij het ontwerpen van een sterk inhoudelijk programma en strategie om een onafhankelijke plek te claimen als kraamkamer voor pionierende leraren. Inmiddels ligt er een zeer positief evaluatierapport vanuit het ministerie van OCW.

Veelbelovende ideeën voor aanpak lerarencrisis

Onderwijsstaking in 1980

Maker: Fernando Pereira / Anefo

Rechten:

In december begeleidde Kennisland de scholen in Amsterdam Nieuw-West die een week de deuren sloten om oplossingen te bedenken voor de lerarencrisis. De scholen ontwikkelden in deze week veelbelovende ideeën om met de uitdagingen van de crisis om te gaan zoals de samenwerking met de lokale gemeenschap, flexibele werktijden en andere roosters. Lees meer

Internationale kennisuitwisseling over sociale innovatie en onderwijsvernieuwing

Groepsfoto

Alle Hongkongse leraren samen in Spring House.

Maker: KL

Rechten:

Download

We hebben vijftig leraren uit Hongkong begeleid zodat ze zelf kunnen pionieren in het onderwijs. We ontwikkelden een luisteroefening om de verhalen van de gemeenschap in Bilbao te ontrafelen met als doel deze te vertalen in perspectieven voor Bilbao als ‘stad van waarden’. Voor het Turkse sociale innovatieplatform imece hebben we onze methode ‘dynamische evaluatie’ ingezet voor een incubatieprogramma om innovaties op het gebied van mobiliteit te ontwikkelen.

Ambitie | Actieonderzoek: sterke argumenten voor stelselwijziging arbeidsmarkt zorg

Stelselwijziging arbeidsmarkt zorg

Maker: Rawpixel

Rechten:

Terwijl de arbeidsmarkt in de zorg onder hoge druk staat en drastische wijzigingen van het stelsel nodig zijn, zien we vanuit Den Haag alle pijlen gericht op ‘alles terug naar het oude’: zoveel mogelijk mensen in loondienst. Dat gaat niet het gewenste effect opleveren, want dit is bedacht vanuit het stelsel en niet vanuit werkenden en organisaties. Daarom pleiten wij voor actieonderzoek, empathie en een beweging die laat zien hoe het beter kan.

Ambitie | Duurzaam leven mogelijk maken voor meer mensen

Solar panels on roof

Maker: Ulleo

Rechten:

Duurzaam leven moet voor meer mensen mogelijk worden en niet alleen voor de happy few. We willen samen met gemeenten, bedrijven en bewoners aan de slag met onderzoek en experimenten om te leren wat verschillende groepen bewoners helpt bij het maken van (de juiste keuzes bij) de overgang naar een duurzame leefstijl, duurzame energievoorziening en de inrichting van een groenere en gezondere leefomgeving.

Ambitie | Onderzoek én actie als nieuwe standaard voor inclusief beleid

Actieonderzoek

Meneer Versteeg (gefingeerd) op zijn kamer, in zorgcentrum De Buitenhof waar wij actieonderzoek uitvoerden.

Maker: Kennisland

Rechten:

Dagelijks verschijnen er rapporten over hoe we als samenleving omgaan met complexe maatschappelijke vraagstukken. Maar de verantwoordelijkheid stopt niet bij waarnemen en analyseren. Er moet veel vaker en meer geoefend worden met onderzoekend leren en ontwerpen. Alleen door nieuwe interventies en beleid samen met betrokkenen te maken en te testen komen we tot inclusievere oplossingen voor lastige maatschappelijke problemen. Kennisland gaat in 2020 nóg meer inzetten op actieonderzoek.

Ambitie | Groter vernieuwend vermogen in het onderwijs, in verbinding met de samenleving

Broedplaats010 Slotdag

Maker: Martine Damler-Mostert

Rechten:

Download

Het onderwijs staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals het lerarentekort en kansenongelijkheid. Wij gaan samen met alle betrokkenen van het onderwijs op zoek naar passende oplossingsrichtingen. We helpen ambitieuze teams van leraren, schoolleiders en bestuurders om hun vernieuwend vermogen te ontwikkelen én te verbinden met de rest van het schoolsysteem, de buurt of gemeente. Zo werken we aan het vernieuwend vermogen van het onderwijs zelf en daarmee van de samenleving als geheel.

Ambitie | Strijden voor gelijke kansen in het onderwijs en de samenleving

Schoolbord

Rechten:

We creëren als samenleving nog steeds ongelijke kansen in het onderwijs, en daardoor dus ook in de maatschappij. We willen leerlingen, studenten, leraren, ouders, leidinggevenden, beleidsmakers en andere betrokkenen van het onderwijs bij elkaar brengen om samen de oorzaken van kansenongelijkheid te onderzoeken en die vervolgens te bestrijden.

Nieuwe rijkdom aan kennis en ervaring in onze Raad van Toezicht

RVT2019 V2

De nieuwe leden in onze Raad van Toezicht.

Maker: Verschillende fotografen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Met trots verwelkomden we in 2019 twee nieuwe RvT-leden, en daarmee een geweldige rijkdom aan kennis en ervaring: Marc Vermeulen (voorzitter) en Gijsbert van Herk. Marc is hoogleraar onderwijssociologie en strategie voor non-profitorganisaties. Gijsbert is voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Humanitas Rotterdam. Hij zal ons adviseren over zorgvraagstukken en brengt een groot netwerk in de zorgsector mee. Bekijk onze hele RvT

onderzoekt en ontwerpt maatschappelijke vooruitgang

KL was here

KL was here

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download