Nieuw KL RvT-lid: Gijsbert van Herk

Met trots verwelkomen we een nieuw lid in onze Raad van Toezicht: Gijsbert van Herk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Humanitas Rotterdam. Hij zal Kennisland adviseren vanuit zijn uitgebreide kennis en ervaring rondom zorgvraagstukken. Gijsbert brengt een eigen visie op en een groot netwerk in de zorgsector mee waar we graag gebruik van maken.


header_img
Gijsbert van Herk

Maker: Studio DiaDame

Rechten:

Download
31 oktober 2019

KL werkt inmiddels bijna drie jaar aan vernieuwing in de zorg, onder andere in de verpleegzorg. Stichting Humanitas Rotterdam zet zich in voor verpleegzorg, maatschappelijke hulpverlening en welzijn. Dus Gijsberts inzichten zijn meer dan welkom.++Geen standaard bestuurderLees hier een mooi interview met Gijsbert waarin hij aan Hugo Borst en Adelheid Roosen uitlegt waarom hij ‘geen standaard bestuurder van een zorginstelling’ is.  

Hiervoor was Gijsbert in de publieke sector actief in het sociale domein en rondom stedelijke ontwikkeling. Hij heeft in elke provincieIn 2019 was hij een van de drie genomineerden voor de titel Zorgmanager van het Jaar. in Nederland gewerkt. Zo was hij bijvoorbeeld directeur Ontwikkeling en gemeentesecretaris in de gemeente Breda. Eerder was hij voorzitter van het netwerk van directeuren Stedelijke Ontwikkeling en was hij lid van het hoofdbestuur van DIVOSA, de brancheorganisatie voor Werk, Inkomen en Zorg. Hij is ook initiatiefnemer van Who Cares, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning. In 2019 was hij een van de drie genomineerden voor de titel Zorgmanager van het Jaar

Bekijk hier onze hele Raad van Toezicht.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-kl-rvt-lid-gijsbert-van-herk/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-kl-rvt-lid-gijsbert-van-herk/