Wederom nieuwe school voort- gekomen uit challenge Onze Nieuwe School

Vier jaar na de challenge Onze Nieuwe School komt er weer een nieuwe school tot leven, met de klinkende naam Onze Amsterdamse School. Het is de derde school die daadwerkelijk is opgericht en een vierde komt eraan. Geweldig dat de challenge echt ruimte voor vernieuwing in het Amsterdamse onderwijs heeft opgeleverd!


Onze Amsterdamse School
3 oktober 2019

In 2015 gingen we met de challenge Onze Nieuwe School op zoek naar ideeën voor nieuwe scholen die het onderwijsaanbod in Amsterdam zouden verrijken. Nu, vier jaar later, komt er weer één van deze ideeën tot bloei: het concept ‘Onze Amsterdamse School’.

Destijds werd dit concept geselecteerd om zich in de incubatorfase++IncubatorKL begeleidde vijftien geselecteerde schoolmakers om hun plan voor een nieuwe school verder uit te werken. Bovendien kregen zij de gelegenheid om met alle verschillende betrokkenen van het onderwijs in gesprek te gaan – van leerling tot inspectie, van schoolbestuurder tot ouders – om hun schoolvisie te vertalen naar de dagelijkse schoolpraktijk. Zij werden in deze fasen begeleid door ervaren coaches op het gebied van innoveren, ondernemen en netwerken. verder te ontwikkelen, onder begeleiding van Kennisland. Uiteindelijk heeft het concept niet de eindselectie van de vier scholen gehaald die als meest kansrijk werden gezien, maar trok het wel de interesse van schoolbestuur Amos. Zij adopteerden het concept en om het verder uit te denken voor de Wereldschool in de Houthavens. Na jaren hard werken kondigen zij nu aan dat de school vanaf komend schooljaar (2019-2020) ook de naam ‘Onze Amsterdamse School’ zal krijgen. “Het leren op school is steeds meer los komen te staan van datgene waar het jongeren op wil voorbereiden: participeren, mee kunnen doen in de samenleving.”

“Het idee voor Onze Amsterdamse School is geboren uit de volgende vraag: Als scholen kinderen moeten voorbereiden op het echte leven, waarom lijken ze er dan zo weinig op? Het leren op school is steeds meer los komen te staan van datgene waar het jongeren op wil voorbereiden: participeren, mee kunnen doen in de samenleving. Van half 9 tot kwart over 3 aan een tafel kennis zitten te consumeren en reproduceren, dat is bepaald niet wat het echte leven van je vraagt. Het echte leven vraagt om sociale vaardigheden, zelfkennis, communicatievaardigheden, zelfvertrouwen, discipline, creativiteit, vaardigheden om te plannen, etc. Op Onze Amsterdamse School werken leerlingen in thema’s aan levensechte opdrachten. Zo wordt voor leerlingen duidelijk wat zij leren en vooral waarom zij leren. Het is een oefenplaats voor het echte leven.”

De successen van de scholen die tot nu toe hun deuren hebben geopend (Alan Turingschool, Klein Amsterdam; aan KIEM wordt nog gewerkt)++Laterna MagicaLaterna Magica 0-18 jaar was ook één van de winnende concepten van de onderwijschallenge. Deze school bestaat al twaalf jaar in de variant van 0-12 jaar. Maar ze zijn er nog niet in geslaagd om de variant van 0 tot 18 jaar te realiseren, vanwege landelijke regelgeving én Amsterdamse afspraken rondom het voortgezet onderwijs. Hopelijk biedt het zojuist aangenomen wetsvoorstel ‘Ruimte voor nieuwe scholen’ nieuwe kansen., tonen aan dat er een grote behoefte is aan vernieuwende scholen in de stad. De samenwerking die Onze Amsterdamse School met schoolbestuur Amos is aangegaan, toont bovendien aan dat vernieuwers en de ‘gevestigde orde’ elkaar goed kunnen aanvullen. Vernieuwers en gevestigde orde in het onderwijs kunnen elkaar goed aanvullen.

Kennisland is verheugd om te zien dat er met Onze Nieuwe School daadwerkelijk ruimte voor vernieuwende schoolmakers in het onderwijslandschap van Amsterdam is gekomen. Dat is namelijk niet vanzelfsprekend; lees hier meer over op onze casepagina ‘Start-ups in het onderwijs’.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/wederom-nieuwe-school-voortgekomen-uit-challenge-onze-nieuwe-school/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/wederom-nieuwe-school-voortgekomen-uit-challenge-onze-nieuwe-school/