Nieuwe KL RvT-voorzitter: Marc Vermeulen

Marc Vermeulen trad op 20 november 2019 toe tot onze Raad van Toezicht. Wij zijn verguld met de komst van deze hoogleraar onderwijssociologie / strategie voor non-profitorganisaties. Marc neemt de voorzittersrol over van Victor van der Chijs, die net als Annet Kil-Albersen onze RvT verlaat.


header_img
Marc Vermeulen

De nieuwe voorzitter van onze Raad van Toezicht

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download
De nieuwe voorzitter van onze Raad van Toezicht
21 november 2019

Marc Vermeulen is hoogleraar strategie voor non-profitorganisaties aan de TIAS School for Business & Society | Tilburg University.++Het publieke domein en onderwijsAan TIAS doceert hij zowel over strategische ontwikkelingen in het publieke domein als over de methoden en technieken om deze ontwikkelingen te analyseren en te voorspellen. Hij is zowel aan Tilburg University als aan de Open Universiteit hoogleraar onderwijssociologie. Hij is gespecialiseerd op het toegepast onderzoek op het gebied van het onderwijsstelsel en de relatie met omliggende sociale en economische systemen. Eerder was hij onder meer directeur van IVA Beleidsonderzoek en hoogleraar/directeur van het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit.

Hij combineert zijn (toegepast) wetenschappelijke werk met toezicht- en advieswerkzaamheden in de publieke en not-for-profitsector.Hij combineert zijn (toegepast) wetenschappelijke werk met toezicht- en advieswerkzaamheden in de publieke en not-for-profitsector. Daarbij zoekt hij naar manieren waarop organisaties in deze sector hun publieke waarde kunnen versterken en wat dit betekent voor professionals en eindgebruikers. Hij maakt gebruik van inzichten uit de sociale wetenschappen (sociologie, economie, bestuurskunde).

Wij halen met deze nieuwe RvT-voorzitter een geweldige rijkdom aan kennis en ervaring binnen waar we de komende jaren nog veel van kunnen leren. 

Veel dank aan Victor en Annet

Victor van der Chijs (voorzitter CvB Universiteit Twente) heeft ruim acht jaar gewaakt over de strategie en bedrijfsvoering van Kennisland en daarmee bijgedragen aan een solide organisatie. Annet Kil-Albersen (voorzitter CvB Gooise Scholenfederatie) heeft, eveneens ruim acht jaar, in het bijzonder bijgedragen aan de zichtbare rol van Kennisland in het onderwijsveld. Wij zijn hen ontzettend dankbaar voor hun inzet en wijsheid de afgelopen jaren! 

Bekijk hier onze Raad van Toezicht.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-kl-rvt-voorzitter-marc-vermeulen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-kl-rvt-voorzitter-marc-vermeulen/