Wat wij hebben geleerd in 2021

geometrische blokken

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download
English
Onze lessenOnze lessen

We delen liever wat we geleerd hebben, dan te pochen met onze mooie projecten. We willen graag dat anderen van onze lessen en inzichten profiteren, omdat we geloven dat kennis in al zijn verschijningsvormen de belangrijkste bron van maatschappelijke vooruitgang, welvaart en welzijn is. Laten we leren van elkaars fouten en successen, en voortbouwen op elkaars werk. Bekijk wat wij het afgelopen jaar geleerd hebben over de samenleving en over samen vernieuwen.

Een spel levert soms meer op dan een onderzoek

spel

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

Hoe kom je tot een gedeeld perspectief met alle betrokkenen van een maatschappelijk vraagstuk? Hoe kom je erachter aan welke knoppen je kunt draaien? Een serious game is een ontdekkingstocht naar nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld in de ouderenzorg. Meer betalen of pyjamadagen? Veiligheid of kwaliteit van leven? De spelers maken samen moeilijke beslissingen en denken zo na over mogelijkheden voor de toekomst. Lees meer

Verdiep je in ‘de ander’ bij systeemverandering

De ander

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

Hoe zorg je voor echte verandering binnen een systeem dat ingewikkeld en rigide is geworden door de jaren heen? Dat lukt alleen als je het systeem onderzoekt vanuit verschillende perspectieven. Jij wilt vernieuwen, maar het is net zo belangrijk dat de vertegenwoordigers van ‘het systeem’ meegenomen worden in de praktijk zodat zij zich ook inleven in jouw leefwereld. Want samen manoeuvreer je toch makkelijker door een systeem dan alleen. Dat zagen we bijvoorbeeld in een ontwikkeltraject voor de mantelzorg.

Door ‘ageism’ worden we minder fijn oud en leven we korter

Man en computer

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

Waarom hebben we zo’n afkeer van ouder worden? Zeker als je bedenkt dat het over onze toekomstige zelf gaat. Oud wordt vaak geassocieerd met aftakeling, afhankelijkheid en incompetentie. Dit beïnvloedt ook het zelfbeeld van ouderen. Wanneer de samenleving meent dat ouderen geen waardevolle bijdrage kunnen leveren (ageism), zullen ouderen hier zelf ook eerder van overtuigd raken en dat dan ook niet meer proberen. Laten we ons beeld van oud aanpassen. Dat is in ons eigen belang. Lees meer over ageism

Woede is een goede brandstof voor nieuwe ideeën

woede

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

Als er iets is wat we na meer dan twintig jaar innoveren hebben geleerd, dan is het wel dat ergens boos over zijn een fantastische brandstof is voor vernieuwing. Veel innovaties komen voort uit frustratie over hoe het nu is. Aan de andere kant kunnen woede en frustratie in de weg zitten om op een vernieuwende manier naar de toekomst te kijken. Het ongenoegen verdringt dan de wil of de kracht om mee te denken over oplossingen. Vuur kun je gebruiken om anderen te overtuigen, obstakels te overwinnen, vol te houden. Mits we het goed richten en omzetten in positieve kracht, gedrevenheid en enthousiasme. Lees meer

Vernieuwers in de zorg stranden op starre structuren

starre structuren

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

Pioniers in de zorg lopen telkens tegen dezelfde muren aan. Opschalen lukt meestal niet, bestaande belangen lijken zwaarder te wegen dan vernieuwing, er is angst om van protocollen af te wijken en zo staat de vernieuwer vaak alleen. Zoals Jet Bussemaker het zei: “Angst belemmert het ontdekken van nieuwe wegen.” Daarom roepen we alle creatieve vernieuwers en ontregelaars op: maak jezelf bekend en deel wat je leert! Lees meer

Inclusief werken lukt, maar met kleine stappen

diversiteit

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

We geloven in de kracht van samenwerken en diversiteit. Daarom werken we zo inclusief mogelijk. Dat gaat met vallen en opstaan. We formuleerden regels en intenties voor onszelf. We proberen actief mensen uit gemarginaliseerde groepen bij ons werk te betrekken. We onderzoeken machtsstructuren. We zoeken naar mogelijkheden om directbetrokkenen van een vraagstuk als meedenkers en mede-ontwerpers van oplossing én proces in te schakelen. We gaan met onze partners en opdrachtgevers het gesprek aan over inclusief werken. We zijn actief op zoek naar mensen die niet vanzelf in ons vizier komen. Maar het gaat met kleine stappen.

De energietransitie is geen participatieproces, maar een cocreatieproces

energietransitie

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

Sinds vorig jaar wil de overheid dat 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij gemaakt worden. Maar waarom gaat het zo traag? Wat houdt bewoners tegen en wat kunnen overheden en publieke organisaties beter doen om hen te helpen? Aan de hand van verhalen en ervaringen van bewoners geven we in een magazine praktische handvatten en inzichten voor iedereen die aan de energietransitie werkt. Lees meer

Toegankelijkheid van zorg hangt samen met het lerend vermogen van zorgprofessionals

Personeel in de zorg

Maker: Oles Kanebckuu

Rechten:

Download

Een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd is de toegankelijkheid van zorg waarborgen. Volgens ons weten zorgprofessionals zelf het beste hoe je dat doet. Daarom helpen we hen te leren, experimenteren en verbeteren. Om ervoor te zorgen dat hun acties en plannen daadwerkelijk tot minder uitstroom leiden, bedachten we samen met hen een methode om dit te monitoren, kennis uit te wisselen en bij te sturen. Lees meer

De theorie is een landkaart, maar niet het landschap

landkaart met bomen

Maker: Via Pexels

Rechten:

Studenten zorgvernieuwing doen tijdens hun studie vooral theoretische kennis op. Praktische vaardigheden zoals projectmanagement, ontwerpen en met verschillende perspectieven werken, pakken de studenten pas na hun studie op. Een gemiste kans. Theoretische concepten leren toepassen in de praktijk is een vaardigheid die vraagt om verbeeldingskracht en doen. Lees meer

Vernieuwing vraagt om twijfelen, verwonderen, onderzoeken en experimenteren

twijfel

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

Vorig jaar startte alweer de elfde editie van onze leergang hoger management voor leidinggevenden in het voortgezet onderwijs die willen werken aan competenties die horen bij een eindverantwoordelijke rol en aan een eigen leiderschapssignatuur. Soms moet je als leider schudden aan zekerheden en grondvesten waarop het schoolsysteem is gebaseerd. Lees meer

Onderwijsvernieuwing slaagt alleen met leraren aan het roer

onderwijsvernieuwing

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

Gedurende decennia van vernieuwingen in het onderwijs is aan de leraar zelf zelden iets gevraagd. Een baanbrekende systematiek om leraren structureel meer ruimte en ondersteuning te bieden bij onderwijsvernieuwing ontbreekt vooralsnog. Na vijftien jaar pionieren mét leraren weten we één ding zeker: leraren zijn er klaar voor. Nu de schoolleiders, bestuurders, beleidsmakers en politici nog. Lees meer en download het Handboek voor onderwijspioniers

Aan het einde van de dag sta je er als mantelzorger alleen voor

mantelzorger

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

We onderzochten welke systeemveranderingen er nodig zijn voor een beter mantelzorglandschap. Want in de mantelzorg is sprake van een wirwar aan beleid en regelgeving, en een hardnekkig gebrek aan waardering. Mantelzorgers trekken vaak pas aan de bel als het te laat is, tot die tijd staan ze er alleen voor. We moeten mantelzorgers niet alleen ondersteunen met middelen en potjes; er moeten mensen verantwoordelijk zijn voor hún welzijn. Lees meer en hoe wij het systeem opschudden.

Voor vernieuwing heb je ook mensen nodig die hun handen vuil maken

vieze handen

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

Uit onze Vernieuwerstest (‘Wat voor vernieuwer ben jij?’) bleek dat bijna de helft van de deelnemers zichzelf als (be)denker bestempelt en slechts 14% zichzelf als een doener ziet. Maar voor vernieuwing heb je vooral ook mensen nodig die veel praktijkervaring hebben, die niet alleen bedenken hoe het beter zou kunnen, maar dit ook in gang zetten samen met de mensen om wie het gaat. Bekijk de resultaten van de test of bekijk de verschillende typen vernieuwers met op hen toegespitste tips.

Even stilstaan is een prima investering

stilstaan

Maker: Via Pexels

Rechten:

Professionals hebben en nemen weinig tijd om even stil te staan. Waarom doen we wat we doen? Wat kan anders en wie kan ons daarbij helpen? Kunnen we de samenwerking anders inrichten? Het is nuttig om die stap terug te zetten, dan kan je daarna twee stappen vooruit. Dat merkten we in het programma Schouders Eronder met als doel het vakmanschap van schuldhulpverleners verder te professionaliseren. Lees meer

Blijf bij de kern van je idee

doorgesneden ananas

Maker: Via Pexels

Rechten:

Wij geloven dat je kunt leren vernieuwen en dat er in alle geledingen van de samenleving potentiële vernieuwers te vinden zijn die baat hebben bij ondersteuning en verbinding. Veel enthousiaste vernieuwers zitten boordevol ideeën over hoe het anders kan. Maar dit kan ook een valkuil zijn. Een vernieuwingsprogramma als Leven Lang Leven kan enorm helpen om te focussen op de kern van goede ideeën, die tot wasdom te brengen en in de praktijk te laten werken. Lees meer

Omarm het ongemak in de strijd tegen onderdrukking

ongemak

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

We onderzochten hoe we onze groeiende power literacy verder kunnen integreren in onze onderzoeks- en ontwerpprocessen. Dat begint met de confrontatie met onze eigen aannames, vooroordelen, privileges en misvattingen. We hebben geleerd die op de agenda te zetten, bespreekbaar te maken en te omarmen. Er is geen quick fix. Je moet prioriteiten stellen en tijd maken voor expliciete, gerichte acties. Lees meer over het tegengaan van systemische onderdrukking in vernieuwingsprocessen.

Gewoon beginnen loont

school

Rechten:

Original

Download

Wat begon als een spannende zoektocht naar nieuwe scholen in Amsterdam, leidde uiteindelijk tot een landelijke wetswijziging voor nieuwe scholen. Vijf jaar geleden schreef Kennisland in opdracht van de Gemeente Amsterdam een ideeënwedstrijd uit voor nieuwe scholen, onder de noemer ‘Onze Nieuwe School’. Dit leverde veel serieuze schoolplannen op, maar ook nieuwe inzichten over het oprichtingsproces van een nieuwe school. Een belangrijke hobbel is nu uit de wet voor Vrijheid van onderwijs gehaald, waardoor het voor nieuwe schoolmakers makkelijker is geworden het speelveld te betreden. Lees meer

Niets menselijks is de overheid vreemd

kortzichtig

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

Misschien hebben we een sterkere, sturende overheid nodig om te compenseren voor onze kortzichtigheid, hypocrisie en zelfzuchtigheid. Mensen maken immers voortdurend keuzes die niet goed zijn op de lange termijn en anderen benadelen. Maar, de overheid lijkt zelf geen haar beter te zijn. Ze lijdt aan bijziendheid, kijkt meestal niet verder vooruit dan een paar jaar en trekt weinig lering uit haar eigen falen. Lees verder

Soms moet je een situatie verkleinen om het bewustzijn te vergroten

mannetje met lange slagschaduw

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

In ons project Leven Lang Leven vernieuwen we de ouderenzorg van binnenuit met betrokkenen die van en met elkaar leren en hun vernieuwende ideeën onder professionele begeleiding tot wasdom brengen. Het is daarbij zeer belangrijk dat je weet wat de behoeften en wensen zijn van de mensen voor wie je het doet. Leef je in, verken je niet-weten. Verklein de grote werkelijkheid en je ideeën daaromheen naar één gebeurtenis of persoon en kom zo makkelijker bij de kern van je idee. Lees meer

De vrijheid van onderwijs is in nevelen gehuld

nevelen

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

In Nederland is niet bij wet bepaald welke opvattingen over bijvoorbeeld godsdienst of medisch-ethische kwesties scholen aan leerlingen moeten onderwijzen. Dat is de perverse keerzijde van de vrijheid van onderwijs. Alleen duidelijkheid kan hier soelaas bieden: in de identiteit van scholen, over de politiek-filosofische oorsprong én de uitwerking van de wet van vrijheid van onderwijs, en over de relatie tussen artikel 1 en artikel 23 van de Grondwet, wanneer die elkaar dreigen tegen te spreken. Lees meer

Door vanuit een ander cultureel perspectief te kijken, doe je nieuwe ideeën op

perspectief

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

In Nederland hebben we een zeer gespecialiseerd en gedifferentieerd zorgsysteem voor ouderen. Andere landen, zoals Turkije, kijken met bewondering naar dit systeem. Maar wat kunnen wij van hen leren? Dat onderzoeken we in een lerende dialoog tussen Turkije en Nederland, om nieuwe ideeën op te doen vanuit een ander (cultureel) perspectief op hoe we als samenleving de toenemende vergrijzing en daarmee samenhangende zorg voor ouderen beter kunnen organiseren. Lees meer, ook over deep listening.

Fotografie helpt bij het ophalen van verhalen

IPTA-jongere

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Om te onderzoeken wat de IPTA-aanpak (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid) oplevert voor jongeren met problemen op meerdere leefgebieden en de samenleving, maakten we gebruik van fotografie. De jongeren bepaalden zelf wat ze wilden laten zien van hun leefwereld. Dit maakte erover praten gemakkelijker en de verhalen rijker. Lees meer

Met alleen een discriminatiemeldpunt ben je er nog (lang) niet

Moslim met hoofddoek

Maker: Pavel Danilyuk

Rechten:

Download

Discriminatie is een hardnekkig probleem dat we pas kunnen aanpakken als we weten waar en hoe het gebeurt. Maar slechts een op de vijf mensen die menen gediscrimineerd te zijn, meldt dit. We onderzochten hoe je de meldingsbereidheid kunt vergroten. Lees meer in deze handreiking vol concrete tips, inzichten en tools voor antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen.

Geef ruimte en werk op basis van vertrouwen

ruimte

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

De overheid zou meer ruimte en vertrouwen moeten geven aan bestuurders en werkgevers. Bestuurders en werkgevers zouden op hun beurt meer ruimte en vertrouwen moeten geven aan medewerkers. Dat was een van de conclusies uit onze dynamische evaluatie van het Actieprogramma Werken in de Zorg. De overheid zou minder voorwaarden moeten stellen aan uitkomsten bij het verstrekken van subsidies, eerder aan de uitvoering: samenwerken kennisdelen en realiseren. Lees de publicatie

Wat we bieden

KL-sticker

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

KL is sinds 1999 gespecialiseerd in het onderzoeken en ontwerpen van maatschappelijke vooruitgang. We zetten verschillende instrumenten, methodieken en veranderstrategieën in om de collectieve intelligentie van de samenleving beter aan te spreken, zoals serious games, actieonderzoek, challenges, broedplaatsen, pioniersprogramma’s, leiderschapsprogramma’s en lerende community’s. Elk vraagstuk is anders, en onze aanpak dus ook. Bekijk hier waar je ons voor kunt inschakelen.

Kennisland-publicaties in 2022

pijlen

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

We streven naar een kennissamenleving en geloven dat de wereld beter wordt als mensen kennis en kunde delen en meer samenwerken. Als we open werken en delen kan de hele samenleving van elkaars aanpakken en oplossingen profiteren. In 2022 deelden we zeven publicaties boordevol kennis, inzichten, tips en ervaringen op het gebied van onder andere bewonersparticipatie, sociale innovatie, pionieren in het onderwijs en verhalen ophalen. Doe er je voordeel mee! Bekijk al onze publicaties

Samen vernieuwen.

KL was here

KL was here

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download

Volg Kennisland:

www.kl.nl
linkedin.com/company/kennisland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief vol inspiratie.

Je kunt ons ook bereiken via:

info@kl.nl
+31 20 5756720

sommige rechten voorbehouden