Lessen en inzichten voor een effectievere schuldhulp- verlening

Een tot anderhalf miljoen Nederlandse huishoudens hebben risicovolle of problematische schulden. Schuldenproblematiek staat vaak niet op zichzelf, waardoor schuldhulpverlening complex is. Het programma Schouders Eronder heeft als doel het vakmanschap van schuldhulpverleners verder te professionaliseren door het inzetten van leernetwerken en werkplaatsen.


header_img
Schouders Eronder-krant

Klik op het plaatje om de krant te bekijken!

Maker: Schouders Eronder

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Klik op het plaatje om de krant te bekijken!
4 juni 2021

Kennisland heeft zich het afgelopen jaar enthousiast aangesloten bij dit programma++PartnersHet programma Schouders Eronder is een samenwerkingsverband van Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK (branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening), Sociaal Werk Nederland en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). met als missie: effectievere schuldhulpverlening in een lerende organisatie. We hebben het proces rondom de werkplaatsen begeleid en de Schouders Eronder-methodiek++Schouders EronderLees meer op onze projectpagina. getest en verbeterd in de praktijk. 

In een werkplaats pakt een gemeentelijke organisatie samen met de ketenpartners een vraagstuk methodisch aan: leren door te doen. Er staat steeds één vraagstuk centraal waarin regionale of gemeentelijke ketenpartners (bijvoorbeeld gemeente, sociaal werk, cliëntenraad, onderwijs, werkgevers) samen werken aan verbetering van de dienstverlening. 

Samen innoveren en veranderen

Twee van de drie werkplaatsen, in Almere en Stroomopwaarts zijn pas geleden afgerond. De lessen en inzichten die dit heeft opgeleverd“De investering van al dat praten en verkennen betaalde zich dubbel en dwars terug.” – Deelnemer Louise Timmerman kun je lezen in de Schouders Eronder Themakrant ‘Samen innoveren en veranderen’

Bekijk themakrant

Dave van Loon, een van de procesbegeleiders van de werkplaatsen blikt in de themakrant terug: 

“Ik vind het heel waardevol dat er zo’n diverse groep professionals bij elkaar komt en de tijd neemt om een vraagstuk binnen de schuldhulpverlening samen uit te pluizen. De Schouders Eronder-methode geeft houvast in de analyse en het is echt actie-onderzoek met een mooie PDCA-loop (Plan, Do, Check, Act). Je bedenkt samen een actie, voert die uit en reflecteert erop in de volgende bijeenkomst. Dit leidt bij de deelnemende gemeenten tot concrete verbeterpunten in de praktijk van de schuldhulpverlening.” 

Volgens hem mag er nog meer aandacht voor het klantperspectief komen: “Een ‘klantreis’ liet pijnlijk duidelijk zien hoe ingewikkeld we het hebben ingericht. Voordat je het weet spreek je wel óver de klant, maar niet mét de klant. Een klassieke valkuil.”

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/lessen-en-inzichten-voor-een-effectievere-schuldhulpverlening/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/lessen-en-inzichten-voor-een-effectievere-schuldhulpverlening/