Zorgpioniers vernieuwen de ouderenzorg van binnenuit

Kennisland zet met het project Leven Lang Leven een positieve beweging rondom fijn oud worden in gang. Waar we vorig jaar aan de slag gingen met goede ideeën voor fijn oud worden vanuit de hele samenleving, zijn we deze maand gestart met een Veranderaarsprogramma binnen de ouderenzorg. Na een spannende selectie gaan we met zestien gepassioneerde veranderaars vanuit acht verschillende zorgorganisaties de ouderenzorg van binnenuit vernieuwen.


header_img
Leven Lang Leven

Maker: Leven Lang Leven

Rechten:

Download
15 juni 2021

Zestien veranderaars vanuit acht verschillende organisaties zijn geselecteerd om samen aan vernieuwing in de ouderenzorg te werken. Allemaal hebben zij een idee of plan ingestuurd dat ze tijdens het Veranderaarsprogramma van Leven Lang Leven ++VeranderaarsKennisland gelooft dat je kunt leren vernieuwen en dat er in alle geledingen van de samenleving potentiële vernieuwers te vinden zijn die baat hebben bij ondersteuning en verbinding. Tijdens het Veranderaarsprogramma volgen we een methode die gebaseerd is op actiegericht onderzoek en design thinking. Het betrekken van de mensen waarom het gaat, het voortdurend bewust zijn van het doel en de impact die je wilt creëren en het toetsen van je interventie zijn belangrijke succesfactoren.tot wasdom gaan brengen. Het vuur en de passie waarmee zij in de zorg werken, zetten ze tijdens dit programma in om aan het zorgsysteem te sleutelen. Samen gaan zij de ouderenzorg van binnenuit vernieuwen door van en met elkaar te leren en te experimenteren.

Donderdag 3 juni kwamen de Veranderaars voor het eerst met z’n allen bij elkaar tijdens de officiële kick-off van het programma. Ze ontmoetten ook hun coach die hen gaat helpen bij het verder ontwikkelen van hun plannen. De Veranderaars zijn ingedeeld in vier teams. Drie zorgorganisaties is het gelukt om zoveel goede ideeën in te sturen dat zij een team op zich kunnen vormen. Dit zijn Talma Borgh uit Apeldoorn, Laurens uit Rotterdam en King Arthur Groep uit de omgeving Hilversum en Amersfoort. Een vierde team bestaat uit individuen vanuit verschillende zorgorganisaties met zulke goede ideeën dat we ze niet links konden laten liggen.

Verschillende ideeën, zelfde motivatie 

Naast dat de Veranderaars door het hele land werkzaam zijn in de ouderenzorg, is er ook een grote variatie in de manier waarop ze hiermee bezig zijn. Zo zijn erKennisland gelooft dat je kunt leren vernieuwen en dat er in alle geledingen van de samenleving potentiële vernieuwers te vinden zijn die baat hebben bij ondersteuning en verbinding. onder de deelnemers een welzijnsmedewerker, casemanager++CasemanagerDit is een zorgverlener die de cliënt ondersteunt. Ze nemen de regiefunctie (tijdelijk) over en vormen de schakel tussen cliënten en instellingen., mantelzorger, seniorencoach++SeniorencoachBegeleidt in het proces van ouder worden en helpt ouderen bewuste keuzes in hun leven te maken., HR-adviseur, innovatiemanager, ICT-deskundige en specialist ouderengeneeskunde. Eén ding hebben ze in elk geval gemeen: een grote drive om de ouderenzorg te veranderen. Het enthousiasme was door het scherm te voelen!

Tijdens de kennismaking deelden de verschillende Veranderaars hun motivatie om de ouderenzorg te innoveren. Zo ziet Ilona Achterkamp de positieve invloed van het nieuwe motto dat de organisatie Talma Borgh sinds een paar jaar heeft: het bieden van een leuke dag staat voorop. Maar voor veel van haar collega’s vergt dat nog een omschakeling van denken. In het Veranderaarsprogramma wil ze onderzoeken hoe ze haar collega’s meekrijgt met deze nieuwe benadering van zorg leveren. Collega Nancy van Mansom vindt dit programma nog best een ver-van-je-bed-show, maar enthousiast is ze wel: “We gaan het gewoon doen!” 

Zorgorganisatie Laurens heeft sinds kort een evidence-based Leerhuis Dementie binnen de organisatie waarin ze nieuwe manieren van omgaan met dementie onderzoeken. Tijdens het programma willen ze dit leerhuis verder ontwikkelen. Het beter ondersteunen en betrekken van mantelzorgers is een belangrijk speerpunt waarmee ze aan de slag willen. Deelnemers van King Arthur Groep vertelden hoe belangrijk het voor hen is om naar de toekomst van ouderen te kijken, want: “Ouder worden brengt veel veranderingen met zich mee en daar moeten wij op in kunnen spelen.” Waar de ideeën van de Veranderaars sterk uiteenlopen, lijken ze elkaar goed te kunnen vinden in de motivatie om mee te doen.

Houd het bij de essentie

Tussendoor kwam Leven Lang Leven-veteraanDe Veranderaars werken met hun coaches verder aan hun project en tegelijkertijd aan een beter innovatieklimaat binnen de organisatie. Marieke Beekers langs om te vertellen over haar ervaringen als deelnemer. Zij deed vorig jaar samen met Jessie Wagemakers mee met het pioniersprogramma met hun initiatief Levensluister. “Veel enthousiaste vernieuwers zitten boordevol ideeën over hoe het anders kan. Maar dit kan ook een valkuil zijn”, vertelt Marieke. “Het programma bracht focus aan. We leerden stil te staan bij de kern van ons idee en vanuit daar verder te werken.” Haar tip aan de nieuwe veranderaars was dan ook:

“Wil niet te veel, achterhaal je essentie en neem dat als uitgangspunt.”

De Veranderaars werken met hun coaches verder aan hun project en tegelijkertijd aan een beter innovatieklimaat binnen de organisatie. Aankomende tijd gaan de coaches bij de teams op bezoek om scherp te krijgen wat ze met elkaar willen bereiken. Op 5 juli zien we elkaar (hopelijk fysiek!) weer voor de eerste Veranderdag waarin we uitzoomen op wat we met elkaar willen bereiken door ons droom-zorglandschap te visualiseren. Dan doorlopen we ook de eerste stap van het design thinking-proces (Emphatize): de Veranderaars leven zich in in de mensen en de situatie waar hun idee voor bedoeld is.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/zorgpioniers-vernieuwen-de-ouderenzorg-van-binnenuit/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/zorgpioniers-vernieuwen-de-ouderenzorg-van-binnenuit/