Even voorstellen: KL Associates

We zijn heel trots op de KL Associates, zeer ervaren professionals die zich aan ons verbonden hebben en met wie we op regelmatige basis samen optrekken om aan maatschappelijke vraagstukken te werken. Deze vernieuwers in hart en nieren houden ons scherp, inspireren ons, en verbreden en verdiepen de expertise van Kennisland.


header_img
Frum, Anne Mieke en Sacha

Rechten:

Frum, Anne Mieke en Sacha
17 juni 2021

Frum van Egmond: KL Associate Onderwijsvernieuwing

Frums specialisatie is onderwijs ontwerpen waarbij ze wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen vertaalt naar praktische mogelijkheden in de klas. Kennisland werkte al regelmatig samen met Frum, bijvoorbeeld in ons project Onze Nieuwe School++Onze Nieuwe SchoolKennisland riep mensen op om ideeën in te dienen voor nieuwe scholen in Amsterdam. Een landelijke, en zelfs internationale primeur: inwoners van een stad mochten zelf hun ideale school bedenken én opzetten. Lees meer , waar ze de zeventig deelnemers de kunst van het schoolmaken bijbracht vanuit haar eigen ervaring. Ook deelde ze haar lessen als pionierende schoolleiderFrums specialisatie is onderwijs ontwerpen waarbij ze wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen vertaalt naar praktische mogelijkheden in de klas. met po-, vo-, en mbo-leraren uit alle hoeken van het land voor ons project Onderwijs Pioniers++Onderwijs PioniersOnderwijs Pioniers ondersteunt leraren die een eigen vernieuwend idee hebben om hun school te verbeteren gedurende een schooljaar met budget, coaching, een leernetwerk en een podium om zelf een vernieuwing te kunnen realiseren en delen. Het heeft een permanente plek in het Nederlandse onderwijs gekregen onder de naam LerarenOntwikkelFonds (LOF). Lees meer . We werken al een paar jaar met Frum samen aan onderwijsvernieuwing in Hongkong: een Teacher Fellowship waarbij leraren uit Hongkong in Nederland op bezoek komen om hun eigen leiderschap en innovatiekracht te vergroten.

Ze is de oprichter van De Noordwijkse School, een basisschool met een geheel eigen onderwijsfilosofie. Daarvoor heeft zij ook De Noordwijkse Methode ontwikkeld. Na vijf jaar directie- en bestuurstaken op die basisschool, is zij verder gegaan met Stichting De Noordwijkse Methode; daarin begeleidt zij scholen die ook met de methode aan de slag willen. Daarnaast begeleidt Frum nationaal en internationaal allerlei innovatieprojecten, geeft ze lezingen en ontwikkelt ze nieuwe onderwijsconcepten en -materialen voor De Noordwijkse Methode.

Sacha van Tongeren: KL Associate Zorgvernieuwing 

Als creatieve verbinder heeft Sacha van Tongeren++UPDATEPer 1 april 2022 is Sacha in dienst bij Kennisland als senior adviseur digitale samenleving. Lees meer aan de basis gestaan van talloze succesvolle programma’s en innovatietrajecten waaronder Fairphone, Creative Care Lab, The Art & Science of Dementia Care, Maakplaats 021 en OBA NEXT. Bij Kennisland is Sacha als KL Associate aangesloten en coördineert ze het Veranderaarsprogramma van Leven Lang Leven, dat gaat over vernieuwing in de zorg voor ouderen.

Als innovator in de publieke en culturele sector bouwt Sacha aan strategische samenwerkingen en programma’s die over grenzen heen gaan, op basis van concepten die de status quo uitdagen en verandering ondersteunen.Sacha bouwt aan strategische samenwerkingen en programma’s die over grenzen heen gaan, op basis van concepten die de status quo uitdagen en verandering ondersteunen. Vaak in een internationale context, en steeds met als uitgangspunt de verbinding tussen creatieve technologie en samenleving. 

Met een breed en uitgebreid netwerk++THNKZe is onder andere THNK-alumnus. in de creatieve en culturele sector opereert Sacha als een schakelpunt tussen maatschappelijke, economische en artistieke overtuigingen. Ze richt het vizier van teams, partners en belanghebbenden op de langere termijn: hoe stellen we ons de ideale samenleving voor, en wat doen we om ervoor te zorgen dat ook voor volgende generaties vrije toegang tot kennis, zorg, cultuur en informatie normaal is? Over KL zegt ze:

“De manier waarop Kennisland mensen maakt van doelgroepen en publieke organisaties helpt om een innovatiecultuur te ontwikkelen, is precies wat nodig is om de nodige slagkracht te mobiliseren voor grote systeemvraagstukken.”

Anne Mieke Eggenkamp: KL Associate Creatieve intelligentie

Anne Mieke Eggenkamp is al heel lang een goede bekende van Kennisland en we hebben in het verleden vaker samengewerkt. Zo zat ze samen met KL in het Topteam Creatieve industrie. In 2020 was ze zelfs interim-directeurZij zet vanuit een integrale kijk op toekomst, strategie, leiderschap en leren de aanwezige kennis en talenten zo goed mogelijk in voor maatschappelijke vooruitgang. van KL tijdens het zwangerschapsverlof van Nora. 

Anne Mieke heeft een groot netwerk in het onderwijs, de creatieve industrie en het bedrijfsleven. Ze werkt als innovator samen met Fennemiek Gommer onder de naam Caracta, als bestuurder in diverse Raden van Toezicht (onder andere bij het Mediacollege Amsterdam en textile innovation studio BYBORRE) en als docent (bij ScaleUpNation en Comenius Leergangen). Eerder was zij voorzitter van het College van Bestuur van de Design Academy in Eindhoven. 

In alles wat ze doet zet zij vanuit een integrale kijk op toekomst, strategie, leiderschap en leren de aanwezige kennis en talenten zo goed mogelijk in bij het onderzoeken en vormgeven van businessinnovatie, waardecreatie op de lange termijn en maatschappelijke vooruitgang.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/even-voorstellen-kl-associates/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/even-voorstellen-kl-associates/