Wat voor vernieuwer ben jij?

Wat leuk dat je onze Vernieuwerstest gedaan hebt! Ben je benieuwd naar de verschillende types die wij vaak tegenkomen of was je het niet eens met de uitkomst van de test? Kijk dan op deze pagina naar de andere types en de bijbehorende tips.

header_img
Running man

Rechten:

Download

1. De actieonderzoeker

Je ziet veel vernieuwing in de maatschappij en je wilt graag weten wat wel en niet werkt. Je laat je niet verlammen door complexiteit, jij stroop je mouwen op en gaat aan de slag. Wat jouw betreft kan iedereen waardevolle input leveren. Je blijft niet hangen in analyses, maar leert wat werkt door het te doen. En de kennis die jij uit de praktijk opdoet deel je met iedereen die het maar wil horen. Je experimenteert graag in de praktijk met nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. 

Tip: 

Complexe problemen pak jij aan met experimenteren in de praktijk. Verlies hierbij het grotere plaatje niet uit het oog. Bijvoorbeeld, toen Kennisland binnen een organisatie flexwerkers op een andere manier inzette, leerden we belangrijke lessen uit de praktijk die landelijk bruikbaar zijn bij vraagstukken over de arbeidsmarkt

Sluit andere vormen van onderzoek niet uit. Juist in de combinatie van verschillende soorten kennis (kwalitatieve, kwantitatieve, wetenschappelijke, verhalende) schuilt kracht.Juist in de combinatie van verschillende soorten kennis (kwalitatieve, kwantitatieve, wetenschappelijke, verhalende) schuilt kracht. Verzamel voor je actieonderzoek een zo divers mogelijk gezelschap. Hoe meer perspectieven hoe beter. Zet je rol als actieonderzoeker in door mensen die je niet vanzelfsprekend bereikt, proactief te betrekken bij je onderzoek. Zo voorkom je dat je met goede bedoelingen ongelijkheid bevestigt in plaats van bestrijdt. Lees hier hoe wij bij Kennisland inclusief werken en laat je inspireren.

 


2. De ontwerper

Jij bent een creatieve maker, een bedenker, een doener. Als jij een maatschappelijk vraagstuk ziet, kun je niet wachten om naar de tekentafel te gaan. Je wilt mensen spreken, ideeën uitwisselen en van alles begrijpen hoe het in elkaar zit. Als kind had je waarschijnlijk een knutselhoekje waar je speelgoed uit elkaar schroefde. Je houdt meer van tekenen en schetsen dan van schrijven. Een grote verbeelding is jouw belangrijkste eigenschap. Het liefst omring je je met andere creatieve makers, elk met een eigen expertise. Samen brainstormen jullie je een slag in de rondte en produceren idee na idee.

Tip:

Het ontwerpen van een goed proces is vaak nog belangrijker dan het resultaat. En het is vaak ook moeilijker.Het ontwerpen van een goed proces is vaak nog belangrijker dan het resultaat. En het is vaak ook moeilijker. Het is aantrekkelijk om indrukwekkende prototypes in de etalage te zetten, maar complexe processen op een inclusieve manier ontwerpen is een stuk lastiger. De samenleving heeft ontwerpers nodig die hun creativiteit inzetten in stroperige en bureaucratische systemen, zoals Kennisland bijvoorbeeld deed toen we vernieuwing in het onderwijs een vaste plek gaven in het Nederlandse onderwijs. We hebben ontwerpers nodig die oog hebben voor de belangen van alle betrokkenen, ook degenen die niet vanzelfsprekend aan tafel zitten en wiens stem vaak ongehoord blijft. Oog hebben voor de ‘blinde vlekken’ van een systeem, maakt jou tot een echt goede procesontwerper.

 


3. De systeemveranderaar

Jij gelooft in de noodzaak van vernieuwen, en je zoekt naar manieren die nieuwe oplossingen duurzaam maken. Je bent geen one-trick-pony. Je stelt vast dat oude ideeën, systemen en organisatievormen vaak botsen met nieuwe waarden, behoeften en mogelijkheden. Daarom wil jij graag die systemen zélf beter maken, zodat ze mensen ondersteunen in plaats van tegenwerken. Je denkt groot en bent niet bang om je invloed te laten gelden. Als het even kan verbind je bottom-up met top-down, omdat je weet dat er alleen dan toekomstbestendige vernieuwing kan plaatsvinden. Je weet dat systeemverandering een lange adem vergt. Maar jij weet waar je het voor doet en krijgt energie van de ‘boring revolution’ die je helpt te verwezenlijken. 

Tip:

Laat het systeem waarin je opereert je niet beknellen. Bedenk dat systeemverandering meestal alleen maar in kleine stappen plaatsvindt. Zoek de samenwerking op met ontwerpers, makers en verbinders. Hoe groter het roeibootje waarmee je tegen de logge tanker duwt is, hoe groter de kans dat je een systeem kan bijsturen of herontwerpen. Samen betekent ook dat je de betrokkenen van een maatschappelijk vraagstuk bij je onderzoek en interventies betrekt. Vraag je daarbij voortdurend af: past mijn idee over hoe het systeem moet werken wel bij de mensen voor wie het systeem moet werken?Past je idee over hoe het systeem moet werken wel bij de mensen voor wie het systeem moet werken? Kennisland werkt sinds 1999 aan systeemverandering door de wereld van systemen met de wereld waarin mensen leven te verbinden. Lees hier hoe we dat doen.

 


4. De verbinder

Je gelooft in de kracht van samenwerken en diversiteit, in het verbinden van de kennis en ervaring van uiteenlopende mensen. Je bent een teamspeler die samen met anderen wil leren en experimenteren om tot positieve verandering te komen. Je ziet ieders krachten en benut die in het belang van maatschappelijke vooruitgang. Je werkt dwars door alle hiërarchische lagen heen en verbindt beleidsmakers met burgers, en organisaties met cliënten. Je brengt de wereld waarin mensen leven en de wereld van systemen bij elkaar. Zo worden doelgroepen weer mensen.

Tip: 

Verbinding is een belangrijke voorwaarde voor vernieuwing. Maar vernieuwing houdt niet op nadat mensen met elkaar verbonden zijn.Verbinding is een belangrijke voorwaarde voor vernieuwing. Maar vernieuwing houdt niet op nadat mensen met elkaar verbonden zijn. Houd altijd het grotere plaatje in het oog. Kijk goed naar je eigen positie, rol en verantwoordelijkheid in het vernieuwingsproces. Bedenk dat je met je keuzes (wie en wat verbind ik met elkaar?) stuurt. Je neemt ook jouw eigen kijk op de zaak, je overtuigingen, je ervaringen en je kennis mee. Breng een divers gezelschap rondom het vraagstuk bij elkaar. Hoe meer perspectieven hoe beter. Werk zo inclusief mogelijk. Doe extra moeite om mensen die je niet vanzelfsprekend bereikt, proactief te betrekken bij je proces. Zo voorkom je dat je met goede bedoelingen ongelijkheid bevestigt in plaats van bestrijdt. Lees hier hoe wij bij Kennisland inclusief werken en laat je inspireren.

 


5. De evangelist

Je bent ervan overtuigd dat complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om een lerende en onderzoekende houding. Jij daagt mensen uit om zelf onderdeel van de oplossing te zijn. En niet voor één specifiek vraagstuk, maar ook voor alle volgende. Je maakt mensen enthousiast en nieuwsgierig naar vernieuwing en leert hen zelf vernieuwen. Zo bouw je mee aan een lerende samenleving. Je houdt oplossingen, aanpakken en methodes niet voor jezelf, maar schreeuwt ze van de bühne. Alles om het lerend vermogen van anderen te vergroten.

Tip: 

De kracht van vernieuwing verspreiden en uitdragen draagt in zichzelf al bij aan vernieuwing. Maar pas op dat het prediken geen preken wordt, als je mensen niet van je wilt vervreemden. Laat mensen hun eigen proces doorlopen en van hun eigen fouten leren. Luister naar wat de ander te zeggen heeft, ook als die een andere overtuiging of mening heeft dan jijzelf.Luister naar wat de ander te zeggen heeft, ook als die een andere overtuiging of mening heeft dan jijzelf. Ook behouden mensen dragen paradoxaal genoeg bij aan vernieuwing, omdat ze waardevolle kennis en ervaringen delen. Of omdat ze je scherp houden met hun kritische blik. Het uitdragen van vernieuwingsidealen is geloofwaardiger en krachtiger als je zelf ook bijdraagt aan innovatie. Practice what you preach.

 


6. De radicale vernieuwer

What doesn’t kill you, makes you stronger. Jij kiest nooit de weg van de minste weerstand. Je bent niet bang om traditionele logica’s op te schudden vanuit de vraag: werkt het systeem nog wel voor de mensen die ermee moeten leven? Je bent uitermate kritisch op bestaande systemen en regels en schroomt niet er openlijk tegenin te gaan als dat nodig is, ook als je jezelf daarmee impopulair maakt of in de nesten werkt. Je gooit graag knuppels in het hoenderhok en bent wars van hiërarchie. Als er geen ruimte voor vernieuwing is, maak je ruimte, desnoods met een breekijzer. Want vernieuwen zal je. Stilstand is immers achteruitgang. 

Tip:

Met jouw indrukwekkende drive om te vernieuwen ben je tot grote dingen in staat. Vaak komen anderen in jouw slipstream mee, maar soms schrik je met jouw radicale ideeën (‘alles moet anders!’) juist mensen af. En dat remt vernieuwing. Bedenk daarom ook goed wie je medestanders zijn of moeten zijn als je weer een ‘bom’ legt onder een bestaand systeem. Wie moet je overtuigen in plaats van bestrijden? Soms moet je strijden, maar altijd moet je verbinden om tot duurzame vernieuwing te komen.Soms moet je strijden, maar altijd moet je verbinden om tot duurzame vernieuwing te komen. Maar laat dit niet het vuur in je doven. Ook al sta je soms alleen en mislukt je plan; de boel komt alleen in beweging door jouw creatieve disruptie. 

 


7. De idealist

Jij gelooft heilig in vernieuwing voor een betere wereld. Wat we bedenken krijgen we voor elkaar. Als we samen onze schouders eronder zetten komen we zeker tot maatschappelijke vooruitgang. Vooruitgang is er voor iedereen, niet alleen voor de happy few. Je bent moedig en ambitieus en laat je niet van de wijs brengen door onheilsprofeten en zeurpieten. Ook als alles tegen lijkt te zitten, houd jij hoop en zie je kansen en mogelijkheden voor een betere toekomst. Je bent een rasoptimist, een dromer en een drammer. Jij blijft bij je idealen voor de wereld, ook als anderen dat maar naïef vinden. 

Tip:
Idealisme vergt uithoudingsvermogen, overtuigingskracht en incasseringsvermogen. Als idealist ben jij een belangrijke drijvende kracht achter maatschappelijke vooruitgang, mits je niet alleen zit te dromen, maar je idealen in de praktijk brengt. Heb geduld. Denk groot, maar begin klein. Door kleine stapjes te zetten is de kans groter dat je je idealen kunt bereiken. Let erop dat (te) grote betrokkenheid schadelijk kan zijn voor jezelf, omdat je maar door blijft gaan en je eigen gezondheid daarbij op de tweede plaats zet. Zorg goed voor jezelf! Zoek medestanders, maar ook tegenstanders.Zoek medestanders, maar ook tegenstanders. Werk samen met realisten en zorg dat je de (controleerbare) feiten op een rij hebt. Zo laat je mensen er ook in geloven en krijg jij langzaam iets in beweging. Organiseer kritiek op je eigen ideeën, aannames en zelfs op je idealen. Het zal je alleen maar sterker maken. Bedenk dat humor en zelfspot belangrijke wapens zijn om anderen mee te krijgen. 

 


8. De behouden bewaker

Jij vindt het grotendeels goed zoals het is, of zoals het was. Je staat met beide benen op de grond. Er is een reden waarom we het nu op deze manier doen en het werkt best goed. Vernieuwen doe je in principe alleen als iets echt niet meer voldoet. En dan nog repareer jij het liever. Innovatie voelt voor jou al snel als vernieuwing om de vernieuwing. Je hebt een goed oog voor wat er al wél goed is en bewaakt dit. Je hebt een hang naar de tradities en waarden die gelden. Je waardeert wat er is en ziet vaak beren op de weg als er iets nieuws voorgesteld wordt. Met jouw conservatieve instelling wek je het vertrouwen van mensen, maar anderen zullen je misschien star of nostalgisch vinden. 

Tip: 

Behoudende mensen en vernieuwersGoede vernieuwers respecteren reeds opgebouwde kennis, ervaring en systemen en bouwen daarop voort. kunnen heel goed dezelfde idealen nastreven. Werk vooral samen met vernieuwers; laat ze niet telkens het wiel opnieuw uitvinden. Laat je niet ontmoedigen door vernieuwers die jouw ideeën liever naast zich neerleggen. Vernieuwing heeft veel baat bij opbouwende kritiek en die komt vaak juist van behoudende mensen. Voel je dus vooral uitgenodigd en gewaardeerd om jouw kijk op de zaak. Bedenk dat een vernieuwing niet altijd (of zelfs zelden) betekent dat goede elementen uit het oude of bestaande worden verworpen. Goede vernieuwers respecteren reeds opgebouwde kennis, ervaring en systemen en bouwen daarop voort. Sla de handen ineen om tot de beste resultaten te komen.

 


Kennisland heeft meer dan twintig jaar ervaring met samen vernieuwen. Lees hier hoe we dat doen en neem vooral contact op als je met ons wilt werken aan maatschappelijke vooruitgang.

Abonneer je op onze nieuwsbrief als je geïnspireerd wilt worden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/ben-jij-een-vernieuwer/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/ben-jij-een-vernieuwer/