Studenten zorgvernieuwing ervaren theorie in de praktijk

Studenten zorgvernieuwing doen tijdens hun studie vooral theoretische kennis op. Praktische vaardigheden zoals projectmanagement, ontwerpen en met verschillende perspectieven werken pakken de studenten pas na hun studie op. Een gemiste kans. De Vrije Universiteit en Kennisland werken daarom samen aan een combinatie van wetenschappelijke theorie en concrete toepassing in de praktijk. Twee studenten en een assistant professor delen hun bevindingen.


header_img
2 studenten en een assistant prof

Studenten Linda Bayoumi en Martine Vis, en dr. Lieselot Vandenbussche

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Studenten Linda Bayoumi en Martine Vis, en dr. Lieselot Vandenbussche
11 mei 2021

“Leuk vak, maar we missen de aansluiting met de praktijk” was de feedback van een student van dr. Lieselot Vandenbussche bij het mastervak Besturen van Zorgvernieuwing. Terechte kritiek. Daarom werkt Lieselot samen met Kennisland om een brug te slaan tussen de theorie van actieonderzoek en vernieuwing van de zorgpraktijk. De studenten werkten mee aan ons project Samen voor Duurzaam Zorgen, als casus om het geleerde direct in de praktijk te brengen. 

Lieselot: “Het is één ding om als student kennis te maken met theoretische concepten, maar ze leren toepassen en gebruiken in de praktijk is een heel ander soort vaardigheid. Dat vraagt verbeeldingskracht, want wat op papier staat (in de ‘boeken’), heeft altijd een bepaalde abstractie. Het is een landkaart, maar niet het landschap, zeg maar. In dit vak wilden we daarom ook echt de brug slaan naar vraagstukken waarmee de zorgwereld concreet worstelt. In dit geval: hoe kunnen we de ouderenzorg duurzaam inrichten? Natuurlijk weten we wel dat we voor die uitdaging staan, maar erover praten, gerelateerd aan een concrete praktijkvraag, maakt alle uitdagingen en dilemma’s die verbonden zijn aan het formuleren van een antwoord op die vraag voelbaar“Het is één ding om als student kennis te maken met theoretische concepten, maar ze leren toepassen en gebruiken in de praktijk is een heel ander soort vaardigheid.”.”

Wat studenten ervaren

Linda Bayoumi en Martine Vis zijn masterstudenten Bestuurskunde en volgen dit jaar de afstudeerrichting ‘Besturen van zorgvernieuwing’++Besturen van zorgvernieuwingDe afstudeerrichting is onderdeel van Bestuurskunde. Studenten leren er zorgvernieuwing in goede banen te leiden. Lees meer aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij werken naast hun studie in de ziekenhuiszorg, als fysiotherapeut en ergotherapeut. Linda en Martine werkten tijdens het mastervak ‘Besturen van zorgvernieuwing’ aan de ontwikkeling van een serious game. Linda vertelt: “Inmiddels werk ik tien jaar in de zorg en in die periode heb ik ervaren dat er dingen beter kunnen.” 

Martine: “In dit project maakten we een koppeling tussen de theorie en de praktijk. We stelden kritische vragen over mogelijke opties voor het organiseren van de ouderenzorg. Is zorg door een professional altijd beter dan zorg door mantelzorgers? Is zorg met aandacht voor de cliënt altijd afhankelijk van menselijk contact of kan zorgtechnologie hier ook als oplossing dienen? Moeten we ouderen van nu betrekken bij het zoeken naar oplossingen of de ouderen van de toekomst?“Het implementeren van theorie in de praktijk kun je niet leren uit boeken, maar leer je door te doen.”  

Theorie voelbaar maken

Linda: “Ik heb het project als een echte samenwerking ervaren. Kennisland woonde een aantal colleges bij en nam ons mee in het project. We spraken ook de strategisch adviseur van Stichting de Hoven++De HovenDeze zorgorganisatie wil mensen een goede leefomgeving bieden, een luisterend oor, aandachtig oog en helpende hand. Lees meer
, de opdrachtgever van Kennisland.”
Martine: “Het projectmatig werken liet mij zien hoe de bedachte theorie in de praktijk tot leven komt.Lieselot: “Dat is zo mooi aan deze samenwerking: wij kunnen over deze uitdagingen vertellen in de colleges, en concepten meegeven om hierover na te denken, maar dankzij de samenwerking met Kennisland, wordt het ook voelbaar voor de studenten. Ze kunnen daadwerkelijk iets doen met de kennis die wij aanreiken. En daarmee komt ook een heleboel positieve energie vrij bij studenten.”

Verdiepende gesprekken over waarden en verschillende perspectieven op ouderenzorg speelden een belangrijke rol in deze samenwerking.Verdiepende gesprekken over waarden en verschillende perspectieven op ouderenzorg speelden een belangrijke rol in deze samenwerking. Martine: “Het levert veel meerwaarde op voor zorgvernieuwing om met elkaar te praten over onze waarden, overeenkomsten en verschillen.”

“Ik begrijp nu beter waarom sommige innovaties niet werken.”
– Martine Vis 

Martine: “Ik kan de opgedane vaardigheden direct toepassen in mijn werk. Op de afdeling zetten we bijvoorbeeld regelmatig nieuwe middelen in die zijn ontwikkeld om de revalidatie te verbeteren. Daar betrek ik nu vanaf het begin de mensen bij om wie het gaat.”

 


 

Heb je ook ideeën voor een niet-alledaagse samenwerking? Neem dan contact op met Ferry Nagel.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/studenten-zorgvernieuwing-ervaren-theorie-in-de-praktijk/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/studenten-zorgvernieuwing-ervaren-theorie-in-de-praktijk/