Gluren bij de buren: verschillende mantelzorg- systemen, dezelfde uitdagingen

Hoewel de zorgsystemen in België en Nederland verschillen, lopen mantelzorgers tegen dezelfde problemen aan. Tijdens de Social Grow Sessions werken sociaal ondernemers aan hun eigen project en aan gezamenlijke doelen om als mantelzorgers het mantelzorgsysteem te verbeteren. Op 22 april wisselden de Vlaamse en Nederlandse deelnemers ervaringen uit tijdens ‘Gluren bij de Buren’. Lees in dit artikel wat zij zoal tegenkomen.


header_img
Meisje loopt naast man in rolstoel

Rechten:

Download
6 mei 2021

Wat de social growers nog het meeste bindt is hun motivatie om de mantelzorg te verbeteren, met hun eigen project én met elkaar. “Mooi om te zien dat bijna iedereen hier ook zelf mantelzorger is en dat mensen vanuit een intrinsieke motivatie zien wat er beter moet” concludeert Hanne van Laer van Casa Magnolia. Een belangrijk knelpunt voor mantelzorgers blijkt de veelheid aan informatie te zijn. Noor Seghers van Magenta verzucht: “Ik kon laatst eindelijk eens goed uitzoeken hoe de regelingen allemaal in zijn werk gaan, en ik kwam erachter dat ik zeven toelagen miste…” 

Aanbod niet helder

Als mantelzorger moet je veel regelen. Het (zorg)aanbod is niet voor iedereen helder en dit geldt voor social growers in beide landen. Een platform dat alle informatie en het aanbod ontsluit zou een geweldige stap vooruit zijn voor mantelzorgers. Hilma van Slooten van Regie op Dementie brengt met haar platform bijvoorbeeld het regionale aanbod rondom dementie in kaart voor kinderen met ouders met dementie:

“Voor mantelzorgers is het moeilijk om erachter te komen wat hun rechten zijn en welke ondersteuning mogelijk is.”

Ook Annelies de Bruyne van Ikzorgook maakt op dit moment een eerste ontwerp voor een platform waarop informatie, vraag en aanbod voor mantelzorgers samenkomen: “Er moet een ‘Zalando’ voor de mantelzorg komen, waar mantelzorgers met zo min mogelijk moeite het aanbod en alle informatie vinden.” “Er moet een ‘Zalando’ voor de mantelzorg komen, waar mantelzorgers met zo min mogelijk moeite het aanbod en alle informatie vinden.” 

Versnippering tegengaan

Hilma kan zo nog een aantal platformen opnoemen die een regionaal zorgaanbod tonen. Het gevaar bestaat dat iedereen zijn eigen platform start, allemaal onvolledig en concurrerend met de rest. “We zijn misschien te veel gericht op de inhoud van alle innovaties in de zorg. Juist door gezamenlijke sessies als deze beseffen we dat we dit meer bij elkaar moeten brengen”, meent Annelies. 

Niet alleen het zorgaanbod moet bij elkaar komen, ook de kennis die de verschillende ondernemers opdoen. Noor:

“We zijn allemaal aan het prototypen. De geleerde lessen hiervan moeten we samenbrengen en het systeem in beweging zetten.

All-in resort België

De Nederlandse en Belgische systemen verschillen vooral op het gebiedNiet alleen het zorgaanbod moet bij elkaar komen, ook de kennis die de verschillende ondernemers opdoen. van financiering. De Vlamingen zijn verrast als ze horen over onze mantelzorgmakelaars++MakelaarEen mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken overneemt van mantelzorgers. en betaalde mantelzorgondersteuning zoals bij Mantelaar. “Het idee dat we de mantelzorger vragen om te betalen voor extra hulp geneert me eigenlijk” zegt Annelies. “Dit komt vooral omdat België meer een ‘all-in resort’ is qua hoe we zorg financieren. Terwijl het Nederlandse systeem juist opvalt door de vele verschillende geldstromen”, zegt Alex de Kind van Coda.

“We hebben altijd het idee dat Nederland vooroploopt en organisatorisch goed geregeld is wat betreft de financiën en de decentralisatie. Die kant zal België ook wel opgaan.” denkt Naomi de Bruyne van Steunpunt Mantelzorg. Karin de Roo van het Nederlandse Logeerhuis hoopt in dat geval dat er eerst wordt geleerd:

“Ik moet nu in dertig stadsdelen en gemeenten de financiering verantwoorden…”

Acceleratiedag voor mantelzorgvernieuwing

Binnenkort vindt er weer een inspirerende uitwisseling plaats. Deze keer niet tussen de social growers onderling maar tussen de Nederlandse social growers en experts, bruggenbouwers, netwerkers en kantelaars in het mantelzorgsysteem. Zie jij graag dat mantelzorg(ondersteuning) in Nederland vernieuwt?Zie jij graag dat mantelzorg(ondersteuning) in Nederland vernieuwt? Kom naar de Acceleratiedag op 11 mei! En denk jij graag vanuit jouw expertise mee over vragen als: Hoe krijgt mantelzorg meer waardering en ondersteuning? Hoe komen we de mantelzorger beter tegemoet? En hoe pakken we knellende regelgeving en beleid aan? Kom dan naar de Mantelzorg Acceleratie Dag op dinsdag 11 mei!

Hier vind je meer informatie over de Mantelzorg Acceleratie Dag.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/gluren-bij-de-buren-verschillende-mantelzorgsystemen-dezelfde-uitdagingen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/gluren-bij-de-buren-verschillende-mantelzorgsystemen-dezelfde-uitdagingen/