Alliantie ‘Samen onderwijs versnellen’ duurzaam antwoord op Nationaal Programma Onderwijs

De overheid heeft met het Nationaal Programma Onderwijs budget beschikbaar gemaakt voor scholen om achterstanden als gevolg van de coronacrisis weg te werken. Scholen moeten nu hals over kop bedenken hoe ze dat budget het beste kunnen inzetten. De Alliantie ‘Samen onderwijs versnellen’ helpt daarbij met als uitgangspunt dat wordt gewerkt aan duurzame ontwikkeling, samenwerken en van elkaar leren. Ook als de crisis straks voorbij is.


header_img
Alliantie Samen onderwijs versnellen

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Klik op het plaatje voor meer informatie
22 april 2021

Schoolbesturen uit het primair onderwijs kunnen zich nu aansluiten bij de alliantie en direct gebruikmaken van de schoolscan! 


Het zijn ongekend uitdagende tijden voor scholen. Er is weliswaar een flink budget beschikbaar gemaakt vanuit het Nationaal Programma Onderwijs++Nationaal Programma OnderwijsMet het Nationaal Programma Onderwijs maakt de overheid 8,5 miljard vrij voor alle onderwijssectoren om de achterstanden weg te werken die door de coronacrisis zijn opgelopen. Scholen moeten op basis van een landelijke ‘menukaart’ interventies kiezen die ze met ingang van deze zomer willen inzetten. Lees meer om achterstanden weg te werken, maar scholen moeten op stoom en kokend water bepalen hoe ze dat budget de komende periode gaan inzetten. 

Uit het veld horen wij dat het belangrijk is om de achterstanden weg te werken, maar dat scholen tegelijkertijd willen voortbouwen op de ontwikkelingen binnen de school die al in gang zijn gezet. Bovendien willen scholen graag investeren in duurzame ontwikkeling en niet alleen de focus op crisismanagement leggen.

Daarom hebben CAOP, Sardes en Kennisland hun krachten gebundeld en de Alliantie ‘Samen onderwijs versnellen’ gelanceerd. De alliantie verbindt, ondersteunt en ontzorgt scholen en kan op korte termijn ondersteuning bieden met onder andere de schoolscan en advisering bij de schoolprogramma’s. Daarnaast staat het duurzaam verbinden van scholenWaar kunnen we het beste op inzetten? Waar liggen kansen en hoe lossen we knelpunten op? Hoe doen andere scholen dat? in een lerende gemeenschap waar het delen van kennis uit wetenschap, praktijk en beleid centraal. Ook gemeenten kunnen zich aansluiten. Op de langere termijn zullen we ons bovendien op aanpalende vraagstukken in het onderwijs richten, zoals het lerarentekort en de werkdruk.

Lees er alles over in de flyer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/alliantie-samen-onderwijs-versnellen-duurzaam-antwoord-op-nationaal-programma-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/alliantie-samen-onderwijs-versnellen-duurzaam-antwoord-op-nationaal-programma-onderwijs/