Betere kansen voor jongeren

Kennisland sluit zich aan bij de Alliantie Kansen voor Jongeren, een netwerk van lokale, regionale en landelijke initiatieven om kansen voor jongeren op stages en werkplekken te bevorderen. Onze missie is vooral dat initiatieven die de kansen voor jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt vergroten samen met jongeren worden ontwikkeld.


header_img
Alliantie Kansen voor Jongeren

Maker: CAOP + Sardes

Rechten: Alle rechten voorbehouden

13 april 2021

Met veel jongeren gaat het niet goed. Hun welzijn staat zwaar onder druk, onderwijsachterstanden lopen snel op en de ongelijkheid tussen groepen wordt groter. De jongerendenktank van de SER luidde in januari al de noodklok en er is geen enkele reden om aan te nemen dat de situatie nadien ingrijpend verbeterd is, eerder het tegenovergestelde. Daarom werken we vanaf de zomer van 2021 samen met jongeren en professionals vanuit overheid en bedrijfsleven aan creatieve oplossingen die de kansen voor jongeren vergroten.

Jongeren in de knel

Met name de positie van jongeren op de arbeidsmarkt staat onder druk.Met name de positie van jongeren op de arbeidsmarkt staat onder druk. Het gebrek aan stageplekken is nu al een groot probleem. Naast alle veranderingen als gevolg van automatisering, robotisering en globalisering, leidt de coronacrisis tot beperkte toegang tot de arbeidsmarkt en massaal banenverlies voor jongeren. Te vrezen valt dat bij economische krapte de baankansen van jongeren nog verder verslechteren. 

Doorbreken van de mismatch op de arbeidsmarkt

Gemeenten staan de komende periode voor een enorme taak op het gebied van jongeren en arbeidsmarkt. Er is namelijk sprake van een grote mismatch die niet alleen impact heeft op de jongeren zelf, maar op de hele maatschappij.Er is sprake van een grote mismatch die niet alleen impact heeft op de jongeren zelf, maar op de hele maatschappij. Nú aanpakken om jongeren door deze crisis heen te helpen is daarom dringend noodzakelijk. Om die reden sluit Kennisland zich aan bij het initiatief van Sardes++SardesOnderzoeks- en adviesbureau in de educatieve sector. en CAOP++CAOPKennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. KL werkt regelmatig samen met CAOP. om op het niveau van gemeenten maximaal werk te maken van kansen voor jongeren: de Alliantie Kansen voor Jongeren.

Jeugdwerkloosheid uiterlijk 2025 oplossen

De missie van deze alliantie is om bruggen te slaan naar de toekomst, voor iedere jongere en voor onze samenleving. Samen met gemeenten, arbeidsmarktregio’s, bedrijfsleven en opleidingsinstituten in heel Nederland gaan we jeugdwerkloosheid oplossen. Dat is hoognodig. Onze ambitie is om iedere jongere een helder arbeidsperspectief te bieden en de jeugdwerkloosheid uiterlijk 2025 de wereld uit te helpen.

Jongeren staan centraal in elke fase van de aanpak.Jongeren staan centraal in elke fase van de aanpak. Een jaarlijkse Week van het Talent stelt de talenten van jongeren centraal en genereert aandacht voor de arbeidsmarktproblematiek waar zij mee te maken hebben. We brengen de jongeren in contact met elkaar en met het bedrijfsleven en opleidingsinstituten. Ze denken mee over structurele oplossingen. Alleen als we de krachten bundelen kunnen we elke jongere in Nederland betaald werk en een hoopvolle toekomst bieden.

Lees hier meer over de Alliantie Kansen voor Jongeren of neem voor meer informatie contact op met Nora van der Linden via nl@kl.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/betere-kansen-voor-jongeren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/betere-kansen-voor-jongeren/