in 2015

KL-pie2015

Omzet:
€ 1.829.945

Toevoeging overige reserve:
€ 90.631

 

Spring House IJ-zijde

Ons hoofdkwartier aan de De Ruyterkade 128 in Amsterdam.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
English
bekijk onze successen365 dagen KL

We kunnen het afgelopen jaar best samenvatten in een aantal hoogtepunten en wat kerncijfers, maar dat zou weinig recht doen aan onze persoonlijke observaties, acties, meningen en verwondering over de wereld om ons heen. Daarom geven we je in dit jaarverslag een inkijkje in onze agenda’s, net zoals we dat op onze homepage doen. En vooruit, ook nog wat hoogtepunten.

Van Amsterdam tot Brussel en van Nijmegen tot Hong Kong ontwikkelden we nieuwe aanpakken voor een aantal van de meest urgente maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Zo begeleidden we ‘schoolmakers’ bij het opzetten van vernieuwende scholen, hebben we de modernisering van het auteursrecht stevig op de Europese beleidsagenda gezet en samen met jongeren én professionals nieuwe diensten voor kansarme jongeren ontwikkeld. Ook in 2015 liep Kennisland voorop in de transformatie naar een kennissamenleving, waarin kennis, talent en ervaring op alle niveaus en terreinen maximaal worden benut.

in 2015

Kennisland werkte ook in 2015 aan maatschappelijke vernieuwing.
Neem hieronder op de tijdslijn een kijkje in onze agenda's.
ga verder naar onze grootste successen van het afgelopen jaar
Art in Spring House

Maker: Sebastiaan ter Burg

Rechten:

Download

15 vernieuwende onderwijsconcepten en 4 nieuwe scholen via crowdsourcing

Wat we in 2015 nog meer hebben gedaan voor
Plannen

Enkele van de 124 ingediende plannen voor Onze Nieuwe School.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Kennisland riep Amsterdammers op om zelf hun ideale school te bedenken én op te zetten. 124 ‘schoolmakers’ dienden een plan in en nog eens 174 anderen een inspirerend idee. Tienduizenden brachten hun stem uit. Vijftien schoolmakers werden vervolgens zes maanden lang intensief door ons begeleid. Vier daarvan bereiden zich voor op de start van hun nieuwe school in 2016/2017. Deze challenge toont de urgentie van laagdrempelige wetgeving voor nieuwe scholen aan. Lees meer

Auteursrechtelijke positie erfgoedinstellingen op de Brusselse agenda

Wat we in 2015 nog meer hebben gedaan voor
European flag

The flag of Europe, official flag of both the Council of Europe and the European Union.

Maker: Bobby Hidy

Rechten:

Original

Download

In 2015 hebben wij samen met de Nederlandse erfgoedinstellingen en onze partners uit het Europeana-netwerk hard gewerkt om auteursrechtelijke problemen op de Europese beleidsagenda te krijgen. Met resultaat: in juni sprak het Europees Parlement zich uit voor maatregelen die het makkelijker maken om collecties online aan te bieden. In december zette de Europese Commissie dit onderwerp op haar beleidsagenda voor 2016. We blijven eraan werken dat het dit jaar niet bij mooie beloften blijft, maar dat er daadwerkelijk wettelijke stappen volgen. Lees meer 

Radicale Vernieuwers ondersteunt de beweging van wereldverbeterende pioniers in Nederland

Wat we in 2015 nog meer hebben gedaan voor
Nacht van de Radicale Vernieuwing

Maker: Sebastiaan ter Burg

Rechten:

Original

Download

Radicale Vernieuwers leverde wederom een spannende, bonte verzameling individuen en organisaties op met concrete plannen voor een betere wereld. We organiseerden de zoektocht voor de derde keer. Een jury onder leiding van Neelie Kroes verkoos Marjan van Aubel tot winnaar. “Deze prijs is een shout-out naar álle vernieuwers in Nederland, wij zien de druk op jullie schouders, wij zijn onder de indruk van jullie drive en inspanningen. Geef niet op!” Lees meer 

Spring House opgericht:
clubhuis voor vernieuwers, bundeling van vernieuwingskracht in Nederland

Spring House Living Room

De 'living room' op de eerste verdieping in Spring House.

Maker: Jordi Huisman

Rechten:

Download

Spring House is een plek waar vernieuwers vanuit diepgewortelde betrokkenheid bij de wereld samenkomen, samenwerken en van elkaar leren. Spring House staat voor het omarmen van het tegendraadse, voor gedurfd experimenteren en voor de gedeelde overtuiging dat vernieuwen nodig is, omdat gevestigde methodes en instituties vaak tekortschieten. Lees meer

Opbrengsten van vier jaar onderwijsvernieuwing toegankelijk voor alle Nederlandse scholen

Wat we in 2015 nog meer hebben gedaan voor
IIO E-klassen

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

De door ons begeleide IIO-experimenten hebben een schat aan kennis opgeleverd. Het kwantitatieve onderzoek, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en ResearchNed, vormt samen met het kwalitatieve onderzoek uit 2014 een indrukwekkend overzicht van geleerde lessen, resultaten, verhalen, effecten en uitkomsten van de IIO-experimenten. Op de nieuwe website www.innovatieimpulsonderwijs.nl zijn alle opbrengsten beschikbaar en doorzoekbaar gemaakt.

Veertig nieuwe Leiders in Cultuur opgeleid

Wat we in 2015 nog meer hebben gedaan voor
LinC 2 uitreiking 2015

De veertig nieuwe leiders in cultuur, met in het midden minister Jet Bussemaker.

Maker: Sebastiaan ter Burg

Rechten:

Download

In ons leerprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC) werkten ook afgelopen jaar veertig cultuurprofessionals aan professionalisering, persoonlijk leiderschap en vernieuwing van de cultuursector. LinC versterkt de ruggengraat van de sector en biedt professionals ruimte voor experiment. Lees meer

Nijmeegse organisaties adopteren aanpakken voor jongerenvraagstukken

Wat we in 2015 nog meer hebben gedaan voor
Nijmegen park

Verhalen ophalen in het Kronenburgerpark, Nijmegen.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

In Nijmegen ontwierp het jongLABteam, bestaande uit jongeren, ambtenaren en professionals, met de Kennislandmethode ‘Feed Forward Stories’ zeven kansrijke aanpakken voor jongerenproblemen zoals schulden, schooluitval en regels die niet voor hen werken. Deze aanpakken worden verder ontwikkeld in nieuwe samenwerkingen tussen zes organisaties. Lees meer in de publicatie ‘Onderzoek en beleid met burgers’

Lancering LerarenOntwikkelFonds als kroon op zeven jaar Onderwijs Pioniers

Wat we in 2015 nog meer hebben gedaan voor
LerarenOntwikkelFonds

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Staatssecretaris Sander Dekker roemt het Onderwijs Pioniers-programma als uitgangspunt voor het LerarenOntwikkelFonds. Vanaf nu kunnen jaarlijks een paar honderd leraren werken aan eigen ideeën voor beter onderwijs en zal de beweging van vernieuwende leraren nog sneller groeien. Lees meer 

Nieuwe Europese maatschappelijk vernieuwers ontdekt, versterkt en verbonden

Wat we in 2015 nog meer hebben gedaan voor

De European Social Innovation Competition leverde ruim 1.400 inzendingen op. Voor de dertig semi-finalisten organiseerde Kennisland een leerprogramma om hun projecten verder te brengen. Tijdens deze Social Innovation Academy in Wenen wisselden de vernieuwers ervaringen uit en werden ze gecoacht door experts. Lees meer

Samen met jongeren in jeugdzorginstellingen beleid ontwikkeld voor een beter woonaanbod

Wat we in 2015 nog meer hebben gedaan voor
Jeugdinstelling

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Veel jongeren in jeugdzorginstellingen voelen zich niet gehoord. Toch hebben ze vaak uitgesproken én bruikbare ideeën voor de verbetering van de dienstverlening en het woonaanbod. Met de social-labaanpak hebben wij niet over, maar met jongeren richting gegeven aan beter beleid. Lees verder

Nieuw opleidingsmodel voor schoolleiders die werken aan vernieuwend leiderschap

Wat we in 2015 nog meer hebben gedaan voor
Man met paraplu

Maker: Robbie Foley

Rechten:

Download

Op basis van de ervaringen en principes van Onderwijs Pioniers ontwikkelde Kennisland een nieuw opleidingsmodel voor schoolleiders. Zij leren actiegericht in een netwerk, met een grote rol voor peer-feedback en concrete vernieuwing in de eigen praktijk, en in nauwe samenwerking met het lerarenteam. Lees meer

Open auteursrechtenbeleid ontwikkeld samen met docenten, bestuur en medewerkers van scholen

Wat we in 2015 nog meer hebben gedaan voor
Modern leslokaal

Maker: Cumminsr

Rechten:

Original

Download

Auteursrecht en onderwijs met moderne communicatiemiddelen gaan niet goed samen. Open onderwijs, met gebruik van open licenties, biedt mogelijkheden om hier flexibel mee om te gaan. Met drie scholen stelden we een werkend modelbeleid op waarmee docenten kunnen profiteren van de voordelen van open onderwijs, ondanks auteursrechtelijke barrières. Lees meer

Prototypen uit ons social lab in Dordrecht na afronding doorgezet

Wat we in 2015 nog meer hebben gedaan voor
Verhalen ophalen in Dordrecht

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

De inzet van het social lab ‘Generation/D’ in Dordrecht was om netwerken van jongeren, professionals en ambtenaren te bouwen rond ideeën voor verbetering van de positie van jongeren, het aanbod in de stad en de verbinding met formele organisaties. Een belangrijke uitkomst, maanden ná het lab, is dat de prototypes zijn opgepakt en worden ontwikkeld. Lees meer

Ambtenaren, designers en studenten ontwikkelen ideeën tegen armoede en eenzaamheid in Hong Kong

Wat we in 2015 nog meer hebben gedaan voor
Collecting stories in Hong Kong

Maker: MaD Institute

Rechten:

Download

Kennisland maakte de persoonlijke verhalen achter grote sociale vraagstukken als armoede en eenzaamheid zichtbaar door middel van Feed Forward Stories. Veertig deelnemers uit Azië leerden onder begeleiding van KL in twee weken hoe ze met verhalen van bewoners, in een multidisciplinair team, tot verbeteringen en nieuwe oplossingsrichtingen kunnen komen voor bijvoorbeeld daklozen en eenzame ouderen. Lees meer

in 2015

GLOW Festival Eindhoven

Maker: Thomas van de Vosse

Rechten:

Original

Download

Volg Kennisland:

www.kl.nl
@kennisland
facebook.com/kennisland

Je kunt ons ook bereiken via:

info@kl.nl
+31 20 5756720

sommige rechten voorbehouden

janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec