LabSprint Spirit

Samen met Spirit en drie betrokken instellingen (Lijn5, De Koppeling en School2Care) doen we een LabSprint van een week, waarbij we met jongeren, hun netwerken en de professionals in de instellingen aan de slag gaan om verhalen te verzamelen over hoe het is om jong te zijn in zo’n instelling, wat er goed gaat en wat er beter kan.


Website
medium.com/door-de-ogen-van
header_img
De Koppeling

Gesloten jeugdinstelling De Koppeling

Maker: Kennisland

Rechten:

Gesloten jeugdinstelling De Koppeling
2015

Spirit, een organisatie voor jeugdhulpverlening, kwam recent naar Kennisland om met ons in gesprek te gaan over een onderzoek, de ‘werkgroep woongebonden zorg’, dat ze momenteel aan het uitvoeren zijn. Deze werkgroep heeft zich tot doel gesteld om met een advies te komen om het residentieel aanbod (begeleid wonen in een beschermde omgeving) voor jongeren anders vorm te geven, terwijl de dienstverlening ook effectiever en efficiënter moet. In deze werkgroep slaan alle betrokken partijen in de regio Amsterdam de handen ineen en is Kennisland gevraagd mee te denken met dit proces.

De wijze waarop Kennisland dat doet is in een paralleltraject, dus naast de al bestaande themagroepen, dat zich richt op het perspectief van de jongeren om te begrijpen hoe zij de dienstverlening ervaren en wat voor hen als ideaal geldt. De verhalen die dat traject oplevert neemt de werkgroep mee in het advies en als vertrekpunt voor de gewenste vernieuwing.

Samen met Spirit en drie betrokken instellingen (Lijn5, De Koppeling en School2Care) doen we een LabSprint++Social LabsLees meer over deze aanpak in onze case ‘Labs: Proeftuinen in terra incognita’. van een week, waarbij we met jongeren, hun netwerken en de professionals in de instellingen aan de slag gaan om verhalen te verzamelen over hoe het is om jong te zijn in zo’n instelling, wat er goed gaat en wat er beter kan. In deze LabSprint doorlopen we, vanwege de korte tijd, alleen de Feed Forward-stappen FF1 en FF2. De kenners weten dan dat we ons gaan richten op het ophalen, checken, publiceren en najagen van verhalen. Het najagen zal ook tijdens de week moeten gebeuren, dus zal vooral gericht zijn op het eigen (sociale) netwerk van de jongeren, de professionals in de instellingen en indien haalbaar enkele personen buiten de muren van de instelling.

Zoals gebruikelijk tijdens een lab++jongLAB NijmegenLees hier meer over ons social lab in Nijmegen., zullen we de verhalen ook nu weer publiceren op een Medium-blog: www.medium.com/door-de-ogen-van

Voor Kennisland liggen hier twee onderzoeksvragen achter:

  1. Kan een ingekort lab, waarin we alleen FF1 en FF2 doorlopen, waarmaken dat het daadwerkelijk een waardevol alternatief is voor een meer gebruikelijke vorm, zoals werkgroepen?
  2. In hoeverre biedt het lab een verrijking op het instrumentarium dat de professionals normaal gesproken hanteren?

Blijf op de hoogte++VideoBekijk ook de presentatie van Chris Sigaloff tijdens het Divosa Najaarscongres over deze Labsprint. via de genoemde blog (zie ook onder). 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/labsprint-spirit/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/labsprint-spirit/