Amsteldorp en Wetbuurt

In Amsteldorp en de daarnaast gelegen Wetbuurt werken ambtenaren van de gemeente Amsterdam en Kennisland gedurende een half jaar aan nieuwe verbindingen en oplossingsrichtingen voor én tussen bewoners, professionals en de gemeente.


header_img
Amsteldorp en Wetbuurt

Team Amsteldorp en Wetbuurt verzamelt kennis over de buurt en haar bewoners.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Team Amsteldorp en Wetbuurt verzamelt kennis over de buurt en haar bewoners.
2015 - 2016

Ambtenaren van de gemeente Amsterdam en medewerkers van Kennisland vestigden zich in de zomer van 2014 twee weken in Amsteldorp, een kleine wijk in Amsterdam. Tijdens deze twee weken vertelden vele Amsteldorpbewoners ons hoe het is om oud te worden in Amsteldorp en zochten we naar aanknopingspunten voor nieuwe acties in de wijk. Naar aanleiding van dit experiment schreven we een publicatie over onze bevindingen en leerervaringen, getiteld ‘Beter oud in Amsteldorp’++Beter oud in AmsteldorpLees onze publicatie hier. . Na deze korte ‘LabSprint’ is Team Amsteldorp terug, in Amsteldorp en de daarnaast gelegen Wetbuurt, om gedurende een half jaar te werken aan nieuwe verbindingen en oplossingsrichtingen voor én tussen bewoners, professionals en de gemeente.

Team Amsteldorp en Wetbuurt werkt samen in een social lab. Met deze aanpak werken we in een multidisciplinair team van bewoners, professionals en ambtenaren. We gaan op zoek naar verschillende perspectieven die kunnen leiden tot gezamenlijk gedragen oplossingsrichtingen om, in dit geval, ‘goed oud worden’ in Amsteldorp en de Wetbuurt beter te ondersteunen. Doordat we in het social lab doelgericht samenwerken en experimenteren met nieuwe initiatieven die gedurende het lab ontstaan, worden deze geborgd bij de verschillende betrokkenen.Doordat we in het social lab doelgericht samenwerken en experimenteren met nieuwe initiatieven die gedurende het lab ontstaan, worden deze geborgd bij de verschillende betrokkenen.

Feed Forward

Sinds de LabSprint in Amsteldorp heeft Kennisland social labs gefaciliteerd in onder andere Dordrecht, Nijmegen, Schiedam en Hong Kong. In al deze projecten maken we gebruik van de Feed Forward-methodiek++Feed ForwardLees meer over Feed Forward in hoofdstuk 3.2 van de Amsteldorp-publicatie. . Met deze methode verzamelen we verhalen van allerlei betrokkenen rondom een maatschappelijk vraagstuk – van bewoners tot ambtenaren en van onderzoekers tot thuiszorgmedewerkers. Deze verhalen worden geordend, geïnterpreteerd en gepubliceerd op een blog. Alle verschillende perspectieven samen dienen als feedback om actie te kunnen ondernemen op drie niveaus:

  1. Nieuwe interventies die voor ouderen van waarde zijn;
  2. Nieuwe diensten en beleid voor overheid en professionals;
  3. Nieuwe inzichten in het innovatieproces en de social lab-aanpak.

Deze acties beginnen bij het maken van prototypes: snelle, kleine voorbeelden van hoe nieuwe initiatieven eruit zouden kunnen zien.

Verder bouwen op bestaande verhalen

We gaan verder op zoek naar wat belangrijk is om ‘goed’ ouder te kunnen zijn of worden. Hoe kunnen bewoners die (zelfstandig) ‘goed ouder’ willen worden anders, beter of slimmer ondersteund worden? De ideeën die hieruit voortkomen proberen we direct te prototypen, om zo samen met betrokkenen te bekijken of ze werken en waar ze aangescherpt kunnen worden, voordat ze daadwerkelijk in het groot uitgevoerd worden.De ideeën die hieruit voortkomen proberen we direct te prototypen, om zo samen met betrokkenen te bekijken of ze werken en waar ze aangescherpt kunnen worden, voordat ze daadwerkelijk in het groot uitgevoerd worden.

We houden ons tijdens het proces bezig met drie terugkerende rode draden uit de verhalen van bewoners, professionals en ambtenaren en de ervaringen van onze teamleden:

  1. De (verbinding tussen) de vraag van bewoners en het aanbod van organisaties;
  2. Langer zelfstandig thuis wonen;
  3. ‘Thuis’ zijn in de buurt en sociale netwerken.

Verhalen, foto’s en filmpjes van Team Amsteldorp en Wetbuurt zullen op deze blog verschijnen.

 

Als je dit interessant vind, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/amsteldorp-en-wetbuurt/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/amsteldorp-en-wetbuurt/