Onderzoek doen en beleid maken mét burgers: hoe doe je dat?

2015 was het jaar van de decentralisaties en de participatiesamenleving. Maar hoe werkt het nu echt: onderzoek doen, beleid maken en nieuwe diensten ontwerpen met burgers? In samenwerking met de gemeente Nijmegen heeft Kennisland jongLAB opgezet: een social lab om de leefwereld van jongeren en de systeemwereld van organisaties die hen proberen te helpen dichter bij elkaar te brengen. In deze publicatie leer je alles over de methode, de opbrengsten en uitdagingen en geven we vier waardevolle inzichten over op een open manier beleid maken samen met burgers.

Download
Publicatie
header_img
Cover van publicatie

Cover van de publicatie 'Onderzoek doen en beleid maken mét burgers: hoe doe je dat?'

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
21 januari 2016

In 2015 werden de takenpakketten ‘werk en inkomen’, ‘jeugdzorg’ en ‘zorg aan langdurig zieken en ouderen’ overgeheveld van het Rijk naar gemeenten++DecentraliserenDecentraliseren is niet vrij van controverse. Lees de reflectie van Pieter Hilhorst en Jos van der Lans.. Volgens de VNG wordt 2016 het jaar van de innovatieve oplossingen. “We zullen innovatief moeten zijn. Oplossingen zullen uiteindelijk lokaal gevonden worden, dicht bij de mensen om wie het gaat”, zei VNG-voorzitter Jan van Zanen in zijn nieuwjaarsboodschap. Maar hoe doe je dat eigenlijk, oplossingen vinden dicht bij of – beter nog – mét de mensen om wie het gaat?

De gemeente Nijmegen was haar tijd vooruit en zag de transitie als kans om de slimheid en capaciteit die in de stad aanwezig is te benutten. Zij wilde niet vóór, maar samen mét burgers nieuwe diensten, werkpraktijken en beleid ontwikkelen. Daarom zette de gemeente Nijmegen in samenwerking met Kennisland een social lab op, een tijdelijke samenwerking op locatie tussen beleidsmakers, ambtenaren, professionals en burgers om te werken aan vernieuwing en verbetering rond een maatschappelijke vraagstuk. In Nijmegen werd ‘jongLAB’++jongLABLees hier meer over het project jongLAB. opgezet, met de onderzoeksvragen: “Hoe is het om ‘goed jong’ te zijn in Nijmegen, en hoe kan dat beter?”.

Het jongLAB-team werkte acht maanden met de door Kennisland ontwikkelde Feed Forward-methode++Feed Forward-methodeFeed Forward is een methode om samen met burgers onderzoek te doen en beleid te maken. Met behulp van verhalen ophalen en najagen in het systeem worden de leefwereld van burgers en de systeemwereld van organisaties dichter bij elkaar gebracht. Lees hier meer over de methode. aan de antwoorden op deze vragen. Wat levert zo’n lab concreet op voor de stad? Dit lab bracht onder andere vijftig indrukwekkende verhalen voort, van waaruit vijf beleidsuitdagingen werden geformuleerd, zestien ideeën werden ontwikkeld en zeven kansrijke prototypes“Hoe is het om ‘goed jong’ te zijn in Nijmegen, en hoe kan dat beter?” werden ontworpen. Daarnaast ontstond er een tijdelijk twintigkoppig team dat nieuwe vaardigheden heeft geleerd. Zij zochten naar lokale partners (o.a. met jongerennetwerk Jimmy’s) en brachten nieuwe samenwerkingen tot stand tussen 150 mensen en hun organisaties.

In deze publicatie bespreken we het werkproces van jongLAB en de vijf uitdagingen in het jongerenbeleid van de stad Nijmegen. Je leest quotes uit de jongerenverhalen, maar ook reacties en reflecties van professionals en beleidsmakers die hen graag willen helpen maar soms vastlopen in hun eigen systeem.

Lees bijvoorbeeld het verhaal++VerhalenAlle verhalen uit jongLAB zijn te lezen op deze blog. van Alex (27):

“Het leven is een weerspiegeling van jezelf. Ben je fucked up, dan kom je fucked up mensen tegen.”

En dit zegt Linh (16):

“Eerst had ik dus veel steun van Jongerencentrum Zwanenhoek. Ik kreeg er huiswerkbegeleiding en ze steunden mij met een luisterend oor toen mijn opa en oma overleden. Maar nu is het voor mij dicht: de leeftijd is naar beneden gegaan.”

Lees het verhaal “Het leven is een weerspiegeling van jezelf. Ben je fucked up, dan kom je fucked up mensen tegen.”van Nino (22):

“Eerst wil ik minder zorgen. Ik wil graag werken om mijn schulden af te betalen. Maar ik wil niet stoppen met school, dan verlies ik ook mijn studiefinanciering.”

En de hulp die Rik van welzijnsorganisatie R75 hem kan bieden:

“Ai, dat wordt lastig. Ik word sinds de decentralisering van gemeenten betaald door de gemeente Nijmegen. Je moet eigenlijk hulp zoeken in de gemeente Arnhem.”

Ook laten we in deze publicatie zien welke nieuwe diensten er zijn geprototyped++PrototypenPrototypen gebeurt veel in de productenindustrie, maar nog weinig in beleidsprocessen. Prototypen is in het klein uitproberen hoe een interventie in de praktijk uitpakt en daar feedback op verzamelen van eindgebruikers. Een prototype wordt ontwikkeld voordat er een pilot wordt opgezet of beleid wordt ingevoerd., en wat er nodig is om deze kansrijke prototypes te verduurzamen. Tot slot delen we vier belangrijke inzichten die ook voor andere gemeenten die samen met burgers onderzoek doen en op een open manier beleid maken, van waarde zijn. Nieuwsgierig naar welke dat zijn? Lees het in de publicatie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/onderzoek-en-beleid-met-burgers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/onderzoek-en-beleid-met-burgers/