Samenleven in een digitaal tijdperk – De belofte van de digitale overheid

Een aantal mensen liet hun licht schijnen op verschillende aspecten van de digitaliserende samenleving, de gevolgen voor de overheid en de relatie tussen overheid en burgers. Zo ook Chris Sigaloff en Wieteke Vrouwe.

Download
Publicatie
header_img
Reflecties op de toekomst van de digitale overheid

Maker: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Reflecties op de toekomst van de digitale overheid
2 februari 2016

Al geruime tijd heerst de opvatting dat digitalisering en het gebruik van technologie ingezet kunnen worden om een betere wisselwerking te creëren tussen de burger en de overheid. Ook in het huidige regeerakkoord is er aandacht voor de digitalisering van de overheid, die vooral zou moeten leiden tot betere dienstverlening, minder administratieve lasten en grotere efficiëntie.

Om nieuwe inzichten te genereren over de manier waarop de overheid (een deel van de) dienstverlening digitaliseert, is een ’essay­estafette’ georganiseerd met essays waarin de schrijvers hun licht laten schijnen op verschillende aspecten van de digitaliserende samenleving, de gevolgen voor de overheid en de relatie tussen overheid en burgers.

Chris Sigaloff en Wieteke Vrouwe schreven voor deze bundel het essay ‘Samenleven in een digitaal tijdperk – De belofte van de digitale overheid’.

Lees hier het essay of klik hier voor de hele bundel ‘Reflecties op de toekomst van de digitale overheid’.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/samenleven-digitaal-tijdperk/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/samenleven-digitaal-tijdperk/