Over tot actie: prototypen in Amsteldorp

We gingen in de Amsterdamse wijk Amsteldorp op zoek naar wat belangrijk is om ‘goed’ ouder te worden. Hoe kunnen bewoners die (zelfstandig) ‘goed ouder’ willen worden anders, beter of slimmer ondersteund worden? De ideeën die hieruit voortkwamen probeerden we direct uit. Lees in deze publicatie over onze ervaringen en waardevolle inzichten over het prototypen van maatschappelijke diensten en producten.

Download
Publicatie
header_img
Het Hoekhuis

Verhalen ophalen in het Hoekhuis.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Verhalen ophalen in het Hoekhuis.
24 februari 2016

Ambtenaren van de gemeente Amsterdam en medewerkers van Kennisland vestigden zich in de zomer van 2014 twee weken in Amsteldorp, een kleine wijk in Amsterdam. Tijdens deze twee weken vertelden vele Amsteldorpbewoners ons hoe het is om oud te worden in Amsteldorp en zochten we naar aanknopingspunten voor verbeteringen in de wijk++Beter oud in AmsteldorpNaar aanleiding van dit experiment schreven we ‘Beter oud in Amsteldorp’ en ‘Lab Practice: creating spaces for social change’.. Samen met de gemeente Amsterdam, Zorggroep Amsterdam Oost, de GGD, Dynamo, Ymere, bewoners en vrijwilligers uit Amsteldorp ging Team Amsteldorp de afgelopen tijd verder op zoek naar wat belangrijk is om ‘goed’ ouder te kunnen zijn of worden.

Hoe kunnen bewoners die (zelfstandig) ‘goed ouder’ willen worden anders, beter of slimmer ondersteund worden? De ideeën die hieruit voortkwamen probeerden we direct uit tijdens een prototypingweek, om zo samen met betrokkenen te bekijken of ze werken en waar ze aangescherpt kunnen worden, voordat ze daadwerkelijk in het groot uitgevoerd worden. In deze publicatie lees je over onze ervaringen tijdens deze week en vind je drie waardevolle inzichten over het prototypen van maatschappelijke diensten en producten.

Tijdens de prototypingweek experimenteerde Team Amsteldorp een week lang met ideeën rond drie thema’s die voortkomen uit de verhalen van bewoners en professionals++Verzamelde verhalenLees hier de verhalen die we eerder ophaalden in Amsteldorp.:

  1. langer zelfstandig thuis wonen;
  2. de (verbinding tussen) de vraag van bewoners en het aanbod van organisaties;
  3. ‘thuis’ zijn in de buurt en sociale netwerken.

De week werd afgesloten met een Prototype Festival als belangrijke etappe van het social lab in Amsteldorp. Vijf prototypes om beter oud te kunnen worden in Amsteldorp werden in de kantine van de lokale voetbalclub gepresenteerd door drie teams die zich om de thema’s heen hadden verzameld. Zo werkte één team bijvoorbeeld aan een woningruilproject om langer zelfstandig thuis wonen te bevorderen. Een aantal van de aanwezige partijen heeft al aangegeven de prototypes te willen ‘adopteren’, zodat ze verder kunnen worden ontwikkeld.

Van ideeën genereren naar handelen

In deze publicatie‘Over tot actie’ is bedoeld voor hen die zich herkennen in deze vraag, maar is ook relevant voor iedereen met interesse in maatschappelijke vernieuwingsprocessen. vestigen we de aandacht op prototyping als een belangrijke manier om ideeën in de praktijk te testen, te optimaliseren en uiteindelijk te lanceren. De prototypingweek leverde waardevolle inzichten op, zowel op lokaal niveau in Amsteldorp als voor (overheids)instellingen die effectieve aanpakken zoeken die antwoord geven op de vraag: ‘hoe nu verder?’. Zelden is er een gebrek aan mooie ideeën, maar vaak ontbreekt een duidelijk handelingsrepertoire.

‘Over tot actie’ is bedoeld voor hen die zich herkennen in deze vraag, maar is ook relevant voor iedereen met interesse in maatschappelijke vernieuwingsprocessen. We pleiten sterk voor een open proces, waarbij bewoners, professionals en ambtenaren (in combinatie met andere disciplines) samenwerken in het ontwerpen en testen van maatschappelijke diensten en producten. Deze publicatie geeft een concrete indruk van hoe belangrijke stappen van idee naar uitvoering doorlopen kunnen worden, en sluit af met drie waardevolle inzichten voor iedereen die zelf aan de slag wil met prototyping.

Download de publicatie

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/over-tot-actie-prototypen-in-amsteldorp/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/over-tot-actie-prototypen-in-amsteldorp/