Niet zomaar een adviesbureau: de KL-factor

In de afgelopen twintig jaar hebben we ons onderscheiden van andere adviesbureaus met gedurfde, rebelse, creatieve, opzienbarende, spannende, mediagenieke, stoere, slimme projecten en events. Hier vind je een aantal highlights uit de rijke geschiedenis van Kennisland met een duidelijke 'KL-factor'.

header_img
KL was here!

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download

Leven Lang Leven (2019-2021)

Kennisland zette met het project Leven Lang Leven een nieuwe, positieve beweging rondom fijner oud worden in gang. Een beweging die bestaat uit vernieuwers die allemaal op een innovatieve manier naar de verpleegzorg kijken, andere ideeën hebben over hoe die eruit kan zien en die ook willen uitvoeren. We gingen uit van de kracht van de oudere zelfEen nieuwe, positieve beweging rondom fijner oud worden die uitgaat van de kracht van de oudere zelf., van de zorgprofessional, de mantelzorger, van iedereen die een bijdrage wil leveren aan één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met een landelijke challenge haalden we goede ideeën en plannen op. Met coaching, tools, ontwikkelbudget en begeleiding werkten de deelnemers hun idee uit tot een plan dat in de praktijk getest kon worden. Lees meer

Leven Lang Leven
Leven Lang Leven

Maker: Leven Lang Leven

Rechten:

Download

Amsterdammers maak je Stad! (2017-2020)

In het leerprogramma ‘Amsterdammers, Maak je stad!’ bouwden bewoners en ambtenaren aan kennis, inzichten en handelingsperspectieven die helpen om democratische vernieuwing en participatie verder te ontwerpen en te verduurzamen. Dit is hard nodig om grote uitdagingen op het gebied van armoede, eenzaamheid, ongelijkheid, klimaatverandering, drukte, veiligheid, mobiliteit en huisvesting het hoofd te bieden. Amsterdam werd beloond met de iCapital-titel vanwege haar innovatie-ecosysteem, bottom-up-aanpak en het vermogen om de kracht en creativiteit van bewoners in te zetten om samen stedelijke vraagstukken aan te pakken: the Amsterdam approach.De kracht en creativiteit van bewoners inzetten om samen stedelijke vraagstukken aan te pakken: the Amsterdam approach. Lees hier en hier meer.

Bijeenkomst Amsterdammers, Maak je stad in Pakhuis de Zwijger
AMJS-bijeenkomst

Bijeenkomst Amsterdammers, Maak je stad! in Pakhuis de Zwijger

Maker: Peter Both (PDZ)

Rechten:

Download
Bijeenkomst Amsterdammers, Maak je stad! in Pakhuis de Zwijger

Bootcamp Kansrijk MBO (2019)

Zeven adviezen voor gelijke kansen op het mbo – Tijdens de bootcamp ‘Kansrijk MBO’ deelden mbo-studenten, -docenten, beleidsmakers, bestuurders, opleidingsmanagers en andere betrokkenen van het mbo hun (persoonlijke) ervaringen en inzichten over gelijke kansen op het mbo. In deze publicatie vind je de zeven adviezen die deze ervaringsdeskundigen voor het ministerie van OCW hebben. 

Kansenongelijkheid in het mbo
Kansenongelijkheid in het mbo

Maker: Kennisland

Rechten:

Voor je Buurt (2012-2015)

Burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers nemen vaak zelf het initiatief voor een socialere en betere buurt of stad. Tegelijkertijd trekt de overheid zich terug en komt de financiering van initiatieven onder druk te staan. Met crowdfundingplatform Voor je Buurt speelde Kennisland in op deze ontwikkelingen en maakte wereldwijd als één van de eerste organisaties crowdfunding voor lokale maatschappelijke initiatievenWereldwijd één van de eerste crowdfundingplatforms voor lokale maatschappelijke initiatieven. succesvol. Zo succesvol dat Voor je Buurt vanaf 2015 zelfstandig is. In totaal heeft VJB al 4,5 miljoen euro opgehaald voor meer dan 800 projecten. Lees meer

Onze Nieuwe School: start-ups in het onderwijs (2015)

Kennisland riep met een groots opgezette challenge mensen op om ideeën in te dienen voor nieuwe scholen in Amsterdam. Een landelijke, en zelfs internationale primeur: inwoners van een stad mochten zelf hun ideale school bedenken én opzetten.Internationale primeur: inwoners van een stad mochten zelf hun ideale school bedenken én opzetten. Dit resulteerde uiteindelijk in heel veel plannen, vier nieuwe scholen en in veel inzichten en aanbevelingen over het opzetten van een nieuwe school en alle bureaucratische hobbels die daarbij genomen moeten worden. Lees meer

Enkele van de 124 ingediende plannen voor Onze Nieuwe School.
Plannen

Enkele van de 124 ingediende plannen voor Onze Nieuwe School.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Enkele van de 124 ingediende plannen voor Onze Nieuwe School.

Taalmuseum (2016)

Kennisland bouwde mee aan een nieuw museum: het Taalmuseum Leiden. Het Taalmuseum wil de kennis van en het enthousiasme voor taal bevorderen. Een divers onderwerp als taal verdient een museum, maar geen traditioneel museum. Taal is immers overal en past niet aan de muur of in een vitrine.Taal is overal en past niet altijd aan de muur of in een vitrine. KL ondersteunde de ontwikkeling en realisatie van dit innovatieve museumconcept. Lees meer

Bezoekers van het Taalmuseum.
Bezoekers

Bezoekers van het Taalmuseum.

Maker: Fred Ernst

Rechten:

Download
Bezoekers van het Taalmuseum.

Broedplaatsen (2016-2020)

Met onze Broedplaats-aanpak bieden we maatschappelijke professionals, zoals leraren en schoolleiders, een R&D-omgeving waarin zij nieuwe ideeën en interventies kunnen ontwerpen, ontwikkelen en vooral ook uitproberen. Tegelijkertijd werken zij aan hun eigen vernieuwend leiderschap en nieuwe netwerken. Deze ‘tussenruimte’ doorbreekt de eilandcultuur en biedt meerwaarde door over teams, afdelingen, organisaties of sectoren heen met en van elkaar te leren. Een Broedplaats is vaak het begin van een duurzame beweging of verbetering in de publieke infrastructuur.Een Broedplaats is vaak het begin van een duurzame beweging of verbetering in de publieke infrastructuur. Zie ook

Inschrijfbalie
Wachtrijen

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Wachtrijen voor de inschrijfbalie.

Digitale Pioniers (2002-2010)

De Digitale Pioniers-regeling was een van de meest gezichtsbepalende projecten van Kennisland. Via de Digitale Pioniers-regeling steunden we maar liefst 211 maatschappelijke internetprojecten met een financiële bijdrage en coaching.Via de Digitale Pioniers-regeling steunden we 211 maatschappelijke internetprojecten met een financiële bijdrage en coaching. De Digitale Pioniers-regeling leverde zo een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het digitale publieke domein in Nederland. Lees meer

Social Media Summit
Social Media Summit

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download
Social Media Summit

Creative Commons (2004-2018)

Creative Commons biedt makers van auteursrechtelijk beschermde werken de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan.Creative Commons biedt makers de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan.Dit stimuleert kennisdeling, kennisontwikkeling en creativiteit. KL is vijftien jaar lang de Nederlandse vertegenwoordiger van CC geweest, samen met Waag en het Instituut voor Informatierecht. In 2018 werd CC NL zelfstandig. Lees meer

Rechten:

Beelden voor de Toekomst (2007-2014)

Beelden voor de Toekomst heeft een pioniersrol vervuld in de ontwikkeling van grootschalige digitaliseringsprocessen en de gedachtevorming over de rol van erfgoedinstellingen in de digitale samenleving.Beelden voor de Toekomst heeft een pioniersrol vervuld in grootschalige digitalisering en de gedachtevorming over de rol van erfgoedinstellingen in de digitale samenleving. In zeven jaar tijd hebben Beeld en Geluid, EYE Filmmuseum, het Nationaal Archief en Kennisland meer dan 90 duizend uur video, 20 duizend uur film, 100 duizend uur audio en 2,5 miljoen foto’s geconserveerd, gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld. Kennisland speelde een sleutelrol als aanjager, strategisch partner en begeleider van talloze innovatieve projecten en heeft zich sterk gemaakt voor een alternatieve visie op en toepassing van het auteursrecht. Daarin gingen we regelmatig ‘het gevecht’ aan met hoeders van het auteursrecht zoals Buma/Stemra en Pictoright.

Kenniseconomie Monitor (2003, 2006, 2010)

In 2003 bracht KL de eerste Kenniseconomie Monitor uit onder de titel ‘Tijd om te kiezen’. Veel andere landen hadden Nederland ingehaald als kennisland en dat moest veranderen. Met de monitor overtuigden we de politiek van de noodzaak om meer te investeren in onderwijs, kennisontwikkeling en creativiteit.Met de monitor overtuigden we de politiek van de noodzaak om meer te investeren in onderwijs, kennisontwikkeling en creativiteit. In 2006 volgde de tweede editie met de titel ‘Zes doorbraken voor de polder’, met begeleidend de Dag van de Kenniseconomie, met als belangrijkste spreker Wouter Bos. De Monitor kreeg veel aandacht in Den Haag en de media. In 2010 kwam de laatste Monitor uit met als hoofdbestanddeel vijf tegenstellingen van de kenniseconomie en tien punten voor de politieke agenda om die tegenstellingen op te lossen. En ook: de Moederindex van de Kenniseconomie, samengesteld uit de vijftien belangrijkste internationale rankings over kennis en innovatie.

Tegenstellingen in de kenniseconomie (2010)
Tegenstellingen in de kenniseconomie (2010)

Klik op het plaatje om de publicatie te downloaden.

Maker: Trapped in Suburbia

Rechten:

Download
Tegenstellingen in de kenniseconomie (2010) – klik op het plaatje om de publicatie te downloaden

Onderwijs Pioniers (2008-2015)

Kennisland werkt al sinds 2008 aan de missie om vernieuwing vanuit de praktijk van het onderwijs te laten komen. Onderwijs Pioniers ondersteunde leraren die een eigen vernieuwend idee hadden om hun school te verbeteren gedurende een schooljaar met budget, coaching, een leernetwerk, tips & tricks en een podium om zelf een vernieuwing te realiseren en te delen. Tien jaar en duizend pioniers verder heeft ons initiatief een duurzame plek in het onderwijs gekregenTien jaar en duizend pioniers verder heeft ons initiatief een duurzame plek in het onderwijs gekregen. in de vorm van het LerarenOntwikkelFonds (LOF). Lees meer

Slotdag Onderwijs Pioniers

Maker: Fred Ernst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Slotdag Onderwijs Pioniers

Social Innovation Safari: a problem-solving learning adventure (2010-2013)

Een twee weken durende leerervaring waarin ontwerpers, ambtenaren, academici, ondernemers, onderzoekers en mensen uit de praktijk van over de hele wereld samenwerken om maatschappelijke problemen op te lossen. Hoe kunnen we werken aan de complexe sociale vraagstukken die dringend behoefte hebben aan zowel nieuwe benaderingen als nieuwe oplossingen? De Social Innovation Safari is een methode om onze collectieve probleemoplossende capaciteiten en vaardigheden te ontwikkelen door te werken aan echte uitdagingen. Prototypen, falen, leren, opnieuw proberen.Prototypen, falen, leren, opnieuw proberen. Lees meer

Radicale vernieuwers / Nacht van de Radicale vernieuwing (2012-2015)

Kennisland ging op zoek naar de meest inspirerende, vernieuwende, creatieve mensen of organisaties, die het anders doen omdat ze denken dat het beter kan.Kennisland ging op zoek naar de meest inspirerende, vernieuwende, creatieve mensen of organisaties, die het anders doen omdat ze denken dat het beter kan. Radicale vernieuwers zijn personen of organisaties die op eigen kracht oplossingen vinden voor maatschappelijke vraagstukken, die zich met durf, visie en creativiteit inzetten om de wereld beter te maken. Herman Wijffels, juryvoorzitter van de Radicale vernieuwers in 2013, beschouwt de initiatieven als “laboratories of hope”, experimenteerruimtes waar gewerkt wordt aan de samenleving van de toekomst. Er was veel media-aandacht door samenwerking met Vrij Nederland. Lees meer

Nacht van de Radicale Vernieuwing
Nacht van de Radicale Vernieuwing

Maker: Sebastiaan ter Burg

Rechten:

Original

Download

Social labs: experimenteer- ruimtes voor maatschappelijke uitdagingen (2013-2019)

Een social lab maakt complexe opgaven begrijpelijk door de perspectieven van burgers, professionals en beleidsmakers bij elkaar te brengenEen social lab maakt complexe opgaven begrijpelijk door de perspectieven van burgers, professionals en beleidsmakers bij elkaar te brengen. en betrekt deze groepen in het doen van onderzoek, analyse en de ontwikkeling van oplossend vermogen. We hebben social labs georganiseerd in onder andere Amsteldorp, De Aker, Nijmegen, Dordrecht, Wenen en Hongkong. Lees meer

Team Amsteldorp en Wetbuurt verzamelt kennis over de buurt en haar bewoners.
Amsteldorp en Wetbuurt

Team Amsteldorp en Wetbuurt verzamelt kennis over de buurt en haar bewoners.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Team Amsteldorp en Wetbuurt verzamelt kennis over de buurt en haar bewoners.

Leiderschap in Cultuur (2013-2019)

Leerprogramma Leiderschap in Cultuur gaat over persoonlijke groei en professionalisering, over het bedenken en uitproberen van nieuwe werkwijzen en nieuwe verbindingen zoeken met publiek, andere cultuurmakers, disciplines en sectoren. LinC werkt aan zelfreflectie, zelfbewustzijn, visie-ontwikkeling, en aan het innovatie- en verandervermogen van (potentiële) culturele leiders.LinC werkt aan zelfreflectie, zelfbewustzijn, visie-ontwikkeling, en aan het innovatie- en verandervermogen van (potentiële) culturele leiders. LinC staat ook voor collectief leiderschap. Dat betekent dat LinC een beweging is die zich uitspreekt, soms waar nodig tegenspraak biedt in het politieke debat over de legitimiteit en waarde van cultuur en haar eigen agenda bepaalt. Lees meer

Minister van Engelshoven in gesprek met een van de deelnemers van LinC LL
Openingsevent van LinC Lage Landen

Minister van Engelshoven in gesprek met een van de deelnemers van LinC LL

Maker: Sebastiaan ter Burg

Rechten:

Original

Download
Minister van Engelshoven in gesprek met een van de deelnemers van LinC LL

Slimmernetwerk (2010-2014)

Slimmernetwerk gaf een antwoord op de beperkte ruimte binnen de overheid voor innovatie van onderop, onnodig hoge hiërarchische drempels en versnippering van overheidstaken. Het probeerde de verkokering en tekentafellogica van veel veranderprogramma’s te doorbreken door innovatie anders te organiserenDe verkokering en tekentafellogica van veel veranderprogramma’s in de publieke sector doorbreken door innovatie anders te organiseren.: van onderop en in netwerken, door middel van kleinschalige experimenten, met beproefde innovatiemethoden en slimmere samenwerking tussen organisaties. Inmiddels bestaat het netwerk uit duizenden overheidsprofessionals die de publieke sector van binnenuit vernieuwen. Lees meer

Kafkabrigade (2006-2010)

De Kafkabrigade is opgericht om bureaucratische toestanden waar geen touw meer aan vast te knopen is te onderzoeken en aan te pakken. Het gebeurt vaak dat mensen in situaties terechtkomen waarin ze tegelijk te maken hebben met meerdere logica’s, regels en procedures. In 2010 werd de Kafkabrigade een zelfstandige organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/niet-zomaar-een-adviesbureau-de-kl-factor/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/niet-zomaar-een-adviesbureau-de-kl-factor/