Stampij over de overheid als werkgever

Op 15 maart 2013 maakten 150 vernieuwers stampij over het werkgeverschap van de overheid in de Stampij!fabriek, een actiegerichte dag voor overheidsmanagers en vernieuwers die co-creërend frisse ideeën verzinnen. 


  • Betrokken KL'ers
4 april 2013

Op 15 maart 2013 maakten 150 vernieuwers stampij over het werkgeverschap van de overheid in de Stampij!fabriek, een actiegerichte dag voor overheidsmanagers en vernieuwers die co-creërend frisse ideeën verzinnen. De centrale vraag ‘Hoe kan de overheid de beste werkgever van Nederland worden?’ werd beantwoord met 12 concrete ideeën. De jury koos ‘20/10’ als beste idee omdat het een oplossing gaat testen voor vergrijzing, kennisbehoud en instroom van jonge medewerkers. Slimmernetwerk bracht de charter voor een innovatieve overheid in op zoek naar ideeën voor het vergroten van de impact van bestaande innovatieve activiteiten.

In de eerste ronde van de Stampij!fabriek kregen de vernieuwers de mogelijkheid hun ideeën te spuien. Aan de verschillende tafels discussieerden ze over hoe de overheid de beste werkgever van Nederland kan worden. De ideeën varieerden van overkoepelende samenwerking voor het oplossen van complexe problemen tot het streven naar meer mobiliteit op de werkvloer en het betrekken van jonge mensen.

De 3 beste ideeën

Het winnende idee ‘20/10’ houdt in dat oudere werknemers 20% minder gaan werken voor 10% minder salaris. Daar staat tegenover dat zij nieuwe, jonge werknemers bij de overheid actief gaan coachen. Zo blijft hun ervaring behouden, krijgen jonge ambtenaren een kans en is er een ideale doorstroom bij de overheid. Het idee ‘ Hack de OR!’ om jonge werknemers meer te betrekken bij de ondernemingsraad eindigde als tweede. Onder andere de gemeente Utrecht gaat hier verder mee aan de slag. Het ‘Lanceerplatform’ heeft de derde plaats bemachtigd. Het doel van het lanceerplatform is om sneller bestaande kennis en ervaringen van projectteams (met mensen van binnen én buiten de overheid) in te vliegen zodat een project in een vergelijkbare situatie veel sneller van de grond kan komen. Voortbouwend op Serious Ambtenaar-opdrachten, Doetanks vanuit Slimmernetwerk of andere projecten met externe adviseurs en studenten kan het Lanceerplatform inzicht bieden in de ervaringen. Als organisaties deze kennis willen benutten, committeren ze zich ook aan het weer doorgeven van hun kennis. Zo is het Lanceerplatform een katalysator voor voortdurende beweging.

Een wirwar van kansen

Samen met de aanwezigen in de Stampij!fabriek hebben we verder gewerkt aan de charter voor een innovatieve overheid. Op het Slimmernetwerk Café van 28 februari was al een houtskoolschets gemaakt. De charter is een weerslag van de gezamenlijke visie op een innovatieve overheid en een verbinding tussen losstaande initiatieven. In de Stampij!fabriek stelden we de vraag hoe de impact van bestaande initiatieven met een factor 100 vergroot kan worden. Ofwel: hoe maken we nog meer reuring en stampij?

In de Stampij!fabriek kwamen veel overeenkomsten met Slimmernetwerk naar voren, bijvoorbeeld kansen bieden aan jong talent en de mobiliteit van arbeid. Slimmernetwerk als netwerk van vernieuwers en bestuurders kan een schakel zijn tussen de initiatieven. Door de verbinding te leggen kunnen we, net als met de charter, laten zien hoe groot de beweging eigenlijk al is. 

Een vervolg

Op 15 maart zijn in de Stampij!fabriek de eerste stappen naar de overheid als beste werkgever omgezet van idee naar pitch. Aan de Stampij!makers de taak om de energie vast te houden en met hun concepten aan de slag te gaan. Slimmernetwerk kan de winnaar ondersteunen met coaching richting een Doetank-experiment en verdere verspreiding van het idee. Ook enkele andere ideeën zijn geschikt voor een vervolgstap in een Doetank. Zo zoeken we de verbinding niet alleen in ideeën en partners, maar ook in actie.

Op 25 april 2013 is het tweede Slimmernetwerk Café van dit jaar. Lees hier meer.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/stampij-over-de-overheid-als-werkgever/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/stampij-over-de-overheid-als-werkgever/