MIT papers over Open Source beweging

4 januari 2010

De MIT F/OSS community heeft 5 nieuwe papers gepubliceerd. Veel economen die schrijven over Open Source richten zich op het toch unieke karakter van de ontwikkeling van open source software, waarbij financiële beloningen en bescherming van de intellectueel eigendomsrechten geen rol spelen voor de ontwikkelaars. Lerner en Tirole daarentegen beargumenteren in hun paper ‘The Economics of Technology Sharing: Open Source and Beyond’ dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, open source activiteiten ook binnen een economische kader te begrijpen zijn.

Dalle, David e.a. gaan voorbij aan de welbekende (nauwe) focus op het niet-commerciele karakter van de open source beweging en claimen dat er veel meer te leren valt voor economen dan alleen het feit dat mensen andere drijfveren hebben dan geld. Zij stellen dat het internationale collectieve productieproces van de software van grote betekenis is en gaan op zoek naar de ‘open source way of working’. In relatie hiermee staat de paper van Crowston en Howison die onderzoek deden naar de communicatiestructuren bij 120 project teams op SourceForge. Evangelisten van (binnen) de Open Source beweging roemen de samenwerking en de open communicatie, maar als we dat als voorbeeld willen stellen voor andere organisaties is het belangrijk te kijken of de wijze van samenwerking ook echt zo eenduidig is. De conclusie van Crown en Howison is van niet. Het varieert van losse groepen rond een dominante ontwerper tot de echte genetwerkte teams van ontwikkelaars die op gelijk niveau samenwerken. Interessant zijn ook de papers van Berry en de thesis Escher die meer op de ethische en politieke aspecten van Open Source ingaan, waarbij het gaat over de bescherming van het publiek domein en open source als tegenbeweging of zelfs vrijheidsbeweging. Zo concludeerde Escher na onderzoek onder 85 GNU/Linux ontwerpers dat zij zich nadrukkelijk bewust zijn van een maatschappelijk belang van open source software en dat hun betrokkenheid ook een duidelijk politiek karakter heeft.

De artikelen zijn allen te vinden op http://opensource.mit.edu

Auteur: Geert Wissink

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/mit-papers-over-open-source-beweging/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/mit-papers-over-open-source-beweging/