NEWS Wereldwijde Studenten

6 januari 2010

De academische wereld moet internationaliseren. Dat vindt niet alleen de minister, ook in het Lissabon akkoord werd al gewezen op de noodzaak van uitwisseling. Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) ontdekte dat Nederlandse studenten die hun hele studie (BA of MA) in het buitenland doen liever in het buitenland blijven. Wat zijn drijfveren om naar het buitenland te gaan, wat weerhoud afgestudeerden van een terugkeer naar Nederland, en om hoe veel studenten gaat het eigenlijk?

NEWS en Kennisland onderzoeken bovenstaande vragen de komende maanden. Hoe behoud je bijvoorbeeld de band met Nederland? Instrumenten die worden ingezet bij het onderzoek zijn onder andere een internet survey en een expert meeting met betrokkenen. De uitkomsten van het onderzoek worden omgezet naar (beleids)adviezen en tijdens de jaarlijkse NEWS dag gepresenteerd.

Onderdeel van het onderzoek is ook een media monitor: wat zijn vanuit de overheid en het bedrijfsleven de wensen ten opzichte van studenten en potentiële werknemers met buitenland ervaring? Artikelen die in de media verschijnen en verschenen vind je terug op dit blog, onder ‘Wereldwijde Studenten’.

Auteur: Webmaster

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/news-wereldwijde-studenten/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/news-wereldwijde-studenten/