SEED: uitwisseling voor sociaal ondernemers

UPDATE: Helaas heeft Kennisland geen beurzen voor startende ondernemers meer beschikbaar.


E-mail
info@kl.nl
2013 - 2015

Kennisland is partner in SEED (Social Entrepreneur Exchange and Development), een van de consortia die van 2013-2015 de vijfde ronde van het Erasmus voor Jonge Ondernemers-programma runnen. Erasmus voor Jonge Ondernemers is een uitwisselingsprogramma dat ondernemerschap stimuleert door startende ondernemers aan ervaren ondernemers van kleine en middelgrote ondernemingen (SME’s) uit een ander Europees land te koppelen. Hiervoor ontvangen startende ondernemers een beurs van de Europese Commissie (variërend van 1 tot 6 maanden).

Sociaal ondernemerschap stimuleren

Het SEED-consortium focust op het stimuleren van sociaal ondernemerschap. Sociale ondernemingen en vergelijkbare organisaties zoals coöperaties hebben bewezen beter bestand te zijn tegen de financiële crisis en meer banen te handhaven dan ‘traditionele’ ondernemingen. Sociaal ondernemerschap ontwikkelt zich – mede in het kader van het Social Business Initiative van de Europese Commissie – snel in Europa. Echter, het veld is relatief jong en nog bezig om als sector maatschappelijk geaccepteerd te worden.

Het SEED-consortium richt zich op het creëren van een sterkere sector van sociaal ondernemers die in staat is om de economische crisis door te komen, werk te creëren en sociale cohesie te bevorderen. Het SEED-consortium heeft deze ronde als doel om 70 uitwisselingen te faciliteren en een alumninetwerk op te richten. Kennisland heeft hierin een intermediaire rol. Kennisland coördineert uitwisselingen tussen Nederlandse sociaal ondernemers en host-organisaties, en tussen sociaal ondernemers en host-organisaties van andere Erasmus voor Jonge Ondernemers-partners. Startende ondernemers ontvangen een beurs om voor een langere periode (variërend van 1 tot 6 maanden) een ervaren ondernemer (host-organisatie) te bezoeken en er mee samen te werken.

Het SEED-consortium wordt geleid door het Euclid Network uit Groot-Brittannië. Kennislands partners zijn verder: Project Ahead (Italië), de Universiteit van Heidelberg (Duitsland), UnLtd (Engeland), DemNet (Hongarije), Gavia+ Foundation (Spanje), CIRa (Macedonië) en CJDES (Frankrijk).

Kennisland werkt samen met Social Enterprise NL, het platform voor social enterprises in Nederland, om het programma te promoten.

Veerkracht, kennisoverdracht, innovatie en banen

Het Erasmus voor Jonge Ondernemers-programma sluit aan op de Europese agenda om ondernemerschap te stimuleren en een omgeving te creëren waarin kleine bedrijven kunnen starten, opbloeien en zich verder ontwikkelen. Europese bedrijven worden aangemoedigd om alle mogelijkheden van de Europese markt hiervoor te benutten. Het programma wil bijdragen aan:

  • Het vergroten van het aantal start-ups en het stimuleren van hun veerkracht;
  • Het bevorderen van grensoverschrijdende kennisoverdracht en samenwerking tussen kleine bedrijven;
  • Het helpen van kleine bedrijven om te innoveren en internationaal te opereren;
  • Het creëren van banen.

Het Erasmus voor Jonge Ondernemers-programma bestaat sinds 2010 en gaat haar vijfde ronde in. Het programma wordt gefinancierd door de Europese Commissie (Directoraat Enterprise and Industry).

We zoeken startende ondernemers die willen meedoen!

Het programma biedt startende sociaal ondernemers de mogelijkheid om (internationale) kennis en ervaring op te doen bij een ervaren sociaal ondernemer en te werken aan een portfolio en een relevant netwerk van contacten.

UPDATE: Helaas heeft Kennisland geen beurzen voor startende ondernemers meer beschikbaar.

Meedoen als host-ondernemer?

De host-ondernemer komt in aanraking met nieuwe ideeën en perspectieven van een nieuwe generatie toekomstige ondernemers. We zoeken daarvoor sociaal ondernemers die succesvol en ervaren zijn (idealiter eigenaren van een kleine of middelgrote onderneming) of personen die op directieniveau van een kleine of middelgrote onderneming betrokken zijn bij ondernemerschap. Daarbij hanteren we de definitie van een SME van de Europese Commissie.

Ben je een sociaal ondernemer en geïnteresseerd om een startende sociaal ondernemer te hosten? Neem contact met ons op en doe een aanvraag. Dit kan zolang het programma loopt. De doorlooptijd van een aanvraag is maximaal 2 maanden.

Meer informatie over het Erasmus-programma vind je via www.erasmus-entrepreneurs.eu.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/seed-uitwisseling-voor-sociaal-ondernemers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/seed-uitwisseling-voor-sociaal-ondernemers/