Emergence by Design

Hoe kun je emergentie (in dit geval: vernieuwing van onderop) van bovenaf stimuleren?


  • Betrokken KL'ers
3 november 2011

Kennisland is een van de partners in het door Europa (Seventh Framework Programme) gefinancierde onderzoeksproject ‘Emergence by Design’. Het onderzoek heeft als doel een theoretisch kader te ontwikkelen over hoe je emergentie (in dit geval: vernieuwing van onderop) van bovenaf kunt stimuleren. Bovendien wordt onderzocht hoe je een proces kunt ontwerpen (o.a. door inzet van ICT) om de civil society te mobiliseren en zo tot een sociaal duurzame samenleving te komen.

Kennisland kijkt binnen het onderzoek vooral hoe je projecten zo kunt evalueren en bijsturen tijdens de uitvoering dat maximale impact wordt bereikt. Partners zijn onder andere de Universita Ca'Focari in Venetië, de Hub, Chalmers Tekniska Hoegskola, Euclid, Factlink en de Mozilla Foundation.

De kick-off-bijeenkomst vindt plaats bij Kennisland op 9 november.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/emergence-by-design/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/emergence-by-design/