Start Europese @Diversity Ideeën Competitie

@Diversity is op zoek naar frisse en innovatieve ideeën in de Europese culturele industrie waarbij gebruikgemaakt wordt van ICT om culturele producten te creëren, toegankelijk te maken, te verspreiden en/of te financieren.


  • Betrokken KL'ers
22 mei 2013

Vanaf vandaag is de @Diversity – Innovative ideas for cultural and creative sectors in Europe – Ideeën Competitie geopend. @Diversity is op zoek naar frisse en innovatieve ideeën in de Europese culturele industrie waarbij gebruikgemaakt wordt van ICT om culturele producten te creëren, toegankelijk te maken, te verspreiden en/of te financieren.

Lever je idee in, overtuig de jury, win en treedt toe tot de @Diversity Award Ceremony in Brussel in november. Door middel van coaching en pitching zullen de winnende ideeën verder ontwikkeld worden tot businessmodellen die de toekomst van de Europese culturele en creatieve sectoren vorm zullen geven. Iedere burger in de Europese Unie (en Kroatië) kan deelnemen via www.at-diversity.eu door zijn idee vóór 19 augustus 2013 in te zenden.

Kennisland voert de Ideeën Competitie uit samen met Peacefulfish en MFG in opdracht van het directoraat van de Europese Commissie voor Onderwijs en Cultuur. We hebben vanuit onze ervaring met de Digitale Pioniersregeling de competitie mede vorm gegeven. De prachtige website is gemaakt door Studio Parkers uit Amsterdam.

DOWNLOAD DE FLYER

Volg @Diversity:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/start-europese-diversity-ideeen-competitie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/start-europese-diversity-ideeen-competitie/