Topteam Creatieve Industrie op koers

Gezamenlijk innovatiecontract voor toponderzoek en voorstel voor een human capital agenda.


  • Betrokken KL'ers
30 november 2011

Nog voor de jaarwisseling zet de topsector Creatieve Industrie twee belangrijke stappen. Bedrijfsleven en kennisinstellingen komen met een gezamenlijk innovatiecontract voor toponderzoek, en de sector legt een voorstel neer voor een human capital agenda, waarin talentontwikkeling centraal staat. 

Het zijn twee wapenfeiten van het Topteam Creatieve Industrie, dat in september met een nieuwe opdracht van minister Verhagen aan de slag is gegaan. Martijn Arnoldus is als privaat secretaris opnieuw nauw betrokken bij het opstellen van het contract en de agenda. 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/topteam-creatieve-industrie-op-koers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/topteam-creatieve-industrie-op-koers/