Burgers ‘participeren’ niet, ze doen het gewoon zelf!

Gebaseerd op de succesvolle Engelse beweging Development Trusts.


  • Betrokken KL'ers
1 maart 2012

De komende 3 jaar zal het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) 14 burgergroepen ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van hun bewonersbedrijf. Het initiatief – mede gesubsidieerd door het ministerie van BZK – is gebaseerd op een succesvolle beweging in Engeland: Development Trusts , een onderdeel van het Locality Network.

Deze beweging past in de ‘Big Society’-gedachte die veronderstelt dat burgers meer zeggenschap en verantwoordelijkheid moeten krijgen en nemen in het verbeteren en vernieuwen van de samenleving.

Kennisland is gevraagd een bijeenkomst te organiseren als mogelijke start van een lerend netwerk waarin betrokken professionals vanuit lokale overheden en andere dienstverlenende instanties kunnen leren van het samenwerken met bewonersbedrijven. Zo kunnen zij toegevoegde waarde leveren aan de groei en versterking van die bewonersbedrijven.

15 maart vindt de eerste brainstorm plaats met experts en betrokkenen over de inrichting van een leerproces waarin professionals samen een succes kunnen maken van de bewonersbedrijven.

Meer informatie: Iselien Nabben (in@kl.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/wijkondernemingen-zorgen-voor-betere-leefomgeving/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/wijkondernemingen-zorgen-voor-betere-leefomgeving/