Slimmernetwerk Doetanks ontwikkelen ideeën en oplossingen

Tijdens de tweede masterclass werden de trossen losgegooid en het ruime sop gekozen.


  • Betrokken KL'ers
2 mei 2012

Op 25 april kwamen de Slimmernetwerk Doetanks bijeen voor de tweede Doetank Masterclass. We lieten de verkenningsfase achter ons en gingen over tot het ontwikkelen van ideeën en oplossingen. Dat vertaalde zich in een serie oefeningen waarin we onze ‘reis’ uitstippelden. Daarnaast besteedden we aandacht aan onze persoonlijke drijfveren en wat we als groep willen leren en bereiken. Volle kracht vooruit dus! We hebben de trossen losgegooid en het ruime sop gekozen.

Tijdens de eerste Doetank Masterclass zagen we de eerste Doetanks ontstaan. We beten ons vast in de vraagstukken, vormden teams en maakten kennis met de Doetank coaches. In de weken daarna kwamen we afzonderlijk bijeen en legden we de eerste contacten met opdrachtgevers waar we later experimenten kunnen gaan uitvoeren. Geen gek resultaat, zeker niet als we ons realiseren dat we dit voornamelijk deden in onze eigen tijd.

Concreet maken

Het thema van de tweede Masterclass was 'ontwikkelen'. We lieten de verkenningsfase achter ons en gingen over tot het bedenken van ideeën en oplossingen. Dat vertaalde zich afgelopen woensdag naar een serie oefeningen waarin we als Doetank onze 'route' uitstippelden. Er was aandacht voor de vraag wat we persoonlijk willen bereiken met de Doetank, welke ideeën we willen gaan uitwerken en hoe we onszelf presenteren aan de buitenwereld. Dat resulteerde aan het eind van de dag in vijf zeer uiteenlopende Doetank-pitches. Naast de Doetanks, Coaches en docenten Lobke en Jonas, konden we twee van onze Supportcomité-leden verwelkomen. Arre Zuurmond en Hidde de Blouw waren aanwezig om mee te kijken met de Doetanks, mee te denken waar nodig en een scherpe blik te werpen op de pitches die we gaven.

Voouitblikken

De bal ligt nu bij onze Doetanks: de Doetank 'Kennisbehoud Publieke Sector', de Doetank 'Jongeren aan Zet', de Doetank 'Erkenning voor Vaktherapeuten', de Doetank 'Het Nieuwe Werken voor Leidinggevenden' en de Doetank 'Slim Innen van Boetes'. Ze gaan hard aan de slag met de ideeën die op 25 april ontstonden. Ondertussen kijken we uit naar de volgende Masterclass om weer een nieuwe stap te zetten. Dan kunnen we weer in levende lijve aan elkaar laten zien dat we volop bezig zijn!

Neem voor meer informatie over de Doetanks contact op met Lobke van der Meulen (lobke@kafkabrigade.nl). Voor meer informatie over de methoden en oefeningen in de Masterclass, kun je contact opnemen met Jonas Piet (jonas.piet@gmail.com).

Bekijk ook het beeldblog van de dag met video- en fotofragmenten.

Zie ook: de Doetank Toolkit, met daarin kaarten van alle oefeningen, instrumenten en handige mediatools die we gebruiken en ontwikkelen in en rond de Doetanks.

Bijzondere dank gaat uit naar Design Thinking expert Yulia Kryazheva, van Yulia Ink, die een oefening voor de Masterclass ontwierp en ter plekke een beeldblog bijhield over de hoogtepunten van de dag.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-doetanks-ontwikkelen-ideeen-en-oplossingen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-doetanks-ontwikkelen-ideeen-en-oplossingen/