Wicked Series 1: Griekenland!

KL en Hivos organiseren samen de ‘Wicked Series’. Hierin leren we samen met 40 deelnemers over nieuwe innovatiestrategieën die voortkomen uit zogenoemde ‘wicked problems’.


  • Betrokken KL'ers
20 november 2012

Kennisland en Hivos organiseren samen de ‘Wicked Series’. In de Wicked Series leren we samen met 40 deelnemers over nieuwe innovatiestrategieën die voortkomen uit zogenoemde ‘wicked problems’. De eerste aflevering van de serie ging over de economische crisis en vond plaats op 8 november in de Open Co-op in Amsterdam. Als case namen wij Griekenland. Hier volgt een kort verslag van de avond. Onderaan de pagina kun je het (Engelstalige) verslag downloaden. 

Thomas van Andel aan het werk met zijn groep

Innovatie in Griekenland

Griekenland wordt vaak afgeschilderd als een slachtoffer van de economische crisis. Maar een crisis biedt ook kansen aan initiatieven die experimenteren met nieuwe vormen van samenleven. ‘Crisis’ in het Grieks betekent immers een standpunt innemen, een keerpunt of een beslismoment. Is Griekenland het sociale laboratorium voor nieuwe vormen van maatschappelijke betrokkenheid? Wat kunnen we leren van de Grieken? 

We nodigden de Griekse pioniers Maro Pantazidou en Maria Bakari uit om ons door deze vragen heen te gidsen. Maro Pantazidou (activistische onderzoeker bij Institute of Development Studies, Sussex) stond de avond ervoor nog met traangas in haar ogen op de straten van Athene te protesteren tegen de laatste bezuinigingen. Ze opende haar presentatie met een fictieve brief van de Griekse regering aan haar burgers. Haar verhaal liet vooral de vernieuwde veerkracht van de samenleving zien. Vervolgens zoomden we met Maria Bakari dieper in op een nieuw Grieks initiatief, de Systemic Innovation Zone (SIZ) is een initiatief van een aantal jonge, gedreven (internationale) Grieken. Samen creëren zij ruimte voor nieuwe ideeën, samenwerkingsverbanden en creatief leiderschap. 

Fisheye Lens’ en ‘The Amphybian Bicycle’

De deelnemers braken vervolgens op in vijf expeditieteams, met illustere namen als ‘Fisheye Lens’ en ‘The Amphybian Bicycle’. Zoals het een Wicked Problem betaamt, bleek de grote vraag behoorlijk ingewikkeld: welke strategieën en onderliggende gidsende werkprincipes zijn nodig om weg te kunnen bewegen van zo’n grote, systemische crisis? Ieder team pakte de vraag anders op. Terwijl het ene team eerst diep inging op de gemankeerde principes die aan de crisis ten grondslag liggen, ging een ander team juist heel praktisch aan de slag met een concept voor een digitale, sociale marktplaats waar mensen hun talenten en praktische kennis kunnen uitwisselen. Weer een ander team bedacht een nieuw informatieplatform genaamd ‘Greeky Leaks’. Na een uur presenteerde elk team zijn vernieuwende innovatiestrategie. De vijf strategieën lieten vooral zien dat een taai vraagstuk zoals de economische crisis veel vragen oplevert. Wat zijn de oorzaken van dit probleem? Wie heeft de verantwoordelijkheid voor de oplossing van de crisis? Wat kunnen wij als burgers daar nou eigenlijk aan doen? Het was vooral een kunst ons niet te verliezen in de grootsheid van het probleem. 

De teams lieten zien dat werkprincipes als ongehoorzaamheid, zelfredzaamheid, saamhorigheid en wederzijds vertrouwen bouwstenen zijn voor vernieuwende strategieën. Ingrediënten die het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en strategieën versnellen zijn: fysieke of digitale ruimte creëren, mensen met diverse achtergronden samenbrengen en bottom-up en top-down bewegingen met elkaar verbinden.  

Dit expeditieteam had twee Grieken aan boord

Volgende keer: transparantie

In de volgende aflevering van de Wicked Series verkennen Hivos, Kennisland en de expeditieleden het thema transparantie. Wordt economische en sociale verandering aangewakkerd door de democratisering van informatie? Hoe werkt transparantie precies? Wordt vervolgd! 

Lees ook de Wicked Notes (PDF)

Bekijk de foto's

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/wicked-series-1-griekenland/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/wicked-series-1-griekenland/