Common content

5 januari 2010

Common Content is een catalogus van werk dat onder de Creative Commons licentie valt. Momenteel telt de catalogus meer dan 2600 items, waaronder collecties waar weer honderden afzonderlijke werken onder vallen.

Erg handig is de zoekfunctie rechtsboven in, waardoor je snel door de catalogus heen kunt zoeken op zoek naar een bepaald soort werk. Zo vonden we twee foto collecties en drie muzieksites op zoek naar werk uit Amsterdam. Zie www.commoncontent.org.

Auteur: Geert Wissink

Publicatiedatum: 12 juli 2004

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/common-content/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/common-content/