Nieuw Regieorgaan ICT-onderzoek en -innovatie

5 januari 2010

Het Nederlandse ICT onderzoek krijgt een steuntje in de rug van het kabinet. Hiervoor wordt het Regieorgaan voor ICT-onderzoek en ICT-innovatie opgericht die zich zal richten op meer innovatie in ICT, meer ICT-toepassingen in het MKB en een betere aansluiting van het Nederlandse ICT-onderzoek bij andere Europese landen.

 

Helaas gaat het Regieorgaan eerst de boel in kaart brengen en in het spotlicht zetten in plaats van daadwerkelijk steun te bieden aan projecten. Zoals de publicatie Hollandse Helden ook liet zien gebeurt veel innovatie door professionals in het veld die op een nieuwe manier naar een probleem kijken en daar een slimme oplossing voor verzinnen. Dat je beter deze slimme professionals een steuntje in de rug kunt geven heeft ook het Innovatieplatform begrepen die in het najaar met kennisvouchers komen. Deze bonnen kunnen MKB’ers gericht inzetten om een bepaalde vraag te laten onderzoeken bij een kennisinstelling.

Auteur: Geert Wissink

Publicatiedatum: 20 augustus 2004

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/nieuw-regieorgaan-ict-onderzoek-en-innovatie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/nieuw-regieorgaan-ict-onderzoek-en-innovatie/