KL Studio 2008 – Sessie Onderwijsparade

5 januari 2010

Donderdag 2 oktober creëerde Kennisland een plek waar we samen met ons netwerk bedachten hoe we Nederland de komende jaren slimmer kunnen maken: KL Studio 2008. Lees hieronder een verslag van de sessie Onderwijsparade en bekijk het programma op de KL Studio Wiki.

The day after: Onderwijsparade

‘Hoe kun je complexe organisaties zoals onderwijsinstellingen stimuleren om zichzelf van binnenuit te vernieuwen op basis van de kennis die aanwezig is op de werkvloer?’ Dat was de vraag waar een bijzonder diverse groep mensen zich in een ietwat schemerig doch gezellig hoekje van de Onderwijsparade over bogen. Deze vraag kwam uiteraard niet uit de lucht vallen maar vat in feite samen waar het Onderwijs Pioniers programma, dat begin 2009 van start zal gaan, over gaat.

Het leek ons best een klus… een bijeenkomst te organiseren over het onderwijs.

Gezien al wat over dit onderwerp wordt geschreven en gesproken, kun je dan nog iets? Is niet alles al gezegd, iedereen al lam geslagen en alle ideeën al uitgeprobeerd? Wil iemand hier nog wel naar toe komen? En als ze komen, willen ze dan nog wel iets?

Het tegendeel bleek waar. Tijdens de KL Studio liep het storm op de Onderwijsparade. Het trok een veelkleurige stoet van mensen aan: docenten, adviseurs, beleidsmakers, creatieve professionals, wetenschappers, etc. En behalve een grote belangstelling viel het op hoeveel ideeën iedereen heeft. Onderwijsvernieuwing bruist en niet alleen om dat het een beladen thema is. Docenten weten heel goed hoe het beter kan, creatieve professionals willen graag samenwerken, leiders in het onderwijs steken de handen uit de mouwen, gepensioneerde docenten willen zichzelf nog graag inzetten, en leerlingen denken vlijtig mee.

Lekker filosoferen over anderen is wat al te gemakkelijk, dus werd het gesprek geleid aan de hand van een persoonlijk vraag:” Tegen welke obstakels loop jij op als je goed idee hebt om jouw organisatie te verbeteren?”. De meest genoemde obstakels waren: hiërarchische structuur /cultuur, gebrek aan benodigde kennis, te weinig tijd, geen geld. Laat dit nou net de punten zijn waar Onderwijs Pioniers zich op zal gaan richten. Hoewel er uiteraard ook terechte kritische kanttekeningen werden geplaatst vormde de sessie Onderwijs Pioniers al met al een bevestiging dat onderwijsinstellingen gebaat zouden kunnen zijn bij een poging om innovatie van ‘onderop’ een flinke boost te geven.

Nog meer werd het ons duidelijk dat Kennisland niet zozeer zelf met nieuwe ideeën hoeft te komen, maar dat het onze taak is om vooral de ideeën die er leven te koesteren, te verzamelen, te verbinden en te gaan verwezenlijken.

Laat onderwijsinhoudelijke vernieuwing voornamelijk bij de scholen zelf, ondersteun scholen bij het slimmer organiseren en creëer actief verbindingen tussen scholen en hun omgeving.

Wij gaan door… dank voor alle input en energie. Het werkt besmettelijk.

Reageren? Stuur een e-mail naar Chris (cs@kl.nl) of Kimon (km@kl.nl)

Auteur: Webmaster

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/kl-studio-2008-sessie-onderwijsparade/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/kl-studio-2008-sessie-onderwijsparade/