Geheime verdragen verder opengebroken

  2 juli 2010

  Ik heb al eerder geschreven over Anti Counterfeiting Trade Agreement. Sinds het lekken van delen van deze overeenkomst is er over dit onderwerp veel gesproken. Vooral de grote gevolgen van deze geheime onderhandeling waren punt van discussie. Zo zou het onze fundamentele rechten en vrijheden aantasten, de neutrale positie van internetproviders verzwakken en zou de overeenkomst niet consistent zijn met WIPO- en TRIPS-verdragen. De gelekte documenten en discussies hierover hebben geen windeieren gelegd. 

  Sinds mijn vorige stuk over dit onderwerp is er voor het eerst een draft versie van deze overeenkomst openbaar gemaakt. Ook is er een mogelijkheid geweest voor sommige publieke groeperingen om vragen te stellen aan de onderhandelaars. Hiermee kwamen de onderhandelaars deels de kritiek tegemoet dat deze onderhandelingen niet in een democratische wereld passen. De openbaarmaking en mogelijkheid tot vragen stellen heeft echter andere fundamentele zorgen niet kunnen verlichten.

  Zo heeft de Washington College of Law, onderdeel van de American University, aan de hand van de openbaar gemaakte tekst en antwoorden op de vragen een brandbrief opgesteld waarin al deze onderwerpen naar voren komen. Deze brief is door vele instituten en individuen getekend. Waaronder politica Jeanine Hennis-Plasschaert, Tweede Kamerlid voor de VVD, en Mariko Peters, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Ook Stichting Nederland Kennisland heeft dit communiqué getekend.

  Daarnaast is de Nederlandse overheid een internetconsultatie over de ACTA begonnen. Internetconsultatie.nl is een rijksbreed experiment om reacties te krijgen over verschillende voorstellen over wet- en regelgevingen. Kennisland zal ook kijken of zij hieraan een bijdrage kan leveren. We kijken hiermee naar het goede voorbeeld van de invloed die een opiniestuk van Bits of Freedom recentelijk heeft gehad. Na een publicatie over de beperkte reikwijdte en gevaren van een mogelijk internetfilter heeft de VVD Kamervragen gesteld over deze plannen.

  Ik ben absoluut niet tegen goede handhaving en wetgeving voor het beschermen van intellectueel eigendom. Deze mogen alleen nooit ten koste gaan van de fundamentele vrijheden van burgers. Personen, zoals professor Lessig van de Harvard Law School en professor Hugenholtz van de Universiteit van Amsterdam, die zich openlijk uitlaten tegen de ACTA, zijn ook niet van mening dat de internationale gemeenschap niets moet doen aan de problematiek die de ACTA probeert te adresseren. Ze zijn wel tegen de manier waarop de ACTA dat voorstelt te doen.

  Het is toe te juichen dat sinds het lekken van hoofdstukken uit de ACTA er gestructureerde initiatieven zijn ontstaan die deze onderhandelingen verder in de openbaarheid trekken. Hiermee wordt hopelijk voorkomen dat we op een gegeven moment geconfronteerd worden met een draconisch verdrag waar niemand blij van wordt. 

  Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/geheime-verdragen-verder-opengebroken/

  This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/geheime-verdragen-verder-opengebroken/