Goede stap aanpak Voortijdig Schoolverlaten in coalitie-akkoord

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

In het coalitie-akkoord heeft het Kabinet een goede maatregel opgenomen voor het aanpakken van het voortijdig schoolverlaten op het MBO. In het MBO is 1 oktober nu de heilige peildatum: scholen krijgen betaald voor elke leerling die op 1 oktober ingeschreven staat. Dat betekent dat scholen tot die datum enorm gemotiveerd zijn om leerlingen aan te nemen. De prikkel om die leerlingen na 1 oktober op school te houden ontbreekt echter. Het geld voor dat schooljaar is toch al binnen.

Vanaf 2009 komt er een tweede teldatum bij. Scholen krijgen ten opzichte van nu op 1 oktober minder geld per leerling. Maar als zij op de tweede teldatum alle leeringen hebben weten te behouden, krijgen ze het verschil bijbetaald. Zo worden scholen gestimuleerd om leerlingen op school te houden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/goede-stap-aanpak-voortijdig-schoolverlaten-in-coalitie-akkoord/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/goede-stap-aanpak-voortijdig-schoolverlaten-in-coalitie-akkoord/