Open source en open standaarden bij de overheid

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Gisteren hebben de staatssecretarissen Frank Heemskerk (EZ) en Ank Bijleveld (BZK) het plan ‘Nederland open in verbinding’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In dat plan pleiten zij voor het gebruik van open source software en open standaarden door overheden. Het is de bedoeling dat op die manier overheden minder afhankelijk worden van software leveranciers. Bovendien geeft het ruimte voor innovatie. Ontwerpers krijgen meer vrijheid en gegevensuitwisseling tussen overheden, burgers en bedrijven wordt eenvoudiger.

Rijksdiensten moeten in principe vanaf 1 april 2008 uitgaan van open standaarden bij aanschaf van nieuwe software. Uitzonderingen kunnen alleen gemaakt worden met een goede uitleg, het ‘pas toe of leg uit’- principe. De staatssecretaris van BZK gaat afspraken maken met gemeenten, provincies en waterschappen over het gebruik van open standaarden. Vanaf 1 januari 2009 moeten ook alle ministeries ‘om’ gaan. Er komt een speciaal programmabureau dat ondersteuning kan bieden.

Natuurlijk is het nog maar de vraag hoe het werken met open standaarden uit zal pakken en of het echt innovatie stimuleert. Maar het is in ieder geval een goed plan!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/open-source-en-open-standaarden-bij-de-overheid/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/open-source-en-open-standaarden-bij-de-overheid/