Plan van Aanpak bureaucratie AWBZ

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Vandaag heeft staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) een plan van aanpak gepresenteerd voor het terugdringen van de bureaucratie rond de AWBZ. De AWBZ – Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten – is een volksverzekering voor zorg die buiten de ziektekostenverzekering valt, zoals thuiszorg of verpleeghuiszorg. Wanneer mensen aanspraak willen maken op een AWBZ-voorzieningen komen ze nu nog in een aanzienlijke administratieve rompslomp terecht.

De titel van het rapport klinkt goed. ‘Naar eenvoud in uitvoering’ doet vermoeden dat in het plan de nadruk ligt op het effectiever en efficiënter maken van de uitvoering van de AWBZ, in plaats van een aanpassing van de wet of het beleid. Bussemaker noemt ook als één van de maatregelen dat de AWBZ regels de komende jaren minder vaak gewijzigd moeten worden. De plannen die in het nieuwsbericht genoemd worden, lijken ook positief. Maar het is natuurlijk altijd de vraag hoe de 25 procent afname van administratieve rompslomp gemeten gaat worden. In het verleden is gebleken dat er ook veel regels kunnen worden afgeschaft zonder dat uitvoerders er iets van merken.

Vandaag heeft de staatssecretaris, samen met Minister Klink van VWS, meteen het meldpunt ‘Regeldruk en Bureaucratie’ geopend, waar medewerkers uit de zorg en aanbieders van zorg hun klachten over (o.a.) de AWBZ kwijt kunnen. De komende maanden verzamelen ze klachten, die vanaf dit najaar door de nieuw op te richten ‘vliegende brigade’ aangepakt gaan worden. Misschien is het nog te vroeg om hier nu al iets over te zeggen, maar ik vind het jammer dat het meldpunt niet bedoeld is voor burgers die AWBZ-zorg nodig hebben, eventueel naat zorgaanbieders en medewerkers. Op deze manier mis je een belangrijk perspectief op de problemen. Het startpunt van de vliegende brigade wordt de betrokken organisaties te worden, in plaats van de burger.

Andere plannen die genoemd worden: het instellen van één loket voor indicaties, eenmalige gegevensverstrekking voor cliënten (als dat lukt, is het fantastisch!), betrekken van belanghebbende partijen bij eventuele onvermijdelijke wijzigingen in de regels en het opzetten van een website met brede informatie over zorgvoorzieningen en sociale zekerheid en één digitaal formulier voor het aanvragen van alle voorzieningen.

Ik ben benieuwd naar de resultaten!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/plan-van-aanpak-bureaucratie-awbz/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/plan-van-aanpak-bureaucratie-awbz/